Трембач Ростислав Богданович

Опубліковано: 21 вересня 2011

трембач

Кафедра: комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Якименко І. Ефективні методи паралельної реалізації алгоритму Шуфа / І. Якименко, Я. Кінах, Р. Трембач // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 180-185.
  2. Яциковська У. О. Удосконалена система захисту комп’ютерної мережі на підставі асиметричного шифрування / У. О. Яциковська, М. М. Касянчук, Р. Б. Трембач // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 45-48.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

  1. Трембач, Р. Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" [Текст] /Р. Б. Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій; уклад. Р. Б.Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 44 с.
  2. Трембач, Р. В. Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах [Електронний ресурс]: консп. лекц. /Р. В. Трембач.– Тернопіль: Інфотехцентр, 2007.– 44 с.
 

Ткаченко Іван Семенович

Опубліковано: 18 січня 2012

ткаченко іван семенович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

  1. Ткаченко, І.Бондарчук Ю. Моделювання транспортної логістики електронної комерції / І.Бондарчук Ю. Ткаченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – №8-2. – С.214-217.
  2. Ткаченко, І. Основи функціонування системи економічної безпеки в умовах глобалізації економіки / І. Ткаченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 352-356.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

  1. Ткаченко, І. С. Вища школа : моделювання вибору пріоритетного варіанту [Текст] / І. С. Ткаченко, В. А. Ткаченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 56 с.
  2. Григор'єва, Т. В. Економіко-математичне моделювання структури малого бізнесу сфери послуг на регіональному рівні [Текст / Т. В. Григор'єва, І. С. Ткаченко. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 151 с.
  3. Ткаченко, І. С. Кредитні спілки України - аспекти функціонування [Електронний ресурс] : наук.-практ. посіб. / І. С. Ткаченко, М. Р. Лучко, Р. В. Руська. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 75 с.
 

Сторінка 9 із 9