Тимошенко Лідія Миколаївна

Опубліковано: 21 вересня 2011
 

Теслюк Василь Миколайович

Опубліковано: 21 березня 2013

tesluk v m

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Кісь, Я. П. Методи і засоби автентифікації біометричних даних в інформаційних системах / Я. П. Кісь, В. М. Теслюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 174-182.
 2. Пукач, А. І. Оптимізація роботи системи вимірювання малих величин електричного опору [Електронний ресурс] / А. І. Пукач, В. М. Теслюк, Р. В. Загарюк[та ін.].
 3. Теслюк, В. М. Програмно-апаратна реалізація макетного взірця для дослідження методів опрацювання нечітких та неструктурованих даних з використанням штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, О. М. Березький, В. В. Береговський[та ін.].
 4. Теслюк, В. М. Розроблення методу вимірювання малих величин електричного опору [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, А. І. Пукач, Р. Д. Іванців, М. В. Лобур.
 5. Пукач, А. І. Модель функціонування системи вимірювання малих величин електричного опору [Електронний ресурс] / А. І. Пукач, В. М. Теслюк, Р. Д. Іванців.
 6. Василюк, Я. Розроблення чотирирівневої моделі онтології автоматизації синтезу МЕМС [Електронний ресурс] / Я. Василюк, В. Теслюк.
 7. Кривий, Р. Особливості розробки Веб-систем для еволюційних обчислень [Електронний ресурс] / Р. Кривий, С. Ткаченко, В. Теслюк, А. Зелінський.
 8. Василюк, Я. Р. Аналіз моделей, методів, принципів і засобів для побудови онтологій області мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] / Я. Р. Василюк, В. М. Теслюк, А. Я. Зелінський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип . 21.12. – С. 322-331.
 9. Зелінський, А. Розроблення архітектури системи синтезу мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] / А. Зелінський, В. Теслюк.
 10. Зелінський, А. Я. Розроблення моделей для представлення мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] / А. Я. Зелінський, В. М. Теслюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип . 21.13. – С. 362-367.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теслюк, В. М. Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж [Електронний ресурс] : консп. лекц. / В. М. Теслюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 62 с.
 

Тесля Ганна Володимирівна

Опубліковано: 04 квітня 2013

teslya g v

Кафедра обліку у виробничій сфері

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Підлужна, Н. Автоматизація бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання / Надія Підлужна, Ганна Тесля, Світлана Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 187-189.
 2. Альошина, Т. Деякі аспекти реформування заробітної плати в Україні / Тетяна Альошина, Надія Підлужна, Ганна Тесля // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 231-233.
 3. Підлужна, Н. Методика фінансового та управлінського обліку основних засобів з використанням ЕОМ / Надія Підлужна, Ганна Тесля, Світлана Ярощук // Наукові записки зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 184-187.
 4. Підлужна, Н. М. Проблеми вдосконалення обліку виробничих запасів / Н. М. Підлужна, Г. В. Тесля // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 37-39.
 5. Тесля, Г. Проблеми управлінського обліку запасів / Ганна Тесля // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 341-344.
 6. Підлужна, Н. М. Удосконалення методики складання фінансової звітності [Електронний ресурс] / Н. М. Підлужна, Г. В. Тесля // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. 2. – С. 223-226.
 7. Підлужна, Н. М. Ще раз про класифікацію, розподіл та аналіз витрат / Н. М. Підлужна, Г. В. Тесля // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 155-156.
 

Теребус Ольга Миколаївна

Опубліковано: 17 травня 2013

теребус ольга миколаївнаКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Теребус, О. Перестрахувальний ринок та проблеми його розвитку в Україні / О. М. Теребус .
 2. Теребус, О. Оцінка достатності капіталу страхових компаній / О. Теребус // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 15. – С. 134-135.
 3. Теребус, О. М. Проблеми розвитку страхового ринку в умовах фінансової кризи / О. М. Теребус // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 208-212.
 4. Теребус О. М. Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Ольга Теребус // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 105-109.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теребус, О. Страхові послуги [Текст] : навч.-метод. матер. / О. Теребус. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 162 с.
 2. Теребус, О. М. Страхові послуги [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. М. Теребус. – Тернопіль : [б. в.], 2003. – 163 с.