Тарнавська Наталія Петрівна

Опубліковано: 21 листопада 2011

ТАРНАВСЬКА

Кафедра менеджменту організацій та інноваційного підприємництва

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Тарнавська, Наталія Петрівна Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Петрівна Тарнавська.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 514 с.
 2. Тарнавська, Наталія Петрівна Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Петрівна Тарнавська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 40 с.

СТАТТІ:

 1. Тарнавська, Н. Вплив міжнародної мобільності капіталу на формування конкурентного середовища в Україні / Н. Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 151-161.
 2. Тарнавська, Н. Державне регулювання низькоконкурентних ринків у теплоенергетиці житлово-комунального господарства України / Наталія Тарнавська, Марія Фігурка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 15-23.
 3. Тарнавська, Н. Діалектика конкурентного середовища в постсоціалістичних країнах: вплив приватизації, реструктуризації і корпоратизації / Н. Тарнавська // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 219-234.
 4. Тарнавська, Н. Зміна природи організації у "новій економіці": формування нових підходів до управління / Н. Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С.83-89.
 5. Тарнавська, Н. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання України / Н. Тарнавська // Економіст. – 2007. – № 10. – С. 56-61.
 6. Тарнавська, Н. Інноваційне управління конкурентоспроможністю підприємства з урахуванням трансформації логістичних ланцюгів / Наталія Тарнавська, Роман Сивак, Г. Нагорняк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 282-287.
 7. Тарнавська, Н. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг / Н. Тарнавська // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 7. – С. 36-43.
 8. Тарнавська, Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яка базується на знаннях / Н. Тарнавська // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 4-16.
 9. Тарнавська, Н. Особливості сучасної концепції побудови конкурентних переваг зарубіжними та вітчизняними підприємствами / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. - Спец. вип. 18, ч. 2. – С. 54-58.
 10. Тарнавська, Н. Парадигма конкурентного середовища: перегляд при формуванні нового світового порядку / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 312-324.
 11. Тарнавська, Н. Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку / Наталія Тарнавська // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 30-41.
 12. Тарнавська, Н. Розвиток конкурентного середовища у сфері транспортних послуг / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 96-107.
 13. Тарнавська, Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень / Н. Тарнавська // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 16-27.
 14. Тарнавська, Н. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств на основі інноваційних пріоритетів / Наталія Тарнавська, Ірина Макарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 344-351.
 15. Тарнавська Н. П. Трансформація управління логістичними ланцюгами цінності в нових конкурентних умовах [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак .
 16. Тарнавська, Н. Фондовий ринок у системі детермінантів конкурентного середовища: стан, тенденції та напрямки регулювання в Україні / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 231-248.
 17. Тарнавська, Н. П. Методологічний підхід до формування мережі в системі управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання / Н. П. Тарнавська // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 147-152.
 18. Тарнавська, Н. П. Нові погляди на сутність конкурентоспроможності підприємств / Н. П. Тарнавська, І. І. Макарова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 57- 66.
 19. Тарнавська, Н. П. Ціннісноорієнтований підхід до управління ланцюговими процесами в нових конкурентних умовах / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 4. – С. 3-12.
 20. Тарнавська, Н. П. Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств в умовах розвитку к-суспільства / Н. П. Тарнавська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 156-164.
 21. Ляшенко, О. Теорія нового економічного росту: розвиток через інновації / Оксана Ляшенко, Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 255-260.
 22. Формування нового світового економічного порядку : [аналітична записка за матеріалами Чотирнадцятої міжнар. наук. конф. (Анталія, 29 вересня-6 жовтня 2009 р.)] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 107-120.
 23. Тарнавська, Н. П.Концептуальна модель управління реструктуризацією вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі /Н. П. Тарнавська, Ж. Л. Крисько //Проблеми науки.– 2011.– № 12.– С. 20-27.
 24. Тарнавська, Н. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб'єктів господарювання України / Наталія Тарнавська // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 34- 55.
 25. Тарнавська, Н. Управління безперервним розвитком персоналу як засіб формування конкурентних переваг організації / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 78-81.
 26. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) /Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 4. – С. 165-181.
 27. Мельник, А. Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі /А. Мельник, Н. Тарнавська //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 4.– С. 196-198.
 28. Тарнавська, Н. Мікроекономічні проблеми антикризового управління в Україні [Електронний ресурс] / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 12-20.
 29. Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються : [аналітична записка за матеріалами п'ятнадцятої міжнародної наукової конференції, м. Пафос, Кіпр, 29 вересня-6 жовтня 2010 р./ Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – жовтень-грудень (№4). – С. 160-179.
 30. Реформи у глобальній економіці та Україна : [аналітична записка за матеріалами шістнадцятої підсумкової Міжнар. конф., м. Гувес, Крит-Греція, 23-30 верес. 2011 р.] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 173-191.
 31. Тарнавська, Н. П. Ситуаційна вправа "Шлях до регіонального лідерства" / Н. П. Тарнавська // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 338-351.
 32. Тарнавська, Наталія Як не потрібно складати матеріали заявки. Поради експерта: [патентні заявки] / Наталія Тарнавська // Інтелектуальна власність. – 2009. – №9. – С. 32-35.
 33. Тарнавська, Н. П. Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак // Бізнес інформ. – 2013. – № 10. – С.54-61.
 34. Тарнавська, Н. П. Організаційні вдосконалення як форма внутріфірмового підприємництва [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська // Національний університет "Львівська політехніка". – 2001. – С. 206-211.
 35. Тарнавська, Н. П. Україна в глобальному конкурентному середовищі: інституційні трансформації [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська // Стратегія економічного розвитку України. – 2011. – № 29. – С. 16-22.
 36. Тарнавська, Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Наталія Тарнавська, Олена Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 79-92.
 37. Тарнавська, Н. Трансформація концептів інноваційного розвитку економіки України / Наталія Тарнавська, Анастасія Пода // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 266-284.
 38. Тарнавська, Н. П. Організаційно-економічні механізми формування конкурентних переваг єврорегіонів методами регіональної політики [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська, А. С. Пода // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – Вип. ІІ (50) – С. 89-100. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Тарнавська, Н. П. Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів [Текст] : монографія / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак. – Тернопіль : Підручники і посібник, 2011. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 3. Тарнавська, Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств:теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 570 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Тарнавська, Н. П. Збірник ділових ситуацій з курсу "Основи менеджменту" [Текст] / Н. П. Тарнавська, Ю. П. Дуйнека. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 94 с.
 2. Пушкар, Р. М. Менеджмент : теорія і практика [Текст] : підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 486 с.
 3. Тарнавська, Н. П. Менеджмент : теорія та практика [Текст] / Н. П. Тарнавська, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 1997. – 456 с.
 4. Пушкар, Р. М. Менеджмент : теорія та практика [Текст] / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 486 с.
 5. Тарнавська, Н. Стратегічний менеджмент : практикум [Текст] : Навч. посіб. / Н. Тарнавська, О. Напора. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 287 с.
 6. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст]. вип.3 : липень-вересень 2010 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 189 с.
 7. Вестник Тернопольского национального экономического университета [Текст]. вып.3 : июль - сентябрь 2010 год / глав. ред. А.Ф.Мельник. – Тернополь : ТНЭУ, 2010. – 199 с .
 8. Тарнавська, Н. П. Ситуаційна вправа "Шлях до регіонального лідерства" [Текст] / Н. П. Тарнавська // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 338-351.
 

Трілленберг Галина Іванівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

trillenberg

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Трілленберг, Галина Іванівна Організаційно-економічний механізм формування і використання ресурсного потенціалу системи охорони здоров'я регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Трілленберг Галина Іванівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Л., 2004. - 232 с.
 2. Трілленберг, Галина Іванівна Організаційно-економічний механізм формування і використання ресурсного потенціалу системи охорони здоров'я регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Г.І. Трілленберг; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2004. — 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Куценко, В. Модернізація освіти в контексті розбудови інноваційної економіки та глобалізації / Віра Куценко, Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 3.– С. 35-48.
 2. Куценко, В. Соціальна сфера: місце і роль у економічному зростанні економіки та подоланні економічних явищ / Віра Куценко, Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип.5.– С. 223-228.
 3. Куценко, Віра Модернізація сфери торгівлі в контексті СОТ: зарубіжний досвід / Віра Куценко, Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2009. –Вип.5.– С. 48-56.
 4. Куценко, Віра Розвиток ринку послуг в умовах глобалізації (питання методології та матодики) /Віра Куценко, Галина Трілленберг // Вісник Тернопільської академії народного господарства.–Тернопіль, 2005.– Вип. 5-1.– С. 25-34.
 5. Трілленберг, Г. Методичні засади розвитку ринку послуг сільського туризму - важливого чинника збереження трудового потенціалу / Г. Трілленберг // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2010.– Вип.15.– С. 16-18.
 6. Трілленберг, Г. Управління стратегії кадрового потенціалу суб'єктів господарювання у сфері послуг /Галина Трілленберг // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 168-172.
 7. Трілленберг, Г. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку ресурсного потенціалу охорони здоров'я регіону /Г. Трілленберг //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2005.– Вип. 1.– С. 135-144.
 8. Трілленберг, Г. Глобалізація економіки охорони здоров’я / Г. Трілленберг // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 64-67.
 9. Тріленберг, Г. Модернізація освіти як чинника людського капіталу у контексті розбудови "нової економіки" / Г. Тріленберг // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2005.– Вип. 4.– С. 97-107.
 10. Трілленберг, Галина Формування індустрії туризму - шлях до сталого розвитку / Галина Трілленберг // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. I. – С. 204-208.
 11. Трілленберг, Г. Управління міжнародним туризмом в період світової фінансової кризи: стан і перспективи [Електронний ресурс ] / Галина Трілленберг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.– Тернопіль, 2010.– № 2.
 12. Трілленберг, Галина Сільський туризм - важливий важіль економічного підйому депресивних територій / Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2012.– Вип. 2: квіт.-черв.– С. 159-167.
 13. Куценко, В. Парадигма стратегії розвитку соціогуманітарної сфери в контексті глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / В. Куценко, Г. І. Трілленберг // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 94-100.
 14. Трілленберг, Г. Напрямки вдосконалення розвитку сільського туризму в контексті зарубіжного досвіду / Галина Трілленберг // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 444-446.
 15. Куценко, В. Інноваційна освітня домінанта - головний елемент сталого соціально-економічного зростання в умовах глобалізації / Віра Куценко, Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 76-85.
 16. Трілленберг, Галина Інноваційно-кластерний підхід до розвитку туризму України в умовах глобалізації / Галина Трілленберг // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 401-414.
 17. Трілленберг, Г. Ресурсна складова розвитку в'їзного туризму в Україні / Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 274-291.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Куценко, В. І. Сфера охорони здоров'я: соціально-економічні та регіональні аспекти [Текст] / В. І. Куценко, Г. І. Трілленберг. – Монографія. – К. : НАНУ, 2005. – 366с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Трілленберг, В. Організація праці менеджера [Текст] / В. Трілленберг, Г. І. Трілленберг.– Тернопіль: [б. в.], 2002.– 79 с.
 2. Трілленберг, В. Організація ситуаційного аналізу з боку менеджера [Текст] / В. Трілленберг, Г. Трілленберг.– Тернопіль: Воля, 2005.– 104 с.
 3. Трілленберг, В. Організація ситуаційного аналізу з боку менеджера [Текст] / В. Трілленберг, Г. Трілленберг. – Тернопіль : Воля, 2004. – 104 с.
 

Тиркало Роман Іванович

Опубліковано: 07 липня 2014

Роман Іванович ТиркалоКафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Тиркало, Р. Особливості застосування фундаментального аналізу в процесі формування банківського портфеля цінних паперів [Текст] / Р. Тиркало, І. Кравчук // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С.36-40.
 2. Тиркало, Р. Проблеми оцінки ринкової вартості власного капіталу банку [Текст] / Р. Тиркало, Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 3. – С.144-154.
 3. Тиркало, Роман Регулятивний капітал банків: сутність, порядок визначення та проблеми достатності [Текст] / Роман Тиркало, Наталія Ткачук // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 4. – С. 93-103.
 4. Тиркало, Р. Сек'юритизація активів банку: теоретична сутність і особливості здійснення [Текст] / Р. Тиркало // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 102-109.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Тиркало, Р. І. Стан, проблеми та шляхи розвитку управління готівковими потоками банків на мікро- та макрорівнях [Текст] / Р. І. Тиркало // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 330-359.
 2. Тиркало, Р. І. Банківські операції з цінними паперами [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 211 с.
 3. Тиркало, Р. І. Капіталізація банківської системи України : сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи зростання [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, Н. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 328 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Тиркало, Р. І. Управління готівковими потоками банків [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТАЙП, 2012. – 190 с.
 2. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.
 3. Тиркало, Р. І. Фінансовий аналіз комерційного банку : основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, З. І. Щибиволок. – К. : Слобожанщина, 1999. – 236 с.
 4. Тиркало, Р. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг [Текст] / Р. І. Тиркало, З. І. Щибиволок. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 215 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Тиркало, Р. І. Організація касових операцій [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 153 с.
 2. Тиркало, Р. І. Управління готівковими потоками банків [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 153 с.

 

 

 

Ткачук Наталія Миколаївна

Опубліковано: 29 серпня 2011

ткачук

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ткачук, Наталія Миколаївна Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Миколаївна Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 250 с.
 2. Ткачук, Наталія Миколаївна Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Миколаївна Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Тиркало, Р. Регулятивний капітал банків: сутність, порядок визначення та проблеми достатності / Роман Тиркало, Наталія Ткачук // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 93-103.
 2. Ткачук, В. Нова парадигма маркетингу у сфері банківського бізнесу / Василь Ткачук, Наталія Ткачук // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 12. – С. 172-174.
 3. Ткачук, Н. Фактори впливу на дохідність акціонерного капіталу банку після операцій злиття і поглинання / Наталія Ткачук // Банківська справа. – 2010. – № 4. – С. 21-29.
 4. Ткачук, Н. М. Капітал банку як економічна категорія / Н. М. Ткачук // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 173-178.
 5. Ткачук, Н. М. Фінансування інновацій: сучасний стан і проблеми здійснення / Н. М. Ткачук // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 9. – С. 25-29.
 6. Тиркало, Р. Проблеми оцінки ринкової вартості власного капіталу банку / Р. Тиркало, Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 144-154.
 7. Ткачук, Н. Банківський капітал: роль і значення в забезпеченні конкурентоспроможності банків / Н. Ткачук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 132-136.
 8. Ткачук, Н. Механізм ІРО як перспективне джерело підвищення рівня капіталізації банків / Н. Ткачук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 7. – С. 89-94.
 9. Ткачук, Н. Оптимізація внутрішнього потенціалу банку щодо нарощення власного капіталу / Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 103-113.
 10. Ткачук, Н. Сек'юритизація активів як засіб регулювання достатності капіталу банків / Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2005. – № 2. – С. 95-104.
 11. Ткачук, Н. Специфіка визначення величини власного капіталу комерційного банку / Н. Ткачук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 4. – С. 34-44.
 12. Ткачук, Н. М. Капіталізація банку: економічна сутність і різновиди [Електронний ресурс] / Н. М. Ткачук // Вісник Української академії банківської справи. - 2010. - № 1. - С. 49-54.
 13. Ткачук, Н. М. Підходи щодо ринкової оцінки нематеріальних активів банку [Електронний ресурс] / Н. М. Ткачук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - Івано-Франківськ, 2008. - Вип. IV, т. 2. - С. 220-225.
 14. Ткачук, Н. Субординовані зобов'язання як джерело поповнення капіталу банків / Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 47-57.
 15. Ткачук, Н. Планування та фінансування видатків на науку: особливості, порядок здійснення і напрями вдосконалення / Наталія Ткачук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 138-144.
 16. Ткачук, Н. Економічний капітал банку: теоретична сутність, необхідність формування та особливості визначення / Наталія Ткачук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 42-52.
 17. Ткачук, Н. Синергетичний ефект в операціях злиття і поглинання банків: особливості оцінки та визначення / Наталія Ткачук // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 36-40.
 18. Ткачук, Н. М. Теоретичні основи формування суспільного добробуту як базової передумови недопущення бідності в Україні / Н. М. Ткачук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 66-73.
 19. Василиків, Н. Банківський капітал: економічна суть і структура / Н. Василиків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – № 4. – С. 51-61.
 20. Ткачук, Н. М. Власний капітал комерційних банків як складова капіталу банківської системи України / Н. М. Ткачук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – № 6. – С. 245-252.
 21. Ткачук, Н. М. Капітал малих і середніх банків як складова капіталу банківської системи України / Н. М. Ткачук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні : зб. наук. праць НАН України, Ін-т регіон. досліджень. – Львів, 2004. – Вип. 6. – С. 264-171.
 22. Ткачук, Н. М. Аналіз адекватності регулятивного капіталу банку / Н. М. Ткачук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Українів умовахсвітовихінтеграційнихпроцесів : зб. наук. праць. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 497-503.
 23. Ткачук, Н. М. Іноземний капітал і його роль у підвищенні рівня капіталізації банківської системи України / Н. М. Ткачук // Финансы, учёт, банки. – 2005. – № 11. – С. 221-227.
 24. Ткачук, Н. М. Капіталізація банківської системи України: сутність і проблеми нарощення / Н. М. Ткачук // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. – № 2. – С. 60-67.
 25. Ткачук, Н. М. Субординований борг як зовнішнє джерело поповнення власного капіталу банку / Н. М. Ткачук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1. – С. 333-337.
 26. Ткачук, Н. М. Особливості визначення та оцінки достатності банківського капіталу / Н. М. Ткачук // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – № 2. – С. 99-104.
 27. Ткачук, Н. М. Залучені та позичені кошти, їх місце та роль у формуванні капіталу банківської системи України / Н. М. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 4. – С. 141-149.
 28. Ткачук, Н. М. Синдиковане кредитування: особливості та перспективи застосування вітчизняними банківськими установами / Н. М. Ткачук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. – 2006. – Вип. 7. – С. 276-281.
 29. Ткачук, Н. М. Застосування економіко-математичних методів у прогнозуванні величини власного капіталу комерційних банків [Електронний ресурс] / Н. М. Ткачук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2007. – Т. 19. – С. 273-277.
 30. Ткачук, Н. М. Консолідація як перспектива розвитку банківського сектору України / Н. М. Ткачук // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України у постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 18 квіт. 2007 р.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2007. – С. 179 -183.
 31. Ткачук, Н. М. Особливості первинного публічного розміщення банківських акцій на фінансовому ринку / Н. М. Ткачук // Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. [22-24 квіт. 2008 р.]. – Хмельницький ХЕУ, 2008. – С. 193-196.
 32. Ткачук, Н. М. Капітал банку: теоретичні підходи до трактування сутності / Н. М. Ткачук // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України у постстабілізаційний період. Матеріали наук. конф. проф.-виклад. складу [Тернопіль, 16 квіт. 2008 р.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2008. – С. 135-139.
 33. Ткачук, Н. М. Фінансова техніка сек’юритизації активів як спосіб диверсифікації джерел фінансування банківської діяльності / Н. М. Ткачук // Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний аспект : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [20-22 берез. 2008 р.]. – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2008. – Т. 1. – С. 286-290.
 34. Ткачук, Н. М. Синергетичний ефект в економіці: форми виявлення та складові елементи / Н. М. Ткачук // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах світової економічної кризи: матеріали наук. конф. проф.- викл. складу [Тернопіль, 15 квіт. 2009 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 141-144.
 35. Ткачук, Н. М. Синергетичний ефект: економічна сутність і феномен його виникнення у процесах консолідації банків / Н. М. Ткачук // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 24-32.
 36. Ткачук, Н. М. Власний капітал банку як основа забезпечення конкурентоспроможності банку [Електронний ресурс] / Н. М. Ткачук // Міжнародна банківська конкуренція теорія і практика : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. [27-28 трав. 2010р.] : у 2 т. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – Т. 1. – С. 125-126.
 37. Ткачук, Н. М. Особливості первинного публічного розміщення акцій банками на міжнародному ринку капіталу / Н. М. Ткачук // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матер. наук. конф. проф. викл. складу. – Тернопіль : Видавничий дім “Вектор”, 2011. – С. 69-73.
 38. Ткачук, Н. М. Методи проведення банками первинного публічного розміщення акцій банками на фондовому ринку / Н. М. Ткачук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць НАН України, Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2011. –Вип. 2/88. – С. 145-152.
 39. Ткачук, Н. Теоретична сутність та особливості фінансів банків / Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 170-177.
 40. Ткачук, Н. Концептуалізація державного кредиту в еволюційному розвитку фінансової думки / Наталія Ткачук // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – C. 60–68.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Тиркало, Р. І. Капіталізація банківської системи України : сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи зростання [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, Н. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 328 с.
 2. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ткачук, Н. М. Внутрішні державні позики [Текст] / Н. М. Ткачук // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 47-53.
 2. Державний кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 5. Ткачук, Н. М. Комунальний кредит та місцеві позики [Текст] / Н. М. Ткачук // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 113-123.
 6. Ткачук, Н. М. Теоретичні основи державного кредиту [Текст] / Н. М. Ткачук // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 17-31.
 7. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Із змісту : Ткачук, Н. М. – С. 42–60.
 8. Ткачук, Н. М. Видатки бюджету на науку та інновації [Текст] / Н. М. Ткачук // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 445-462.
 9. Фінанси зарубіжних країн [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Н. М. Ткачук, Г. І. Козак; за ред. Ю. М. Воробйов, В. Б. Тропіна, О. М. Сохацька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 420 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фінанси" [Текст]: /П. В. Горин, Н. М. Ткачук – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 98 с.
 2. Ткачук, Н. М. Місцеві запозичення в Україні : стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] / Н. М. Ткачук // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 60-63.
 3. Ткачук, Н. М. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах [Текст] / Н. М. Ткачук // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 86-91.
 

Тріпак Мар’ян Миколайович

Опубліковано: 05 вересня 2011

Tripak

Кафедра фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Тріпак, Мар'ян Миколайович Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Мар'ян Миколайович Тріпак. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 237 с.
 2. Тріпак, Мар'ян Миколайович Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Мар'ян Миколайович Тріпак.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 23 с.

СТАТТІ:

 1. Тимчук О. Світова практика побудови бюджетного федералізму в системі міжбюджетних відносин в умовах переходу до ринку / О. Тимчук, М. Тріпак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 74-77.
 2. Тріпак М. Оптимізація системи акумуляції податкових надходжень до бюджетів на основі економіко-математичного моделювання / Мар'ян Тріпак // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 6. – С. 101-108.
 3. Тріпак М. Прагматика планування першого кошику доходів місцевих бюджетів / Мар'ян Тріпак // Світ фінансів. – 2007. –№ 4. – С. 122-128.
 4. Тулай О. Прибуток підприємства: теоретико-прагматичні аспекти / Оксана Тулай, Мар'ян Тріпак // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 138-149.
 5. Тріпак, М. Аналіз конкурентності транспортної галузі України та практичні рекомендації щодо її поліпшення / Мар'ян Тріпак, Ярослава Левченко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 57-58.
 6. Тулай, О. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / О. Тулай, М. Тріпак // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 91-100.
 7. Тріпак, М. Доходи місцевих бюджетів України: прагматика та фіскальне регулювання[Електронний ресурс] / М. Тріпак, О. Й. Тимчук.
 8. Тріпак, М. Бюджетне регулювання в період трансформації між бюджетних відносин [Електронний ресурс] / М. Тріпак, О. Й. Тимчук.
 9. Тріпак, М. М. Формування доходів бюджетів місцевого самоврядування / М. М. Тріпак // Фінанси України. – 2001. - № 10. – С. 17-22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Тріпак, М. М. Державний бюджет України та його призначення [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 117-119.
 4. Тріпак, М. М. Видатки бюджетів на соціальний захист [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 471-478.
 5. Тріпак, М. М. Бюджетні права в Україні, їхня характеристика [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 139-142.
 6. Тріпак, М. М. Бюджетна класифікація [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 142-149.
 7. Тріпак, М. М. Основи бюджетного устрою та поняття "бюджетна система України" [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 109-115.
 8. Тріпак, М. М. Принципи побудови бюджетної системи України [Текст] / М. М. Тріпак // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 115-117.