Тинська Інна Іванівна

Опубліковано: 20 березня 2015

img 8233--Кафедра державного і муніципального управління

Посада: аспірант

СТАТТІ:

 1. Мельник, А. Державне підприємництво в умовах трансформації управління національною економікою /Алла Мельник, Інна Тинська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014.– № 2.– С. 7-19.
 2. Тинська, І. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу і проблеми його вдосконалення / Інна Тинська, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 423-426.
 3. Тинська, І. І. Роль держави у створенні корпоративного сектору в Україні / І. І. Тинська // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 41-49.
 4. Мельник, А. Генезис державного підприємництва в Україні і світі: від приватизації до інтернаціоналізації / Алла Мельник, Інна Тинська // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 95-118.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

 

Толкованов В'ячеслав Вікторович

Опубліковано: 26 лютого 2016

1448529412 1443694847 tolkovanov-v.v.1Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Толкованов, В. Діяльність Нацдержслужби України: пріоритети, досягнення, виклики / В. Толкованов // Вісник державної служби України. – 2013. – № 2. – С. 4-9.
 2. Толкованов, В. Інститут державних секретарів як важливий елемент ефективного функціонування апарату державного управління / В. Толкованов // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – № 3. – С .48- 55.
 3. Толкованов, В. В. Концептуальні підходи до процесів забезпечення якості управління в органах місцевого самоврядування / В. В. Толкованов // Менеджер. – 2012. – №4. – С. 200-207.
 4. Мікула, Н. А. Національна доповідь "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" (Основні положення проекту) / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 7-19.
 5. Толкованов, В’ячеслав Нові підходи та інноваційні інструменти в реалізації державної регіональної політики / В’ячеслав Толкованов // Вісник державної служби України. – 2012. – № 3. – С. 6-10.
 6. Толкованов, В'ячеслав Основні результати реалізації Програми розвитку лідерства / В'ячеслав Толкованов, Валентина Ковальчук // Вісник державної служби України. – 2012. – № 4. – С. 9-13.
 7. Толкованов, В’ячеслав Підготовка професійних кадрів для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: сучасний стан та підходи до модернізації / В’ячеслав Толкованов // Вісник державної служби України. – 2011. – № 4. – С. 6-11.
 8. Демчишен, Василь Про деякі аспекти розвитку міжмуніципального співробітництва як інноваційного інструменту в реалізації державної регіональної політики в Україні / Василь Демчишен, В’ячеслав Толкованов // Віче. – 2010. – грудень (№24). – С. 6-9.
 9. Толкованов, В’ячеслав Результати першого року діяльності Національного агентства України з питань державної служби / В’ячеслав Толкованов // Вісник державної служби України. – 2012. – № 2. – С. 7-13.
 10. Толкованов, В’ячеслав Розвиток лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування як один з пріоритетних напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні / В’ячеслав Толкованов // Вісник державної служби України. – 2012. – № 1. – С. 6-9.
 11. Толкованов, В’ячеслав Сучасний стан та підходи до подальшого розвитку служби в органах місцевого самоврядування / В’ячеслав Толкованов // Вісник державної служби України. – 2011. – № 3. – С. 4-8.
 12. Толкованов, В. Чого не розуміють, тим не володіють. Деякі аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування: українська практика та рекомендації Ради Європи / В. Толкованов, А. Гук // Віче. – 2006. – жовтень (№19-20). – С. 52-57.
 13. Толкованов, В. Роль єврорегіонів у розвитку транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / В. Толкованов // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – Вип. 3. – С. 136-139.
 14. Толкованов, В. В. Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії проявам корупції [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Аналітика і влада. – 2011. – № 4. – С. 17-23.
 15. Толкованов, В. В. Програми підготовки магістрів у галузі державного управління як дієвий інструмент розвитку людських ресурсів на публічній службі / В. В. Толкованов. // Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 34.
 16. Толкованов, В. Українським реформам потрібні лідери. І ми їх готуємо / В’ячеслав Толкованов [Електронний ресурс] // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. – 2013. – № 2. – С. 45-47.
 17. Толкованов, В. В. Інноваційні форми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Актуальні проблеми державного управління. – 2012. – № 1. – С. 366-376.
 18. Толкованов, В. В. Європейські інструменти інституційної розбудови та досвід їх впровадження в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Державне будівництво. – 2012. – № 2.
 19. Толкованов, В. В. Кадровий резерв як дієвий інструмент модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов. //Демократичне врядування. – 2013. – Вип. 11.
 20. Толкованов, В. В. Підготовка професійних кадрів для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: сучасний стан та підходи до модернізації [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 1. – С. 435-444.
 21. Толкованов, В. В. Законодавче забезпечення розвитку служби в органах місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов //Університетські наукові записки. – 2011. – № 4. – С. 417-423.
 22. Толкованов, В. В. Підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Університетські наукові записки. – 2012. – № 2. – С. 23-29.
 23. Толкованов, В. Функціональне обстеження як дієвий інструмент модернізації діяльності органів публічної влади [Електронний ресурс] / В. Толкованов // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 39. – С. 95-100.
 24. Толкованов, В. Реалізація реформ місцевого самоврядування в європейських країнах: досвід для України [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Теоретичні та прикладні питання державотворення. – 2014. – Вип. 14. – С. 209-219.
 25. Tolkovanov, V. Innovative tools and instruments for improvement of the national training system of ukrainian civil servants and local self-government officials [Electron resource] / V. Tolkovanov // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер. Державне управління. – 2012. – Вип. 196, т. 208. – С. 7-11.
 26. Толкованов, В. В. Концептуальні підходи до підвищення якості надання адміністративних (публічних) послуг [Електроннийресурс] / В. В. Толкованов // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер. Державне управління. – 2011. – Вип. 164, т. 176. – С. 5-9.
 27. Толкованов, В. В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації політики європейської інтеграції [Електроннийресурс] / В. В. Толкованов // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер. Державне управління. – 2012. – Вип. 169, т. 181. – С. 5-9.
 28. Толкованов, В. В. Кластери як інноваційний інструмент сталого місцевого і регіонального розвитку: українська практика та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер. Управління. – 2013. – Вип. 2. – С. 16-28.
 29. Толкованов, В. В. Стандарти та принципи доброго врядування на місцевому і регіональному рівнях як загальноєвропейська цінність [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер. Управління. – 2013. – Вип. 3. – С. 17-26.
 30. Толкованов, В. В. Роль міжнародних організацій у забезпеченні доброго врядування і сталого розвитку в контексті розгортання процесів глобалізації та інтеграції [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – № 1. – С. 253-261.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво - ММС) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. В. Толкованов, Т. В. Журавель, О. С. Врублевський [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Толкованова, Т. В. Журавля. – К. : Фенікс, 2016. – 153 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Нова державна регіональна політика в Україні [Текст] : зб. наук.-аналіт. матеріалів, нормат.-правових актів та навч.-метод. док. у галузі регіонального розв. / В. С. Куйбіда, О. М. Іщенко, А. Ф. Ткачук [та ін.] ; під заг. ред. В. С. Куйбіди. – К. : Крамар, 2009. – 232 с.
 

Творун Світлана Олександрівна

Опубліковано: 29 квітня 2013

1455015356 tvorun-so1Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Творун, С. А. Аграрные обычаи и обряды украинцев Подолья (истоки, особенности, тенденции развития) [Текст] : дисс. ... канд. истор. наук. : 07.00.07 / Светлана Александровна Творун. – Киев : Институт искусствоведения, фольклора и этнографии имени М. Ф. Рыльского АН УССР, 1991. – 212 с.
 2. Творун, С. А. Аграрные обычаи и обряды украинцев подолья (истоки, особенности, тенденции развития) [Текст] : автореферат дисс. ... канд. истор. наук. : 07.00.07 / Светлана Александровна Творун. – Киев : Институт искусствоведения, фольклора и этнографии имени М. Ф. Рыльского АН УССР, 1991. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Творун, С. «Язичництво» чи «архаїчне православ’я»? [Електронний ресурс] / Світлана Творун // Українознавство. – 2012. – № 2. – С 119-122.
 2. Творун, С. Колядування на жнивах [Електронний ресурс] / Світлана Творун // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3. – С 37-39.
 3. Творун, Світлана Стінянські "Колачі" / Світлана Творун // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – С. 109-115.
 4. Творун, С. О. Чому Маланка ледащиця? / С. О. Творун // Вінниця: Світлиця. – 2015. – № 1 (48) – С. 65-68.
 5. Творун, С. О. Замінимо ялинку дідухом / С. О. Творун // Вінниччина. – 2015. – 16 груд. – С. 6.
 6. Творун. С. О. Чи є альтернатива новорічній ялинці? / С. О. Творун // Вінницька газета. – 2015. – 25 груд. – С. 10.
 7. Творун, С. О. Дослідження якому немає кінця / С. О. Творун // Вінниця: Світлиця. – 2011. –  № 4 (35) – С. 53-55.
 8. Творун, С. О. Святий вечір. Новий рік – Маланки та Василя / С. О. Творун // Колядки та щедрівки. – Вінниця : Ландо, 1999. – С. 3-12.
 9. Творун, С. О. Загальнодержавні свята / С. О. Творун // Урядовий кур'єр. – 1995. – 24 черв.     
 10. Творун, С. О. Знаний у світі та забутий у рідному краї / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1995. – № 10. – С. 7 .
 11. Творун, С. О. Загальнодержавні свята і духовність / С. О. Творун  // Камертон - Х. – Вінниця, 1995. – № 13. – С. 2-3.
 12. Творун, С. О. Меценати - трударі полів / С. О. Творун // Культура і життя. – 1995. – 29 берез.
 13. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар народних свят на 1995 рік / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1995. – № 1. – С. 4-5; № 2. – С. 5.      
 14. Творун, С. О. Святий вечір / С. О. Творун // Вінниччина. – 1995. – 6 січ.
 15. Творун, С. О.  Хрестини / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1994 . – № 7. – С. 7.
 16. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар перехідних свят / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994.  – № 4. – С. 6.
 17. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар народних свят з постійними датами / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994. – № 3 – С. 4-5. 
 18. Творун, С. О. Родини / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994. – № 1 – С. 3. 
 19. Творун, С. О. У небо, наша калита, у небо. / С. О. Творун  // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1992. – № 7. – С. 10.
 20. Творун, С. Просили батько, мати і я прошу на хліб, на сіль, на весілля / С. О. Творун // Камертон – Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1992. – № 5 (22 жовт.). – С. 7.
 21. Творун, С. О. Базові модулі річного кола українських народних календарних свят / С. О. Творун // Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя : одеські етнографічні читання. – 2015. – С. 258-272.
 22. Творун, С. Роди, боже, бурячки, як у мене литочки // Початкова школа. – К., 1993. – № 3. – С. 36-39.
 23. Творун, С. Весняні аграрні звичаї і обряди українців Поділля / С. О. Творун.  // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1991. – № 3. – С. 29-34.
 24. Творун, С. О. Джерело натхнення і краси / С. О. Творун // Людина і світ. – 1985. – № 7 – С. 10-13. 
 25. Творун, С. Праздники труда / С. Творун // Воспитание школьников. – Москва, 1988. – № 3. – С. 66.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Творун, Світлана Українські обрядові хліби: на матеріалах Поділля. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 96 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Творун, Світлана. Практична ентологія для ділових людей [Текст] : навч. посіб. / Світлана Творун. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Вінниця : Книга-Вега, 2009. - 288 с.
 

Таранов Ігор Михайлович

Опубліковано: 08 вересня 2011

taranov

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Таранов, Ігор Михайлович Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит; / Ігор Михайлович Таранов. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 300 c.
 2. Таранов, Ігор Михайлович Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Ігор Михайлович Таранов.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 20 c.

СТАТТІ:

 1. Таранов І. Європейський досвід оподаткування: податкові технології Латвійської республіки / Ігор Таранов // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 163-173.
 2. Таранов І. Теоретико-організаційні засади визначення фіскального потенціалу держави / Ігор Таранов // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 60-65.
 3. Таранов І. М. Інтенсифікація боротьби з податковими деліктами / І. М. Таранов // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С.60-65.
 4. Таранов І. Оцінка фіскальної ефективності ПДВ в Україні / Ігор Таранов, Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 157-170.
 5. Таранов І. Управління вартістю компанії: проблема вибору адекватної моделі вибору [Електронний ресурс] / Ігор Таранов // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4 (29). – С. – 41-51.
 6. Юрій С. Оцінка ефективності наданих пільг з оподаткування / С. Юрій, І. Таранов // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 55-63.
 7. Таранов, І. Податкове регулювання в Україні / І. Таранов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 83-87.
 8. Таранов, І. Прибуткове оподаткування громадян: українські податкові технології у реаліях і перспективі / І. Таранов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 96-101.
 9. Таранов, І. М. Кримінальна відповідальність за фіскальні злочини в Україні / І. М. Таранов, О. І. Зорій // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал ТАНГ.– Тернопіль: Економічна думка, 2000. – Вип. 2. – С. 256-263.
 10. Таранов, І. М. Застосування непрямих методів оподаткування в Україні як об’єктивна реальність / І. М. Таранов // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті : зб. наук. праць Рівненського економіко-гуманітарного інституту. – Рівне : „Те-тіс”, 2000. –  С. 489-492.
 11. Таранов, І. М. Економічні передумови податкових деліктів / І. М. Таранов // Фінанси України. – 2000. – № 4.  – С. 114-121.
 12. Таранов, І. М. Питання координації діяльності контролюючих органів / І. М. Таранов // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 3. – С. 197-206.
 13. Таранов, І. М. Методи оптимізації податкових платежів корпорацій / І. М. Таранов // Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2000. – № 4, ч. 2. – С. 20-22.
 14. Таранов, І. М. Податкове регулювання в Польщі в період інтеграції в ЄС / І. М. Таранов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001 рік. – Вип. 16. – С. 43-49.
 15. Таранов, І. М. Організація та повноваження служб податкового контролю Німеччини / І. М. Таранов  // Науковий вісник. – 2001. – № 3 (13). – С. 131-138.
 16. Taranow, I. M. Odpowiedzialność karna za przestępstwa podatkowe na Ukrainie / I. M Taranov // Studjа i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 21,  SGH. Warszawa, 2001. – S. 149-154.
 17. Taranov, I. M. Socjalno-psychologiczne aspekty uchylania się od podatków na Ukrainie / I. M Taranov // Studjа i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 22, SGH. Warszawa, 2001. – S. 125-133.
 18. Таранов, І. М. Оподаткування процесів споживання у Польщі в період інтеграції з ЄС / I. M. Таранов // Науковий вісник. – 2002. – № 2 (16). – С. 265-273.
 19. Таранов, И. М. Интенсификация деятельности налоговой милиции как составная фискального потенциала Украины / И. М. Таранов // Финансовая теория и политика современного государства. – Абагар, Велико Тырново, 2002. – С. 145-152.
 20. Таранов, І. М. Використання концептуальних підходів обчислення податкового навантаження у плануванні фінансів підприємств / І. М. Таранов // Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – № 5, ч. 2, т. 1. – С. 116-119.
 21. Таранов, І. М. Відповідність справляння окремих видів податків фіскальному потенціалу України / I. M. Таранов // Науковий вісник. – 2002. – № 4 (18). – С. 459-461.
 22. Таранов, І. М. Ефективність державного податкового контролю / I. M. Таранов // Финансы, учёт, банки : сб. науч. трудов. – 2002. – Вып. 8, ч. 2. –  С. 263-269.
 23. Таранов, І. М. Організаційні аспекти міждержавної податкової гармонізації / I. M. Таранов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки : наук. журнал. – 2004. – № 1, ч. 2, т. 1. – С. 86-91.
 24. Таранов, І. М. Податковий контроль в Україні: організація та ефективність / I. M. Таранов // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2005. – № 1. – С. 293-304.
 25. Таранов, І. М. Податкова гармонізація та адаптація процесів оподаткування: теоретичний аспект та сучасні реалії / I. M. Таранов, В. А. Валігура // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 211 : в 4 т., т. III. – С. 674-688.
 26. Таранов, І. М. Міжнародна наукова співпраця / І. М.Таранов // Світ фінансів : наук. журнал. – 2006. – № 4 (9). – С. 185-186.
 27. Таранов, І. М. Світовий досвід оподаткування: позитиви для України / I. M. Таранов // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2006. – Вип. 8, ч. 1. – С. 296-304.
 28. Таранов, І. М. Адміністрування та ефективність справляння податків в Україні / I. M. Таранов // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 335-347.
 29. Taranov, I. M. Nachhaltigkeit – eine Herausforderung für das ukrainische Horchschulprofil / I. M. Taranov // Netzwerke und Nachhaltigkeit im Transformationsprozess: Auflage April 2007, Deutscher Universitäts-Verlag I GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007. – P. 169-182.
 30. Taranov, I. M. System podatkowy na Ukrainie / I. M. Taranov // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Tom 2: Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju gospodarczego: teoria i praktyka. Częstochowa, 2008. – S. 111-132.
 31. Taranov, I. M. Dochody budżetów lokalnych jako główne źródło finansowe działalności samorządu terytorialnego / I. M. Taranov // Samorząd terytorialny w Polsce i Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju. Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 2009. –  S. 253-266.
 32. Таранов, І. М. Концептуальна модель дослідження стратегії підприємств на основі динамічного програмування / І. М. Таранов, О. Ляшенко, Б. Базелі // Економіка та держава. – 2013. – № 65 (2). – С. 63-76.
 33. Taranov. I. M. Comparison of Educational Systems of the US and Poland / I. M. Taranov // American Studies in Central Asia. 18 may 2013. Symposium papers. Session 12: Comparative American Studies. – P. 123-135.
 34. Таранов, І. М. Вектори формування єдиного наукового простору Європи [Електронний ресурс] / I. M. Таранов // Світ фінансів : наук. журнал. – 2008. – № 4 (17). – С. 194-197.
 35. Таранов, І. М. Оцінювання ефективності діяльності компанії в системі вартісноорієнтованого управління [Електронний ресурс] / I. M. Таранов //Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3 (36). – С. – 47-60.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Таранов, И. М. Интенсификация деятельности налоговой милиции как составная фискального потенциала Украины [Текст] / И. М. Таранов // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 145-152.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методичний матеріал по вивченню курсу «Податкова справа» для студентів спеціальностей: 7.050103 – «Міжнародна економіка», 7.050201 – «Менеджмент у виробничій сфері» денна форма навчання / А. І. Крисоватий, І. М. Таранов. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 98 с.
 2. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Податкова система» / А. І. Крисоватий, І. М. Таранов, І. В. Плішко, К. В. Басий, А. І. Луцик, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 72 с.
 3. Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доповідей (24-26 жовтня 2007 року) [Текст] / відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 473 с.
 

Труфанова Юлія Владиславівна

Опубліковано: 16 листопада 2015

1443606696 trufanova-yulya-vladislavvna

Кафедра цивільного права і процесу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Труфанова, Юлія Особливості припинення договору найму (оренди) у зв'язку із смертю наймача / Юлія Труфанова // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 13-16.
 2. Паскевич, Юлія Правова природа договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Юлія Паскевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22. – ч. 1. – т. 1. – С. 197-200.
 3. Паскевич, Юлія Припинення договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Юлія Паскевич // Юридичний вісник. – 2013. – № 3(28). – С. 92-96.
 4. Труфанова, Юлія  Проблемні аспекти припинення договору найму (оренди) у зв'язку з ліквідацією юридичної особи / Юлія Труфанова // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 10. – С. 6-9.
 5. Труфанова, Ю. В. Окремі аспекти розірвання договорів оренди державного та комунального майна / Ю. В. Труфанова // Науковий  збірник юридичного факультету ТНЕУ. – 2013. – Вип. 1 (3). –  С. 226-232.
 6. Паскевич, Ю. В. Розірвання договору найму (оренди): окремі правові  аспекти [Електронний ресурс] / Ю. В. Паскевич // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник „Повітряне і космічне право”. – К. : НАУ, 2014. – № 2. – С. 90-94.
 7. Труфанова, Ю. В. Відмова від договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – 1 (39). – С. 48-53.
 8. Труфанова, Ю. В. Сроки в договоре найма (оренды) / Ю. В. Труфанова // «Legea si Vsata» Республика Молдова. – Aprilie, 2014. – С. 81-88.
 9. Труфанова, Ю. В. Особливості правових наслідків поліпшення речі наймачем [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 155-157.