Хома-Могильська Світлана Григорівна

Опубліковано: 11 листопада 2011

homa-mogilska

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хома-Могильська, Світлана Григорівна Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Хома-Могильська Світлана Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 113 c.
 2. Хома-Могильська, Світлана Григорівна Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Хома-Могильська Світлана Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Митропольський, Ю. О. Розв’язки крайової періодичної задачі для неоднорідного лінійного гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / Ю. О. Митропольський, Г. П . Хома, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2008. – № 5. – С. 30-36.
 2. Самойленко, А. М. Властивостi 2π-перiодичного розв’язку крайової задачi [Електронний ресурс] / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С. 18-21.
 3. Хома-Могильська, С. Г. Побудова періодичних розв’язків крайових задач [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська, Л. Г. Хохлова.
 4. Самойленко, А. М. Аналiтичний метод вiдшукання 2π-перiодичних розв’язкiв гiперболiчних рiвнянь другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Самойленко, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН Украї-ни. – 2010. – № 4. – С. 25-29.
 5. Самойленко, А. М. Окремий випадок існування 2п–періодичних розв'язків крайових задач для гіперболічного рівняння другого порядку / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – С. 35-41.
 6. Хома, Н. Г. Умови існування 2π-періодичного гладкого розв’язку квазілінійного рівняння гіперболічного типу / Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська, Л. Г. Хохлова // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. - 2016. - № 1. - С. 257-264.
 7. Хома, Н. Наближене розв’язування деяких крайових задач в математичних моделях природознавства [Електронний ресурс] / Надія Хома, Світлана Хома-Могильська // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 309-311.
 8. Хома, Г. П. Побудова оператора для відшукання 2π-періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / Г. П. Хома, С. Г. Хома-Могильська // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : вид-во “Прут”, 2009. – Вип. 18. – С. 177-182.
 9. Хома-Могильська, С. Г. Моделювання неперервного періодичного розв’язку хвильового рівняння [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – № 1. – С. 199-211.
 10. Хома-Могильська, С. Г. Узагальнені періодичні розв’язки гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Нелінійні коливання. – 1999. – № 4. – С. 574-577.
 11. Хома-Могильська, С. Г. Розв’язок однієї крайової задачі для гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Український математичний журнал. – 2000. – Т. 52, № 4. – С. 572-573.
 12. Хома-Могильська, С. Г. Гладкий розв’язок однієї крайової задачі / С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2000. – № 3. – С. 37-39.
 13. Хома-Могильська, С. Г. Гладкий розв’язок задачі Діріхле для квазілінійного гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський, Н. Г. Хома // Український математичний журнал. – 2000. – Т. 52, № 7. – С. 931-935.
 14. Хома-Могильська, С. Г. Класичний розв’язок однієї крайової задачі / С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2000. – № 7. – С. 32-34.
 15. Хома-Могильська, С. Г. Умови розв’язності крайової періодичної задачі. Основна теорема / С. Г. Хома-Могильська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 2004. – Т. 9, № 2. – С. 153-157.
 16. Хома-Могильська, С. Г. Існування класичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2004. – Вип. 11. – С. 185-187.
 17. Хома-Могильська, С. Г. До проблеми існування 2П-періодичних розв’язків гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2004. – Вип. 11. – С. 188-196.
 18. Хома-Могильська, С. Г. Побудова неперервного розв’язку у прямокутнику / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський // Доповіді НАН України. – 2005. – № 2. – С. 33-37.
 19. Хома-Могильська, С. Г. Умови існування розв’язків крайової періодичної задачі для неоднорідного лінійного гіперболічного рівняння другого порядку. I / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський // Український математичний журнал. – 2005. – Т. 57, № 7. – С. 912-921.
 20. Хома-Могильська, С. Г. Неперервний розв’язок крайової задачі / С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2005. – № 3. – С. 28-32.
 21. Хома-Могильська, С. Г. Про один метод дослідження періодичних розв’язків гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський, Г. П. Хома // Вісник Хмельницького національного університету : зб. наук.праць. Фізико-математичні науки. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1. – С. 94-99.
 22. Хома-Могильська, С. Г. Умови існування розв’язків крайової періодичної задачі / С. Г. Хома-Могильська, Г. П. Хома // The science : theory and practice : Book of abstracts of Final international scientifically-practical conference. – Dnipropetrovsk, 2005. – Vol. 12. – P. 26-28.
 23. Хома-Могильська, С. Г. Існування класичних розв’язків однієї крайо¬вої періодичної задачі / С. Г. Хома-Могильська, Г. П. Хома // Современные направления теоретических и прикладных исследований : сб. науч. тр. междун. науч.-практ. конференции. – Одесса, 2006. – Т. 13. – С. 24-27.
 24. Хома-Могильська, С. Г. Узагальнений розв’язок крайової задачі для лінійного гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома, Л. Г. Хохлова // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2009 : сб. науч. тр. по матер. Междунар. науч.-практ. конф. [Одесса, 15-30 июня, 2009 г.]. – Одесса : Черноморье, 2009. – Т. 4. – С. 25-27.
 25. Хома-Могильська, С. Г. Наближене розв’язування деяких крайових задач в математичних моделях природознавства / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки : зб. наук. праць. – Львів : Інсти-тут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2009. – С. 309-310.
 26. Хома-Могильська, С. Г. Побудова оператора для відшукання 2П-періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 18. – С. 177-182.
 27. Хома-Могильська, С. Г. Т-періодичні розв’язки гіперболічних рівнянь другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Г. П. Хома, Н. Г. Хома // Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку ‘2014 : сб. науч. тр. SWorld. – Иваново Маркова AD, 2014. – Вып. 3 (36), т. 27. – С. 85-89.
 28. Хома-Могильська, С. Г. Представлення розв’язку крайової періодичної задачі для гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Математика і інформатика. – Ужгород : В-во УжНУ “Говерла”, 2014. – Вип. 25, № 1. – С. 133-136.
 29. Хома-Могильська, С. Г. Розв’язок лінійної крайової задачі без початкових умов для гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Наукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – Київ, 2014. – № 4. – С. 108-112.
 30. Хома-Могильська, С. Г. Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – № 2 (74). – С. 260-266.
 31. Хома-Могильська, С. Г. Періодичні розв’язки гіперболічних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Буковинський математичний журнал. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Т. 2, № 2-3. – С. 231-234.
 32. Хохлова, Л. Г. Інтегральне представлення розв’язку однієї крайової задачі без початкових умов [Електронний ресурс] / Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки. - 2017. - Вип. 16. - С. 173-180.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хома-Могильська, С. Г. Моделі соціальних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 131 с.
 2. Хома-Могильська, С. Г. ОММ та Економетрика : методичний інструментарій розв'язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Г. Хома–Могильська. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 210 с.
 3. Чорний, В. З. Прикладні аспекти диференціального числення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. З. Чорний, Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 72 с.
 4. Хохлова, Л. Г. Ірраціональні рівняння і нерівності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : Тайп, 2018. - 51 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 2. Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. Електронні таблиці Microsoft Ехсеl: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 95 с.
 3. Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. Система керування базами даних Microsoft Access: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 75 с.
 4. Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. Фінансові обчислення (переклад з російської). – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 62 с.
 5. Практикум з інформатики : системи керування базами данних [Електронний ресурс] / уклад. В. В. Муравський, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : Тайп, 2016. - 84 с.
 6. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 28 с.
 7. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 72 с.