Фурман Анатолій Васильович

Опубліковано: 30 січня 2012

фурман ав

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафеди

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кубаєвський, М. Методологування як засіб розуміння смислу / Микола Кубаєвський, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010.– № 4. – С. 47-57.
 2. Фурман, А. Авторська програма курсу "Основи гендерної рівності" [Текст] / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2004. – №3. – С.120-125.
 3. Фурман А. Морально-етичні цінності в суспільному вимірі [Електронний ресурс] / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 94-99.
 4. Фурман А. Архітектоніка педагогічної миследіяльності [Електронний ресурс] / А. Фурман // Вітакультурний млин : методологічний альманах. – 2007. – Модуль 6. – С. 4-15.
 5. Фурман А. Архітектоніка творення особистості за модульно-розвивальної системи навчання [Електронний ресурс] / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2000. – № 1. – С. 26-43.
 6. Фурман А. Біциклічна модель організації процесів розуміння [Електронний ресурс] / А. Фурман //
 7. Фурман, А. В. Соціальна культура / Анатолій В. Фурман, Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 26-36.
 8. Яковенко, Ю. Соціологічна наука є. А методологічні проблеми де? / Юрій Яковенко, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 46-54.
 9. Фурман, А. Світ методології / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 47-60.
 10. Фурман, А. В. Категорійний профіль наукової школи / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 2. – С. 23-39.
 11. Фурман, А. В. Вітакультурне обгрунтування практичної психології / А. В. Фурман // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №4. – С.23-28.
 12. Фурман, Анатолій Володимир Роменець як методолог психософійного духу / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – №2. – С. 7-14.
 13. Алієв, Ш. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В.А. Роменця із М.М. Бахтіним) / Ш. Алієв, П. М'ясоїд, А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 20-37.
 14. Фурман, Анатолій В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 18-36.
 15. Фурман, Анатолій В. Генеза толерантності та перспективи українотворення (комплексний проект) / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 6-20.
 16. Фурман, Анатолій Граф-схеми навчальних курсів: сутність, проектування, експертиза / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №2. – С.136-165.
 17. Фурман, Анатолій В. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 69-101.
 18. Фурман, Анатолій Друзям, колегам, читачам : [вітання головного редактора до 10-річчя журналу "Психологія і суспільство " ТНЕУ] / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №4. – С. 10.
 19. Фурман, Анатолій В. Засадничі умови виникнення наукових шкіл / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 49--58.
 20. Фурман, А. В. Інноваційна освітня модель підготовки соціальних працівників / А. В. Фурман // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 1. – С. 47-51.
 21. Фурман, Анатолій В. Інноваційна система модульно-розвивального навчання (узагальнення результатів наукової програми) / Анатолій В. Фурман, Зоя Шляхова // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 167-177.
 22. Фурман, Анатолій В. Історія соціальної роботи / Анатолій В. Фурман, Марія Підгурська // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 163-204.
 23. Фурман, А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв'язання складних проблем / А. Фурман // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – №4. – C.4-7.
 24. Фурман, Анатолій Категорійна матриця взаємозв'язку образів суб'єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / Анатолій Фурман, Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 72-81.
 25. Фурман, Анатолій Категоріогенез як напрям професійного методологування / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 53-58.
 26. Фурман, А. А. Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера / А. А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 78-94.
 27. Фурман, Анатолій В. Методологічне обґрунтування багаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 78-125.
 28. Фурман, А. Модель повноцінної інноваційної діяльності в освітній сфері суспільства / А. Фурман // Освіта і управління. – 2005. – №3-4. – С.24-37.
 29. Фурман, А. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологування / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 40-69.
 30. Фурман, А. В. Модульно-розвивальний підручник як інструмент ефективної освітньої взаємодії / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 171-182.
 31. Фурман, А. Навчальна проблемна ситуація як об'єкт психологічного пізнання / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2007. – №1. – С. 9-80.
 32. Фурман, А. Наука і практика у роботі психолога, соціолога: між правдою і лукавством / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2004. – №4. – С.7-13.
 33. Фурман, А. В. Національна ідея - щит і меч українства / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 6-10.
 34. Фурман, Анатолій В. Непізнані горизонти гносеологічного оптимізму / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – №2. – С. 199-203.
 35. Фурман, А. Обгрунтування системи базових концептів психологічної діагностики / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2007. – №4. – С. 39-55.
 36. Фурман, Анатолій В. Образ долі в поетичному світі Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 16-25.
 37. Фурман, Анатолій В. Освітні сценарії: сутність, композиція, принципи створення / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №3. – С. 174-192.
 38. Фурман, Анатолій В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 39. Фурман, Анатолій В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 72-85.
 40. Бердяєв, Микола Парадокс брехні / Микола Бердяєв, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 20-23.
 41. Півтора роки після помаранчевої революції. Оцінка ситуації і перспективи / Ю. Луковенко, Н. Магера, А. Фурман, В. Якушик // Психологія і суспільство. – 2006. – №2. – С. 5-19.
 42. Фурман, Анатолій Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – №4. – С. 137-163.
 43. Фурман, А. Програма авторського курсу " Гуманістична психологія " / А. Фурман, І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 127-137.
 44. Фурман, А. Програма авторського курсу "Психокультура інноваційних соціосистем" / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2004. – №4. – С.221-236.
 45. Фурман, Анатолій В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 80-104.
 46. Фурман, Анатолій Світ методології / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 47-60.
 47. Фурман, Анатолій В. Село - духовне серце України / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 8-11.
 48. Фурман, Анатолій Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2005. – №2. – С. 29-75.
 49. Фурман, Анатолій В. Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 57-74.
 50. Яковенко, Ю. Соціологія інноваційної діяльності як нова галузь соціологічного знання / Ю. Яковенко, А. Фурман // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – №4. – С.8-9.
 51. Фурман, А. В. Субкультура : [про систему цінностей, уявлень про життя та ін.] / А. В. Фурман, Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 187-192.
 52. Фурман, А. Сфера психології у вітакультурному парадигмальному обгрунтуванні / А. Фурман // Освіта і управління. – 2007. – №2. – С. 50-56.
 53. Фурман, А. Талант проти нігілізму / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 5-8.
 54. Фурман, Анатолій Теоретична концепція інноваційного програмово-методичного забезпечення освітнього процесу / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 123-159.
 55. Фурман, А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2002. – №3-4. – С.20-59.
 56. Фурман, Анатолій В. Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 11-29.
 57. Фурман, А. Типологічний підхід у системі професійного методологування / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2006. – №2. – С. 78-92.
 58. Фурман, Анатолій Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31-55.
 59. Фурман, Анатолій В. Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 24-74.
 60. Фурман, Анатолій А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку студентів-психологів / Анатолій А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №3. – С. 148-158.
 61. Фурман, А. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31-55.
 62. Фурман, А. В. Методолог - професія майбутнього / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 16-42.
 63. Фурман, Анатолій В. Володимир Роменець як архітектор методології гуманітарного пізнання (текст на англ. мові) [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 10-24.
 64. Фурман, А. В. Художня деталь у творчій екзистенції Тараса Шевченка / А. В. Фурман, А. А. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 124-126.
 65. Фурман, А. В. Образ долі в поетичній творчості Тараса Шевченка / А. В. Фурман, О. Є. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 105-109.
 66. Фурман, А. В. Особистість як осердя українотворення, або паростки нової ідеології / А. В. Фурман, В. О. Сабадуха, М. П. Давидів // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 71-74.
 67. Лакатош, Імре Історія науки та її раціональні реконструкції / Імре Лакатош ; переклад з англ. А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 13-23.
 68. Щедровицький, Георгій Смисл і значення / Георгій Щедровицький ; переклад А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 24-45.
 69. Фурман, Анатолій В. Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.
 70. Фурман, А. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Вітакультурний млин. –  2013. – Мод. 15. – С. 22-31.
 71. Фурман, А. Cоціальна культура / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т.
 72. Фурман, А. В. Модульно-розвивальний оргпростір методологування: аргументи розширення / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 34-49.
 73. Фурман, А. В. Народжений любити й довершувати / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 14-15.
 74. Фурман, Анатолій В. Проблема категорійного ладу соціологічної теорії та підходів до її розв’язання / Анатолій В. Фурман, Віталій Біскуп // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Соціологія. – 2012. – С. 25-29.
 75. Фурман, Анатолій В. Педагогіка як сфера миследіяльності: функції, предмет, метод / Анатолій В. Фурман // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 30-44.
 76. Фурман, Анатолій В. Інноваційна освітня модель: складники успіху / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – Спецвип. – С. 9-11.
 77. Фурман, Анатолій В. Вітакультурне постання організаційно-діяльнісної гри як форми розвитку професійного мислення / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Проблеми педагогічної освіти : вісник РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». – Ялта, 2014. – С. 115-128.
 78. Фурман, Анатолій В. Циклічно-вчинкова модель гри як учинення / Анатолій В. Фурман // Наука і освіта. – 2014. – № 1.
 79. Фурман, Анатолій В. Методологічна план-карта дослідження і проектування модульно-розвивального підручника як квазісуб’єкта реальної розвивальної взаємодії / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 13. – С. 4-19.
 80. Фурман, Анатолій В. Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу за технологіями модульно-розвивальної системи навчання (узагальнення результатів виконання наукової програми «Школа свідомості») / Анатолій В. Фурман, Віктор Чухно // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 32-43.
 81. Фурман, Анатолій В. Володимир Роменець як методолог психософійного духу / Анатолій В. Фурман // Психологія вчинку. Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. статей. – К. : Либідь, С. 108-116.
 82. Фурман, Анатолій В. Світлій пам’яті патріота українства Миколи Дробнохода / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 150-152.
 83. Фурман, А. В. Геннадій Копилов. Про природу «наукових революцій» / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 113-128.
 84. Фурман, А. В. Олексій Лосєв. Історія естетичних учень: внутрішня методологія курсу / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 148-162.
 85. Фурман, А. В. Олександр Спіркін. Про особисті зустрічі та бесіди з Олексієм Лосєвим / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 166-168.
 86. Фурман, А. В. Антоніна Ждан. Становлення і розвиток психологічних знань у форматі історії культури / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 39-49.
 87. Фурман, А. В. Віра Кольцова, Юрій Олійник. Внесок В. А. Роменця в історію психології: синтез почуттів і раціо / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 57-63.
 88. Фурман, А. В. Олена Соколова. До визначення поняття «вчинок» і до розв’язання проблеми «внутрішнє – зовнішнє» у роботах В. А. Роменця та О. М. Леонтьєва / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 130-142.
 89. Фурман, А. В. Марцинковська Т. Вчинок як запорука наукового безсмертя (пам’яті Володимира Роменця) / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 44-49.
 90. Фурман, А. В. Старовойтенко О. Від ідей В. А. Роменця до культурної персонології / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 50-57.
 91. Фурман, А. В. Щедровицький Г. П. Методологічне значення опозиції натуралістичного і системодіяльнісного підходів / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 40-47.
 92. Фурман, А. В. Роменець В. А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 6-27.
 93. Фурман, А. В. Гусельцева М. С. Спадщина В. А. Роменця: від психології фантазії до проекту канонічної психології / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 28-47.
 94. Фурман, А. В. Сухарєв О. Розвиток ментальності вищих прошарків російського суспільства від кінця Х до XVII століття / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 39-57.
 95. Фурман, А. В. В’ячеслав Стьопін. Культура / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. С. 16-25.
 96. Фурман, А. В. Георгій Щедровицький. Рефлексія / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 37-45.
 97. Фурман, А. В. В’ячеслав Стьопін. Наука / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. –№ 2. – С. 27-29.
 98. Фурман, А. В. Георгій Щедровицький. Синтез знань: проблеми і методи / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – №2. – С. 60–83.
 99. Фурман, А. В. Микола Бердяєв. Воля до життя і воля до культури / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 24-30.
 100. Фурман, А. В. Петро Єршов. Система Станіславського як наука / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 62-71.
 101. Фурман, А. В. Микола Бердяєв. Війна та естахологія / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 6-10.
 102. Фурман, А. В. Мераб Мамардашвілі. Проблема свідомості і філософське покликання / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 19-28.
 103. Фурман, А. Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – N 4 (70). - С. 16-38.
 104. Фурман, А. А. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії / Анатолій А. Фурман, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 5-26.
 105. Фурман, А. В. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування [Текст] / Анатолій В. Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2019. – № 2 (76). – C. 5-26.
 106. Фурман, А. В. Метатеоретична мозаїка життя свідомості / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 13-50.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фурман, А. В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 312 с.
 2. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 3. Фурман, А. Психодіагностика особистісної адаптованості [Текст] / А. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 195с.
 4. Фурман, А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості [Текст] : наук. вид. / А. В. Фурман. – 2-е вид. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 64 с.
 5. Фурман, А. Психокультура української ментальності [Текст] / А. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 132 с.
 6. Фурман, Анатолій Психокультура української ментальності [Текст] / Анатолій Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с.
 7. Фурман, А. Психологія Я - концепції [Текст] : Навч. посіб . / А. Фурман, О. Гуменюк. – Тернопіль : Новий Світ-2000, 2006. – 360 с.
 8. Фурман, А. Теорія і практика розвивального підручника [Текст] : монографія / А. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 286 с.
 9. Фурман, А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] = Psychodidactics of the projecting of the educational book complexes for students : монографія / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с.
 10. Фурман, А. В. Сутність гри як учинення [Текст]: монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.
 11. Фурман, А. В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі [Текст] : монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.
 12. Хайрулін, О. М. Психологія професійного вигорання військовослужбовців [Текст] : монографія / О. М. Хайрулін ; за наук. ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с.
 13. Фурман, А. В. Ідея професійного методологування [Текст] : монографія / А. В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 208 с.
 14. Фурман, А. В. Ідея і зміст професійного методологування [Текст] : монографія / А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 378 с.
 15. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 1 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 316 с.
 16. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 2 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 344 с.
 17. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 3 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 400 с.
 18. Фурман, А. В. Психодіагностична компетентність соціального працівника [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. В. Дубно. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 102 с.
 19. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Мойсей Каган. Культура як предмет філософського системного аналізу. – С. 25-40.
 20. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Мераб Мамардашвілі. Філософія – це свідомість уголос. – С. 192-199.
 21. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Микола Лапонов, Вадим Коміссаров. Філософія як наука. Основи філософської методології. – С. 200-222.
 22. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Сергій Кримський. Пізнання як трансценденція софії і спокуса практикою. – С. 228-232.
 23. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Микола Бердяєв. Проблема етичного пізнання. – С. 233-244.
 24. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 2. – Із змісту : Фурман, А. В. Вячеслав Стьопін. Наукова раціональність у техногенній культурі: типи та історична еволюція. – С. 5-10.
 25. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 2. – Із змісту : Фурман, А. В. Володимир Біблер. Педагогіка: програм на модель Школи діалогу культур. – С. 308-310.
 26. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – Із змісту : Фурман, А. В. Ірина Берлянд. Діалог культур. Психологія. – С. 221-223.
 27. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – Із змісту : Фурман, А. В. Валентина Подшивалкіна, Марія Бірюкова. Праксеологічні засновки теоретизування у психології. – С. 376-378.
 28. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – Із змісту : Фурман, А. В. Дмитро Леонтьєв, Галина Іванченко. Основи методології комплексної гуманітарної експертизи. – С. 389-397.
 29. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 4. – Із змісту : Фурман, А. В. Георгій Щедровицький. Значення і смисл. – С. 48-62.
 30. Шаюк, О. Я. Толерантність та ідентичність у форматі культури / О. Я. Шаюк // Вітакультурний млин. – 2013. – Мод. 15. – С. 41-44.
 31. Шаюк, О. Я. Психосутнісна характеристика толерантності в контексті аксіологічного підходу / Шаюк О. Я. // Вітакультурний млин. – 2014. – Модуль 16. – С. 46-50.
 32. Шаюк, О. Я. Емоційно-вольовий компонент толерантності особистості / О. Я. Шаюк // Освіта і управління : наук.-практ. журнал. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 104-110.
 33. Шаюк, О. Я Конативний компонент толерантності особистості / О. Я. Шаюк // Вісник національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2011. – Вип. 6 (25). – С. 258-264.
 34. Шаюк, О. Я. Експериментально-психологічні умови формування професійної толерантності майбутніх економістів / О. Я. Шаюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип.19. – С. 768-778.
 35. Шаюк, О. Я. Особливості формування мотиваційно-ціннісного компонента толерантності у майбутніх економістів / О. Я. Шаюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. – Хмельницький, 2013. – Вип. 3.
 36. Шаюк, О. Я. Особливості формування когнітивного компонента толерантності у майбутніх економістів / О. Я. Шаюк // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південного наукового центру НАПН України. – Одеса, 2013. – № 7CXVII. – С. 287-290.
 37. Шаюк, О. Я. Методологічна концепція науково-дослідної програми «Школа толерантності» / О. Я. Шаюк, А. В. Фурман, Л. Власюк // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 17. – С. 30-45.
 38. Шаюк, О. Я. Соціальна справедливість як предмет психологічної рефлексії / О. Я. Шаюк, А. В. Фурман // Вітакультурний млин. – 2015. – Мод. 18. – С. 42-46.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фурман, А. В. Історія соціальної роботи [Текст]: навч. посіб. / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014.- 176 с.
 2. Фурман, А. В. Основи гендерної рівності [Текст] : навч. посіб. / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 168 с.
 3. Фурман, А. Золоті джерела кохання : Інтимна лірика [Текст] / А. Фурман. – Тернопіль : Інститут ЕСО, 2000. – 31 с.
 4. Фурман, А. В. Історія соціальної роботи [Текст] : підручник / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – К. : Академія, 2018. – 160 с. – (Альма-матер).
 

Фурман Оксана Євстахіївна

Опубліковано: 30 січня 2012

humeniuk

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуменюк, Оксана Євстахіївна Модульно-розвивальна система як об'єкт соціально-психологічного аналізу [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Гуменюк Оксана Євстахіївна ; Державна академія керівних кадрів освіти АПН України. - К., 1999. - 185 с.
 2. Гуменюк, Оксана Євстахіївна Модульно-розвивальна система як об'єкт соціально-психологічного аналізу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 - соціальна психологія / Оксана Євстахіївна Гуменюк. – К. : КДУ, 1999. – 20 с.
 3. Фурман, О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу [ Текст ] : 19.00.07 : дис. ... д-ра психол. наук / Оксана Євстахіївна Фурман ; Тернопільський нац. ун-т . ─ Тернопіль, 2015 . ─ 467 с.
 4. Фурман, О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу [ Текст ] : 19.00.07 : автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Оксана Євстахіївна Фурман ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". ─ Одеса, 2015 . ─ 37 с.

СТАТТІ:

 1. Гуменюк, О. Громадянська відповідальність у контексті політичного сьогодення / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 65-74.
 2. Гуменюк, О. Концепції психологічного впливу в сучасній психології / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2003. – № 1. – С. 34-90.
 3. Гуменюк, О. Маніпуляція як різновид психологічного впливу / О. Гуменюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 5. – С. 23-27.
 4. Гуменюк, О. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 70-83.
 5. Гуменюк, О. Освітнє спілкування як інформаційний, діловий, психосмисловий і самосенсовий різновиди обміну / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 3. – С. 73-94.
 6. Гуменюк, О. Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 46-63.
 7. Гуменюк, О. Перцептивний аспект спілкування як смисловчинковий обмін / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 73-80.
 8. Гуменюк, О. Пізнавально-суб’єктивний вплив у системі інноваційного навчання / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство.– 2003. – № 2. – С. 79-89.
 9. Гуменюк, О. Психологічна грамотність учителя – основа ефективної розвивальної взаємодії з / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2000. – № 1. – С. 44-51.
 10. Гуменюк, О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 81-92.
 11. Гуменюк, О. Психологія взаємостосунків: від переконання до впливу / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 142-149.
 12. Гуменюк, О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2001. – № 2. – С. 33-76.
 13. Гуменюк, О. Соціальний формат розвитку Я-концепції / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С.82-90.
 14. Гуменюк, О. Ціннісно-індивідуальнісний самовплив у структурі модульно-розвивальних взаємостосунків / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С.78-96.
 15. Гуменюк, О. Авторська програма з курсу «психологія я-концепції» / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 1. – С. 119-124.
 16. Гуменюк, О. Духовно-універсумне самотворення – центральна ланка психологічного вплаву / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 10-28.
 17. Гуменюк, О. Експериментальна програма курсу «Соціальна психологія» [Електронний ресурс] / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2000. – № 2. – С. 134-151.
 18. Гуменюк, О. Рівні громадянської відповідальності та їх емпіричне вивчення у молоді / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 92-98.
 19. Гуменюк, О. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 145-159.
 20. Гуменюк, О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсистеми / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 74-123.
 21. Гуменюк, О. Час та особливості його перебігу в модульно-розвивальному процесі / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 2. – С. 94-99.
 22. Гуменюк, О. Я-концепція у плині соціального довкілля / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 2. – С. 125-143.
 23. Гуменюк, О. Творчість-наука-майбутнє / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 2. – С. 171-178.
 24. Гуменюк, О. Вітакультурний парадигмальний контекст проблематики психологічного впливу / О. Гуменюк // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – № 4. – С.12-14.
 25. Гуменюк, О. Інноваційно-психологічний клімат як об'єкт теоретико-методологічного аналізу / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2007. – № 1. – С. 86-108.
 26. Гуменюк, О. Психологічний вплив у структурі модульно-розвивальних взаємин / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С.59-83.
 27. Гуменюк, О. Комунікативний формат спілкування як актуалізація інформаційно-освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 28. Гуменюк, О. Методологічна план карта інноваційного психологічного клімату [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 29. Фурман, А. В. Методологічне обґрунтування концепції мотиваційних психоформ [Електронний ресурс] /А. В. Фурман, О. Гуменюк.
 30. Гуменюк, О. Методологічний аналіз засадничих передумов становлення громадської відповідальності молоді [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 31. Гуменюк, О. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С.47-81.
 32. Гуменюк, О. Модель рівнів громадської відповідальності особистості [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 33. Гуменюк, О. Параметри іноваційно-психологічного клімату в процесі розгортання освітнього вчинку [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 34. Гуменюк, О. Принципи інноваційного соціально-психологічного клімату та їх характеристика [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 35. Гуменюк, О. Проблеми-модульний аналіз соціально-психологічного стану суспільства [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 36. Гуменюк, О. Програма дослідження інноваційного-психологічного клімату як багатопараметричного явища[Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 37. Гуменюк, О. Різновиди клімату та їх психологічне обґрунтування [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 38. Фурман, А. В. Образ долі в поетичному світі Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 16-25.
 39. Фурман, О. Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 65-91.
 40. Фурман, А. В. Образ долі в поетичній творчості Тараса Шевченка / А. В. Фурман, О. Є. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 105-109.
 41. Фурман, О. Простір і час у психологічному дискурсі / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 79-132.
 42. Гуменюк, О. Параметри інноваційно-психологічного клімату в процесі розгортання освітнього вчинку / Оксана Гуменюк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 51-60.
 43. Furman, О. Social-psychological impact asa parametr of innovative-psychological climate / Oksana Furman // International journal of economics and society. – 2015. – Vol. 1, Issue 2. – P. 143-148.
 44. Фурман, О. Є. Соціально-психологічний, організаційний та інноваційно-психологічний різновиди клімату: структурно-змістовий аналіз / Оксана Євстахіївна Фурман // Науковий огляд. – 2015. – № 5 (15). – С. 119-130.
 45. Фурман, О. Є. Полімотивація – спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату / Оксана Євстахіївна Фурман // ScienceRise. – 2015. – № 6 (11). – С. 105-110. 
 46. Furman, О. Educational communication as option of innovation-psychological climate / Oksana Furman // International journal of economics and society. – 2015. – Vol. 1, Issue 1. – P. 156-159.
 47. Furman, Оksana Ye. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters / Oksana Ye. Furman // Problems of Psychology in the 21 st. Century. – 2015. – Vol. 9, No.1. – P. 14-19.
 48. Фурман, О. Я-концепція як предмет багатоаспектного теоретизування / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 38-67.
 49. Фурман, О. Взаємоспричинення парадигм, стратегій, класів і методів соціально-психологічного впливу [Текст] / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2019. – № 2 (76). – C. 44-65.
 50.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуменюк, О. Є. Психологія впливу [Текст] : монографія / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 304 с.
 2. Гуменюк, О. Психологія Я - концепції [Текст] : монографія / О. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186 с.
 3. Гуменюк, О. Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу [Текст] : монографія / О. Є. Гуменюк. – Ялта -Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 340 с.
 4. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фурман, А. Психологія Я - концепції [Текст] : Навч. посіб . / А. Фурман, О. Гуменюк. – Тернопіль : Новий Світ-2000, 2006. – 360 с. с.
 2. Гуменюк, О. Є. Спонтанно - духовна організація Я - концепції універсума [Текст] : Лекція / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 40 с.
 3. Гуменюк, О. Є. Проблематика Я у психаналітичній теорії Зигмунда Фрейда [Текст] : Лекція / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 34 с.
 

Феш Мирослава Степанівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

fesh

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

 1. Сапачова, Мирослава Степанівна Формування і розвиток кооперованих зв'язків підприємств спиртової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Мирослава Степанівна Сапачова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.
 2. Сапачова, Мирослава Степанівна Формування і розвиток кооперованих зв'язків підприємств спиртової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Мирослава Степанівна Сапачова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 194 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Запорожан, Л. Теоретичні аспекти застосування збалансованої системи показників в умовах конкурентного середовища [Електронний ресурс] / Л. Запорожан, М. Запорожан, Х. Негода // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип.16 – С. 93-98.
 2. Запорожан, Л. Аналіз продуктивності праці та її впливу на обсяг виробництва / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва..– 2003.– Вип. 8.– С.155-159.
 3. Запорожан, Л. Зарубіжний досвід оплати праці за грейдами / Л. Запорожан, В. Барабан, М. Запорожан // Економічний аналіз.– 2011.– Вип. 8, ч. 2.– С. 155-157.
 4. Запорожан, Л. Значення продуктивності в сучасних умовах господарювання / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва..– 2002.– Вип. 7.– С. 138-140.
 5. Запорожан, Л. Потенційні можливості розвитку туристично-рекреаційного комплексу Причорномор'я та Поділля / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– Вип. 8.– С. 20-22.
 6. Запорожан, Л. Методика врахування витрат в системі управління підприємством / Л. Запорожан, М. Сапачова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 188-191.
 7. Запорожан, Л. Політика в області освіти і підвищення кваліфікації як чинник зростання продуктивності праці / Л. Запорожан, М. Запорожан, В. Сапачов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.. – 2004. – Вип. 9. – С. 170-171.
 8. Запорожан, Л. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні / Л. Запорожан, М. Феш, Я. Стукалова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 100-103.
 9. Запорожан, Л. Особливості управління персоналом на основі HR-брендингу / Лариса Запорожан, Мирослава Феш, Юрій Запорожан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 266-268.
 10. Запорожан, Л. Майбутнє рекрутменту в Україні / Л. Запорожан, М. Сапачова, В. Сапачов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 52-54.
 11. Данилюк, М. Субконтрактація як одна з форм промислової кооперації / М. Данилюк, М. Сапачова // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– Випуск 15.– С. 237-239.
 12. Запорожан, Л. Проблеми та резерви розвитку транспортної системи Тернопільської області / Лариса Запорожан, Мирослава Феш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 24-29.
 13. Феш, М. Особливості і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області / Мирослава Феш, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 54-58.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 

Федірко Михайло Миколайович

Опубліковано: 23 грудня 2011

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Федірко, Михайло Михайлович Фінансова стійкість лізингових компаній [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Михайло Михайлович Федірко.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 240 с.
 2. Федірко, Михайло Михайлович Фінансова стійкість лізингових компаній [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Михайло Михайлович Федірко.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Федірко, М. Теоретичні та емпіричні аспекти трансформації інституційної структури фінансових ринків в сучасних умовах /Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2009.– Вип. 4.– С. 26-31.
 2. Федірко, М. Макроекономічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України / Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 32-39.
 3. Федірко, М. М. Методологічні засади покращення управління фінансовою стійкістю лізингової компанії [Електронний ресурс] / М. М. Федірко, Ю. В. Сосюрко // Економіко-математичне моделювання. - Тернопіль, 2001. - № 9-10. - С. 47-57.
 4. Федірко, М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості лізингової компанії [Електронний ресурс] / Михайло Федірко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - Вип. 9. - С. 87-90.
 5. Федірко, М. Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу / М. Федірко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 218-230.
 6. Домбровський, З. І. Регулювання діяльності підприємств електромереж в умовах ринку: міжнародний досвід та українські реалії / З. І. Домбровський, М. М. Федірко // Проблеми науки. – 2013. – № 2. – С. 31-36.
 7. Федірко, М. Планування фінансової стійкості лізингової компанії / Михайло Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 77-82.
 8. Брич, В. Реформування ринку електроенергії України в контексті її інтеграційних намірів / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 7-18.
 9. Брич, В. Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 26-35.
 10. Брич, В. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління витратами на підприємствах комунальної теплоенергетики України / В. Я. Брич, М. М. Федірко, І. І. Янік // Проблеми науки. – 2015. – № 1. – С. 28-33.
 11. Федірко, М. Теоретико-методологічні аспекти управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики України / Михайло Федірко, Андрій Чумак, Ігор Грицюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 33-42.
 12. Федірко, М. М. Економічні передумови впровадження в Україні лізингу технологій і послуг [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1999. – Т. 4. – № 2. – С. 141–145.
 13. Федірко, М. М. Іноземні інвестиції як джерело фінансування лізингової діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –1999. – Вип. 10. – С. 192–194.
 14. Федірко, М. М. Вибір інструментів аналізу та оцінки фінансової стійкості лізингової компанії [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 17. – С. 106–112.
 15. Федірко, М. М. Світовий досвід лізингу: уроки для України [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –1999. – Вип. 6. – С. 241–246.
 16. Федірко, М. М. Лізингова компанія як суб’єкт ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Наукові записки. Збірник наук. праць каф. економічного аналізу. –2004. – Вип. 13, ч.1. – С. 37-39.
 17. Брич, В. Організаційно-економічні передумови реінжинірингу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України / Василь Брич, Михайло Федірко, Іван Янік // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 7-19.
 18. Брич, В. Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії / Василь Брич, Михайло Федірко, Леся Франчук, Віталій Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 7-20.
 19. Федірко, М. Інституційні аспекти забезпечення розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / Михайло Федірко, Петро Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 18-30.
 20. Федірко, М Теоретико-прикладні аспекти розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / Михайло Федірко, Оксана Гугул, Богдан Брич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 7-19.
 21. Брич, В. Підходи до впровадження технологій управління персоналом на підприємствах теплоенергетики / Василь Брич, Михайло Федірко, Олена Борисяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 99-110.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 2. Федірко, М. М. Організаційно-економічні аспекти визначення центрів витрат і центрів відповідальності на комунальному підприємстві "Тернопільміськтеплокомуненерго" [Текст] / М. М. Федірко // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 221-243.
 3. Федірко, М. М. Суть, предмет, об'єкт та основні завдання управління витратами [Текст] / М. М. Федірко // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 187-199.
 4. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.
 

Фаріон Володимир Ярославович

Опубліковано: 12 грудня 2011

farion_vy

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фаріон, Володимир Ярославович Облік витрат операційної діяльності та формування собівартості продукції у спиртовій промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Володимир Ярославович. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 243 с.
 2. Фаріон, Володимир Ярославович Облік витрат операційної діяльності та формування собівартості продукції у спиртовій промисловості [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Володимир Ярославович Фаріон.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 24 с.

Статті:

 1. Фаріон, В. Контролінг інвестиційних проектів / В. Фаріон // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 215-217.
 2. Фаріон, В. Деякі аспекти класифікації та обліку матеріальних витрат на підприємствах спиртової промисловості [Електронний ресурс] / В. Фаріон // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 27. – С. 108-112.
 3. Фаріон, В. Методи обліку витрат та їх застосування на спиртових заводах [Електронний ресурс] / В. Фаріон // Наука й економіка. – 2009. – № 3, т. I. – С. 150-152.
 4. Фаріон, В. Особливості діяльності підприємств спиртової промисловості та їх вплив на побудову обліку і аналізу витрат [Електронний ресурс] / В. Фаріон // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит . – 2009. – Вип. 2. - С. 156-164.
 5. Фаріон, В. Я. Удосконалення обліку і розподілу загально виробничих витрат на підприємствах спиртової промисловості [Електронний ресурс] / В. Фаріон // Торгівля і ринок України. – 2009. – Вип. 28, т. ІІІ. – С. 307-315.
 6. Крупка, Я. Д. Облік як основа контролю витрат за місцями їх виникнення та сферами [Електронний ресурс] / Я. Д. Крупка, В. Я. Фаріон // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. – 2010. – № 4. – С. 168-179.
 7. Фаріон, В. Собівартість як економічна категорія та особливості її формування на підприємствах спиртової галузі / В. Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 159-162.
 8. Фаріон, В. Управління витратами в умовах автоматизації обліку на підприємствах спиртової промисловості / В. Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 321-323.
 9. Фаріон, В. Я. Олік витрат на оплату праці в спиртовій промисловості [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Економіка і регіон. – 2010. – № 1. – С. 191-194.
 10. Фаріон, В. Я. Формування та облік адміністративних витрат підприємств [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8 (29), ч. 4. – С. 336-342. 
 11. Фаріон, В. Я. Економічна сутність та оцінка нематеріальних активів в Україні [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон, О. В. Задорожна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – 2012. – № 4. – С.154-160.
 12. Фаріон, В. Концепції формування та використання інформаційних ресурсів в управлінні витратами та собівартістю продукції [Електронний ресурс] / Володимир Фаріон // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – 2012. –Вип. 18. – С.185-192.
 13. Фаріон, В. Роль облікової інформації в системі управління банком / Володимир Фаріон, Тетяна Фаріон // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 96-108.
 14. Фаріон, В. Я. Аналітична оцінка ділової активності та рентабельності підприємств / В. Я. Фаріон // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – C. 27-33.
 15. Фаріон, В. Я. Інформаційне забезпечення менеджменту витрат підприємств спиртової промисловості [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – 2008. – Вип. 4, ч. 2. – С. 483-489. 
 16. Фаріон, В. Я. Сучасні підходи до класифікації витрат операційної діяльності у спиртовій промисловості [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. – 2008. – Вип. 3. – С. 305-313. 
 17. Фаріон, В. Я. Моделювання процесів формування собівартості продукції підприємств спиртової галузі в умовах нечітко заданих даних [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2010. – Вип. 7, ч. 3. – С. 367-377. 
 18. Фаріон, В. Я. Сутність витрат як економічної категорії [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 1 (49).– С. 44-47.
 19. Фаріон, Я. М. Роль посередників на фінансовому ринку України [Електронний ресурс] / Я. М. Фаріон, В. Я. Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу. – Тернопіль, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 153-160.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фаріон, В. Я. Принципи формування і склад витрат операційної діяльності [Текст] / В. Я. Фаріон // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 100-118.
 2. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 4. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 5. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 

Сторінка 1 із 6