Хомин Ірина Петрівна

Опубліковано: 05 вересня 2011

Homyn

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хомин, Ірина Петрівна Ресурсне забезпечення відтворення у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Хомин Ірина Петрівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2007. - 205 с.
 2. Хомин, Ірина Петрівна Ресурсне забезпечення відтворення у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Хомин Ірина Петрівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2007. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Хомин І. Економічний розвиток у контексті дихотомії Т. Веблена / Ірина Хомин // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 397-405.
 2. Хомин І. Ціноутворення в аграрному секторі: теоретичні уявлення і практична реалізація / Ірина Хомин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 2. – С. 129-135.
 3. Хомин І. П. Резерви збільшення прибутку в сільськогосподарських підприємствах / І. П. Хомин // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 91-96.
 4. Хомин І. П. Проблеми фінансово-бюджетного регулювання аграрного сектору України [Електронний ресурс] / І. П. Хомин.
 5. Хомин, І. П. Non-Stop1 – In Europe або економічна наївність і прагматика щодо формування цін на ринку аграрної продукції / І. П. Хомин // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 3. – С. 160-167.
 6. Хомин, І. Дисбаланс експортно-імпортних операцій як наслідок перекосів ціноутворення [Електронний ресурс] / І. Хомин.
 7. Хомин, І. П. Фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі : стан і шляхи покращення / І. П. Хомин // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. - № 2(6). – С. 240-245.
 8. Хомин, І.П. Попит і пропозиція як чинники ціноутворення у контексті поглядів Пола Хейне [Електронний ресурс] / І. П. Хомин.
 9. Хомин, І. П. Аналіз причин кризового стану аграрного сектору України у світлі методології Йозефа Алоїза Шумпетера [Електронний ресурс] / І. П. Хомин, М. С. Палюх.
 10. Хомин, І. П. Homo Empathicus та Homo Economicus на тлі ілюзій, або псевдореформування аграрного сектору як наслідок еквілібристики між екатизмом і принципом "laissez faire" / І. П. Хомин // Економіка України. – 2016. – № 6. – С. 87-95.
 11. Хомин, І. Дотування аграрного сектору (вади концепції й принципів застосування) / І. Хомин // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 179-189.
 12. Хомин, І. П. Регулювання розвитку аграрного сектору: фінансовий аспект / І. П. Хомин // Фінанси України. – 2017. – № 3. – С. 86-95.
 13. Палюх, М. С. Диспаритет цін як перешкода інноваційному розвитку АПК [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, І. П. Хомин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Сер. Економічні науки. – Львів, 2012. – Т. 14, № 1 (51), ч. 2. – С. 328-333.
 14. Хомин, І. П. Формування та використання амортизаційного ресурсу / І. П. Хомин // Фінанси України. – 2019. – № 9. – С. 94–110.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хомин, І. П. Фінансова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] / І. П. Хомин // Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин ; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 12-163.
 2. Бруханський, Р. Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин ; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 452 с.