Тимчук Олександр Йосипович

Опубліковано: 29 серпня 2011

Tymchuk

Кафедра фінансів

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Тимчук О. Історичний контекст та теорія розвитку державних фінансів в українській державі / О. Тимчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С.122-127.
 2. Тимчук О. Світова практика побудови бюджетного федералізму в системі міжбюджетних відносин в умовах переходу до ринку / О. Тимчук, М. Тріпак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С.74-77.
 3. Машко А. І. Суспільно-політичні детермінанти дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Й. Тимчук.
 4. Тріпак, М. Бюджетне регулювання в період трансформації між бюджетних відносин [Електронний ресурс] / М. Тріпак, О. Й. Тимчук.
 5. Тимчук, О. Й. Фінансова криза в Україні : причини і шляхи виходу з неї / О. Й. Тимчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 38-39.
 6. Тріпак, М. Доходи місцевих бюджетів України: прагматика та фіскальне регулювання[Електронний ресурс] / М. Тріпак, О. Й. Тимчук.
 7. Тимчук, О. Ретроспективний аналіз розвитку державних фінансів української держави / Олександр Тимчук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 119-122.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст]: навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, Й. М. Бескида. – К. : Таксон, 2002. – 256 с.
 

Труфанова Людмила Михайлівна

Опубліковано: 28 лютого 2013

trufanova l m

Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Посада: доцент

Публікації

СТАТТІ:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Возьний, В. І. Господарське право. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. І. Возьний, Л. М. Труфанова, В. В. Фрончко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 316 с.
 2. Пігач, Я. М. Господарське законодавство [Текст] : Навчальний посібник / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова, Б. М. Гурневич. – Тернопіль : б.в., 2001. – 120 с.
 3. Пігач, Я. М. Господарське законодавство [Текст] : навч.посіб. / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль : Лідер, 2005. – 170 с.
 4. Пігач, Я. М. Господарське законодавство [Текст] : Навч. посіб. / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль : Лідер, 2002. – 160 с.
 5. Пігач, Я. М. Господарське законодавство [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – К. : ЦУЛ, 2005. – 623 с.
 6. Пігач, Я. М. Господарське законодавство [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль : Лідер, 2004. – 160 с.
 7. Пігач, Я. М. Збірник нормативних актів [Текст] : Нормативно-правові акти з змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2004 року / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 270 с.
 8. Пігач, Я. М. Збірник нормативних актів (неохідних для вивчення дисциплін :"Господарське право", "Підприємницьке право", "Господарське законодавство") [Текст] / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль, 2001. – 338 с.
 9. Пігач, Я. М. Збірник нормативних актів (неохідних для вивчення дисциплін :"Господарське право", "Підприємницьке право", "Господарське законодавство") [Текст] / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль, 2005. – 270 с.
 10. Пігач, Я. М. Збірник нормативних актів необхідних для вивчення дисциплін "Господарське право", "Підприємницьке право", Господарське законодавство" [Текст] : посібник / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль : Лідер, 2002. – 324 с.
 11. Пігач, Я. М. Основи господарського права [Текст] : Навчальний посібник. Ч.1 / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль : б.в, 1998. – 178с.
 12. Пігач, Я. М. Основи господарського права [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Нормативні акти станом на 1 червня 1998 року / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль : Збруч, 1998. – 336 с.
 13. Пігач, Я. М. Основи правознавства [Текст] : Навч. посібник. Ч.2 / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова, З. С. Гладун. – Тернопіль : б.в, 1999. – 321с.
 14. Пігач, Я. М. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 436 с.
 

Турченко Володимир Олександрович

Опубліковано: 24 грудня 2012

citationsКафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Підхід до оптимізації дистибутивних сенсорних систем безпеки / В. Турченко, В. Кочан, П. Биковий [та ін.] // Вісник Тернопільського державного технічного університету.– 2005.– № 3.– С. 111-117.
 2. Головко, В. Вибор архитектури и адаптивное обучение рекуррентной нейронной сети для прогнозирования временных рядов/ Владимир Головко, Юрий Савицкий, Анатолий Саченко и др. // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 37-42.
 3. Боровий, А. Стенд дослідження миттєвого значення струму споживання мікропроцесора [Електронний ресурс] / А. Боровий, В. Кочан, В. Турченко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. - №1. - С. 131-138.
 4. Марковський, Г. Тернопільський освітньо-комунікаційний центр: проект НАТО з інтеграції регіональних інформаційно-технологічних ресурсів [Електронний ресурс] / Г. Марковський, А. Саченко, С. Возняк [та ін.].
 

Турський Ігор Володимирович

Опубліковано: 23 грудня 2011

turskiy-igor-volodimirovich

Кафедра менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Турський, Ігор Володимирович Управління власністю малого підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ігор Володимирович Турський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 218 с.
 2. Турський, Ігор Володимирович Управління власністю малого підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ігор Володимирович Турський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 19 с.

СТАТТІ:

 1. Турський, І. Особливості та класифікація функцій менеджменту / І. Турський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С.150-151.
 2. Турський, І. В. Управління економічною власністю в посттрансформаційній економіці / І. В. Турський // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8. – С. 54-63.
 3. Спасів, Н. Я. Домінанти політики оптимізації видаткової частини місцевих бюджетів України на соціальні цілі / Н. Я. Спасів, І. В. Турський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 223-226.
 4. Турський, І. В. Економіко-математичне моделювання реалізації функції економічної власності в малому бізнесі / І. В. Турський // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 349-356.
 5. Гром'як, Н. Вибір форми оподаткування для малих підприємств /Наталія Гром'як, Ігор Турський //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 229-231.
 6. Спасів, Н. Я. Доходи державного бюджету України - 2012: асиметрії формування та резерви нарощування [Електронний ресурс] / Н. Я.Спасів, І. В. Турський // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Cер.Економіка. – 2013.– № 21. – С.195-201.