Нові надходження: ЛИСТОПАД 2018

Опубліковано: 12 березня 2019

1

004.9(075.8)

П78

   Програмування на мові Java [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 38 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31708/1/Metodychka_Lab_Java.pdf

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 4)

2

621.3(075.8)

Т33

   Теорія електричних та магнітних кіл [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Б. Албанський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 42 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31707/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D0%B0%D0%B1_%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%9A%202018.pdf

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 4)

3

004(075.8)

К63

   Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. М. Мельник, С. О. Вербовий, С. І. Возняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31706/1/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%9C.pdf

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

4

005.95/.96(075.8)

У67

   Управління людськими ресурсами та публічні комунікації [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Б. Круп'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

5

657(075.8)

О-17

   Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. А. Дерій, І. В. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

6

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : метод. поради / уклад. І. Я. Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 48 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

7

004(075.8)

К63

   Комп'ютерна схемотехніка [Текст] : метод. вказівки / уклад. Б. О. Маслияк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 34 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

8

347.7(075.8)

О-92

   Охорона державної та комерційної таємниці [Текст] : опорн. консп. лекцій / авт.-уклад. І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 148 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

9

811.112.2(075.8)

   Menschen B1(B1.1 + B1.2) [Електронний ресурс] : medienpaket CDs und DVD zum kursbuch. – Munchen : Hueber, 2015.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

10

657(075.8)

   Accounting in English [Текст] : навч.-метод. розробка / уклад. Л. Ф. Морозовська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

09(477)

Р85

   Рукописна та книжкова спадщина України [Текст]. Вип. 21 / редкол. : Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. І. Попик [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 592 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Рукописна та книжкова. В.21.pdf.

     Черговий випуск збірника, репрезентуючи новітні студії археографії, джерелознавства, архівознавства, книгознавства та інших спеціальних історичних дисциплін, залучає до широкого наукового загалу дослідження вітчизняних учених з рукописної та книжкової спадщини України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

12

09(477)

Р85

   Рукописна та книжкова спадщина України [Текст]. Вип. 20 / редкол. : Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. І. Попик [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 536 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Рукописна та книжкова. В.20.pdf.

     Черговий збірник продовжує презентацію наукових студій, що розкривають архівну та бібліотечну спадщину України через залучення нових джерельних матеріалів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

13

09(477)

Р85

   Рукописна та книжкова спадщина України [Текст]. Вип. 19 / редкол. : Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. І. Попик [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 528 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Рукописна та книжкова. В.19.pdf.

   До збірника увійшли археографічні, джерелознавчі, кодикологічні студії, статті з історії книжкових колекцій та зібрань, публікації документів тощо, які висвітлюють різні аспекти вивчення рукописної та книжкової спадщини України.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

14

02

Н34

   Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип. 41 / редкол. : В. Попик, Г. Боряк, В. Горовий [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 624 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукові праці В.41.pdf.

     До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання еволюції соціальних інформаційних комунікацій у процесі розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації, розвитку методик управління інформаційно-комунікаційними процесами в державі, забезпечення ефективного науково-інформаційного супроводу суспільних трансформацій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

15

02

Н34

   Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип. 47 / редкол. : В. І. Попик, Г. В. Боряк, О. В. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 380 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукові праці В.47.pdf.

     До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання еволюції соціальних інформаційних комунікацій у процесі розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації, розвитку методик управління інформаційно-комунікаційними процесами в державі, забезпечення ефективного науково-інформаційного супроводу суспільних трансформацій.

                                1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

16

02

Н34

   Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності : завдання, напрями, продукти, технології / редкол. : В. Попик, Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; відп. ред. Т. Гранчак. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 528 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукові праці В.46.pdf.

     До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені дослідженню шляхів підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів; розкриттю особливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тенденцій розвитку, стратегій функціонування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

17

02

Н34

   Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип. 42 / редкол. : В. І. Попик, Г. В. Боряк, О. В. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 596 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукові праці В.42.pdf.

     До збірника наукових праць включено статті, в яких висвітлюються проблеми формування національного інформаційного простору в контексті діяльності бібліотечно-інформаційних установ; розкриваються питання організації бібліотечно-інформаційних ресурсів та сервісів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

013

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2017 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 75 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

     У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, навчальних посібників тощо, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 2017 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

                               110 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЮФ. – 1, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 104)

19

013

Н34

   Наукові праці викладачів кафедри цивільного права і процесу [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. В. Гриськів, Г. Кругляк ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с.

     Бібліографічний покажчик містить відомості про праці викладачів та професорів кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету.

                               110 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЮФ. – 1, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 104)

20

657.6(075.8)

К65

   Контроль і ревізія [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Л. А. Будник, С. Р. Роман, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 43 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

21

336(075.8)

В18

   Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. П. Лубкей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

22

811.112.2(075.8)

Б87

Braun-Podeschwa, J.

   Menschen B1 [Текст] : kursbuch / J. Braun-Podeschwa, C. Habersack, A. Pude. – Munchen : Hueber Verlag, 2015. – 200 s.

                               4 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 4)

23

811.112.2(075.8)

Б87

Breitsameter, A.

   Menschen B1 [Текст] : arbeitsbuch / A. Breitsameter, S. Pude A. Glas-Peters. – Munchen : Hueber Verlag, 2015. – 229 s.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

24

811.112.2(075.8)

К17

Kalender, S.

   Menschen B1.1 [Текст] : lehrerhandbuch / S. Kalender, A. Pude. – Munchen : Hueber Verlag, 2015. – 160 s.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

25

811.112.2(075.8)

K17

Kalender, S.

   Menschen B1.2 [Текст] : lehrerhandbuch / S. Kalender, A. Pude. – Munchen : Hueber Verlag, 2015. – 166 s.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

26

351.863(075.8)

Б24

Баранецька, О. В.

   Фінансова безпека держави [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. В. Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 22 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

27

02

Б81

Бондаренко, В. І.

   Бібліотечне інтернет-обслуговування : стан та перспективи [Текст] : монографія / В. І. Бондаренко ; за наук. ред. Т. Гранчак. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 274 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бібліотечнеінтернет-обслуговуванняї.pdf.

     У монографії комплексно досліджено зміст, специфіку та основні сучасні тенденції   розвитку бібліотечного інтернет-обслуговування як перспективної форми комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

02

Б59

   Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики [Текст] : монографія / В. Бондаренко, Т. Горенко, С. Горова [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 324 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бібліотека в реалізації.pdf.

     У монографічному дослідженні розкриваються напрями і форми участі бібліотечних установ та їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у здійсненні державотворчої інформаційної політики в умовах інтенсифікації інформаційно-комунікаційних процесів та загострення інформаційного протистояння.

                                1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

01(477)

У45

   Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Вип. 12 / О. В. Бугаєва, Л. Д. Березівська, Ю. І. Вернік [та ін.] ; редкол. : В. І. Попик, Т. І. Ківшар, С. М. Ляшко [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 496 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська біграфістика. В. 12.pdf.

     Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

30

01(477)

У45

   Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Вип. 13 / Л. І. Буряк, О. І. Вовк, К. Грисінська-Ярмула [та ін.] ; редкол. : В. І. Попик, Т. І. Ківшар, С. М. Ляшко [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 335 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська біграфістика. В. 13.pdf.

     Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

31

342.9

Б94

Буяжди, Сергій Анатолійович

   Правове регулювання боротьби із кіберзлочинністю: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Сергій Анатолійович Буяжди. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному та грунтовному аналізу особливостей теоретико-правового аспекту правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

340.11

В17

Ваньчук, Ігор Дмитрович

   Система правового регулювання суспільних відносин: теоретико-методологічний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ігор Дмитрович Ваньчук. – Івано-Франківський : УКД, 2018. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вивченню теоретико-методологічних засад функціонування системи правового регулювання суспільних відновин, виявленню її сутнісних та специфічних ознак.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

316.42

Г70

Горова, С. В.

   Особа в інформаційному суспільстві : виклики сьогодення [Текст] = Idividual in information society : challenges of our time : монографія / С. В. Горова. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 452 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Особа в інформаційному суспільстві.pdf.

     У монографії розглядаються проблеми адаптації людини до стрімкого розвитку інфосфери, аналізуються механізми вдосконалення процесу управління інформаційними ресурсами, підвищення ефективності їх використання в суспільній практиці.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

34

316.3

І-74

   Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності [Текст] = Information fctors of system of donbas and cremea integrators in all-ukrainian unity : монографія / В. Горовий, О. Онищенко, М. Закіров [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 202 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційні чинники системи.pdf.

     У монографії розглядаються актуальні питання інформаційної сфери розвитку українського суспільства, що мають стати основою взаєморозуміння і толерантності, сприятимуть поверненню територій Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України та консолідації українців.

                                1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

35

316.7(477)

Т38

   Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] = National information space development and protection technologies : монографія / В. Горовий, О. Онищенко, Ю. Половинчак [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 296 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Технології розвитку.pdf.

     У монографічному дослідженні розглянуто суперечності, пов'язані з утвердженням інформаційного суспільства в глобальному світі, їх прояв у російсько-українському протистоянні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

36

314/316(477)

С69

   Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] = Sociocultural factors in building Ukraine population' mental immunity to foreign manipulations of consciousness : монографія / В. Горовий, В. Попик, О. Онищенко [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 227 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціокультурні механізми.pdf.

     У монографії розглянуто ментальний імунітет як основу національної стійкості в умовах розвитку інформаційного суспільства та проблеми його збереження і зміцнення в умовах російсько-української інформаційно-психологічної війни, посилення впливу маніпулятивних технологій в інформаційних протистояннях і розвиток методик їх нейтралізації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

657.421.3:005.52:330.133.1

Г70

Гороховець, Юлія Анатоліївна

   Облік і аналіз нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Юлія Анатоліївна Гороховець. – К. : НАСОА, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретичних, методичних та організаційних аспектів обліку і аналізу нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління підприємством.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

339.564

Г94

Гуменюк, Ярослав Миколайович

   Диверсифікація зовнішньоторговельних звязків аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ярослав Миколайович Гуменюк. – К. : КНУ ім.Тараса Шевченка, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено та поглиблено теоретико-концептуальні підходи до формування диверсифікованої моделі напрямів експорту аграрного сектору економіки України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

39

331.552.4:631.11:658.589

Д81

Дуда, Галина Богданівна

   Формування, використання та розвиток трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств в системі інноваційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Богданівна Дуда. – Кам"янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений узагальненню теоретичних засад, удосконаленню методичних та розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування, використання та розвиток трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств в системі інноваційної економіки.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

330.341.02:676](477)(043.3)

Д83

Дунська, Алла Рашидівна

   Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Алла Рашидівна Дунська. – К. : КПІ ім.І.Сікорського, 2018. – 45 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню методологічних засад концепції формування та функціонування інноваційного механізму розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

005.336.4

Ж74

Житченко, Ганна Олександрівна

   Управління інтелектуальним капіталом переробного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Олександрівна Житченко. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню теоретико-методичних і прикладних проблем удосконалення управління фрмуванням та розвитком інтелектуального капіталу переробного підприємства.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

339.926:339.972:339.982

З-42

Зварич, Роман Євгенович

   Економічні імперативи процесів альтерглобалізації [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 456 с.

     У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади і прикладні аспекти формування економічних імперативів альтерглобального розвитку та трансформації моделі економіки країни в альтерглобальному процесі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

339.926:339.972:339.982

З-42

Зварич, Роман Євгенович

   Економічні імперативи процесів альтерглобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні засади і прикладні аспекти формування економічних імперативів альтерглобального розвитку та трансформації моделі економіки країни в альтерглобальному процесі.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

44

658.7:658.11:669

І-20

Іванова, Марина Іллівна

   Управління логістичною системою кластера промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Іллівна Іванова. – Кривий Ріг : КНУ, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвязанню актуальних питань розвитку теорії і практики управління логістичною системою кластера промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

340.132.8

К47

Кладченко, Аліса Олександрівна

   Становлення та розвиток сучасного антикорупційного законодавства України: теоретико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Аліса Олександрівна Кладченко. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи писвячений комплексному вивченню нормативно-правової бази законодавства України та етапу розвитку законодавчої ініціативи у сфері протидії корупції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

004.491.2

К56

Коваленко, Ян Павлович

   Інформаційна технологія автономного тестування програмних компонентів систем критичного застосування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ян Павлович Коваленко. – Северодонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2018. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуального науково-прикладного завдання розроблення моделей та методів інформаційної технології автономного тестування програмних компонентів систем критичного застосування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

338.24(075.8)

К60

Колесніков, А. П.

   Економічна безпека та фінансові розслідування. Правоохоронна діяльність [Текст] : метод. вказівки / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

48

796/798(075.8)

Т33

   Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : підручник : у 2-х т. Т. 1 : Загальні основи теорії фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова [та ін.] ; за ред. Т. Ю. Круцевич. – 3-тє вид., без змін. – К. : Олімпійська література, 2018. – 384 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія і методика фізичного виховання Т.1.pdf.

     У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто термінологічний апарат, етапи розвитку фізичного виховання як соціального явища, наукові теорії адаптації, мотивації, вікового розвитку, стомлення та відновлення, гендерного підходу у фізичному вихованні, навчання рухових дій, розвитку рухових здібностей та ін.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

49

796/798(075.8)

Т33

   Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : підручник : у 2-х т. Т. 2 : Методика фізичного виховання різних груп населення / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова [та ін.] ; за ред. Т. Ю. Круцевич. – 3-тє вид., без змін. – К. : Олімпійська література, 2018. – 448 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія і методика фізичного виховання Т.2.pdf.

     У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У другому томі висвітлено питання основ методики фізичного виховання різних груп населення - від дітей дошкільного віку до дорослих, - нові технології видів рухової активності у фізичному вихованні, адаптивне фізичне виховання, фізична підготовка у Збройних силах України.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

50

343.131.5(477)

К88

Кудрявцев, Ігор Олексійович

   Місце та роль підзаконних нормативно-правових актів з ядерної енергетики в системі законодавства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ігор Олексійович Кудрявцев. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню підзаконних нормативно-правових актів (НПА) у сфері ядерної енергетики, їх місця у загальній системі нормативно-правових актів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

338.46

К95

Кучин, Сергій Павлович

   Удосконалення державного регулювання економічним механізмом сфери культури в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Павлович Кучин. – К. : ВНЗ НАУ, 2018. – 43 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність та обґрунтовано значущість розвитку сфери культури та її інфраструктури для розвитку національного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

343.8(477)

Л65

Ліховіцький, Ярослав Олександрович

   Кримінологічні засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ярослав Олександрович Ліховіцький. – К. : ІДіП ім. В.М. Корецького, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено кримінологічну характеристику злочинів, що вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України у сфері виконання покарань.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

02

Л68

Лобузін, І.

   Цифрові бібліотечні проекти : технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій [Текст] : монографія / І. Лобузін. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літц/Цифрові бібліоткчні проекти.pdf.

     У монографії розглядається широке коло питань, пов'язаних з реалізацією бібліотечних цифрових проектів оцифрування історико-культурного та наукового надбання, організацією бібліотечних цифрових технологічних комплексів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

54

631.11:658.589:658.152

М48

Мельник, Марія Іванівна

   Формування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємстр в сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Іванівна Мельник. – Полтава : ПДАА, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретико-методичних засад формування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємстр в сільському господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

330.131.5:620.952

М48

Мельниченко, Вадим Васильович

   Розвиток і використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вадим Васильович Мельниченко. – К. : НУБіП, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретичних положень та методичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

332.8

У67

   Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 300 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31704/1/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA.pdf.

     У монографії розвинуто теоретичні положення щодо управління витратами й формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства України. Визначено економічну природу та сутність управління витратами підприємств теплоенергетики.

                              33 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 30)

57

336.1:332.1(477)

Н59

Нечипоренко, Аліна Володимирівна

   Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Аліна Володимирівна Нечипоренко. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо основних напрямів удосконалення фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

657.1:657.37:657.421(043.5)

Н59

Нечипорук, Наталія Віталіївна

   Бухгалтерський облік земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Віталіївна Нечипорук. – К. : НАСОА, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

330.133.1:656.13

П18

Парфентьєва, Олена Геннадіївна

   Діагностика потенціалу розвитку автотранспортного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Геннадіївна Парфентьєва. – К. : НТУ, 2018. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо проведення діагностики потенціалу розвитку автотранспортних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

60

002.1(477)

П19

Пастушенко, О. В.

   Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України : соціокомунікаційний аспект [Текст] : монографія / О. В. Пастушенко. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 564 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Книга і періодика.pdf.

     У монографії розглядається широке коло питань, пов'язаних з розвитком дисертаційних досліджень книги і періодики в період незалежності України, коли відбулося звільнення від ідеологічних обмежень у галузі дослідження національної культури, науки, освіти, державотворення, що дало змогу не лише активно розвивати свободу слова, а й проводити раніше заборонені або неактуалізовані дослідження історії книги, друку, преси, газетної та журнальної періодики, здійснити "інформаційний стрибок" в осмисленні власної історії та ролі книги і періодики у суспільному розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

61

316.7

П78

   Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] = Problems of public security in the process of social networks development : монографія / В. Попик, В. Горовий, О. Онищенко [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 201 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проблеми суспільної безпеки.pdf.

     У монографії розглядаються проблеми актуалізації значення соціальних мереж у суспільному розвитку, зростання у зв'язку з цим необхідності вироблення відповідних технологій і організаційних заходів суспільства і держави для протистояння негативним впливом, що здійснюються через інноваційні канали інформаційних обмінів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

62

316.7(477)

О-75

   Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст] = Specifities of informational providing for national consensus in modern Ukraine : монографія / В. Попик, О. Онищенко, В. Горовий [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 219 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Особливості інформаційного забезпечення.pdf.

     У монографії розглядаються проблеми розвитку національного консенсусу в Україні в контексті входження її в інформаційне суспільство, трансформації національного інформаційного простору, зростаючого впливу цього чинника на внутрішньоукраїнські та міжнародні інформаційні обміни.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

63

[327(477):061.1ЄС]:327.39(4)

П58

Попова, Наталія Анатоліївна

   Відносини Україна-ЄС у контексті сучасних процесів європеїзації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Наталія Анатоліївна Попова. – Чернівці : ЧНУ ім.Ю.Федьковича, 2018. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи комплексно досліджено еволюцію відносин України з Європейським Союзом через призму концепції європеїзації, її зовнішнього виміру.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

327(438:4-11)

Р75

Рослонь, Домініка Анна Томашівна

   Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Домініка Анна Томашівна Рослонь. – Чернівці : ЧНУ ім.Ю.Федьковича, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений ґрунтовному та різнобічному вивченню Східного партнерства ЄС як важливого виміру реалізації східної політики Республіки Польща.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

340.1

С32

Середюк, В. Ю.

   "Українське питання" в процесі національного державотворення ХІХ ст.-ХХ ст. (історико-правове дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / В. Ю. Середюк. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено зміст понять "нація", "національна держава" та "українське питання" , встановлено, що вони взаємодіють в рамках державотворчих концепцій українців.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

330.1:338.242

С34

Сидоров, Олександр Анатолійович

   Забезпечення економічної безпеки національної економіки на основі інтелектуального потенціалу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Анатолійович Сидоров. – Дніпро : ПДАБА, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвяячений розвиненню теоретико-методичних підходів та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки національної економіки на основі інтелектуального потенціалу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

332:331.101.264.2:614.215

С59

Соколенко, Анна Сергіївна

   Відновлення трудового потенціалу регіонів в санаторно-курортних комплексах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Анна Сергіївна Соколенко. – Івано-Франківськ : ПНУ ім.В.Стефаника, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретико-методичним та практичним засадам відновлення трудового потенціалу регіонів в санаторно-курортних комплексах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

336.71(075.8)

С65

Сороківська, З. К.

   Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 208 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31729/1/Sorokivska_Balyant_GKSZK.pdf.

69

340.15(470)"1859/1941"

С79

Стечишин, Алла Василівна

   Правові погляди і державотворча діяльність Костя Левицького [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Алла Василівна Стечишин. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено біографію, науково-юридичну, адвокатську та державницьку діяльність доктора права, першого голови уряду ЗУНР К. Левицького.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

340.13

Ч-12

Чабур, Святослав Валерійович

   Функціонування механізму правотворчості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Святослав Валерійович Чабур. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

   Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню дослідження теоретичних засад визначення сутності механізму правотворчості, його елементів, структури та функцій, розробці практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

378(075.8)

Ш66

Шкіцька, І. Ю.

   Основи академічної доброчесності. Практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31709/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%90%D0%94%20-%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

72

338.439.4

Ю83

Юрченко, Аліна Юріївна

   Формування та підвищення рівня економічної стійкості підприємств борошномельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Аліна Юріївна Юрченко. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 21с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню та обгрунтуванню теоретико-методичних та практичних аспектів забезпечення та підвищення економічної стійкості борошномельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

005.915:631.162

Я85

Ястребов, Юрій Юрійович

   Аналітичне забезпечення ефективного розміщення фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Юрійович Ястребов. – Полтава : ПДАА, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовані теоретико-методичні основи

аналітичного забезпечення ефективного розміщення фінансових ресурсів в підприємствах Полтавської області.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

Нові надходження КВІТЕНЬ 2019

Опубліковано: 08 травня 2019

1

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : роб. зошит / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 86 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33267/1/2018%20%D0%91%D0%A3%D0%A5%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf.

2

К17

   Кальміюс [Електронний ресурс] : східноукраїнська антологія літературного конкурсу. Доросла частина. Дитяча частина / упоряд. В. Вакуленко. – К. : Ліра-К, 2017. – 300 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/360-kalmyus-shdnoukrayinska-antologya-lteraturnogo-konkursu.html.

     Розраховано на велике коло читачів, критиків та просто тих хто любить відпочивати з книгою...

3

355.58(03)

З-41

   Збірник нормативно-оперативних документів із питань цивільного захисту [Текст] / уклад. О. Г. Зима, Д. О. Фадєєв ; за заг. ред. В. С. Пономаренко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 167 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Збірник нормативно-оперативних.pdf.

     Систематизовано нормативно-оперативні документи стосовно дій органів управління, сил цивільного захисту і структурних підрозділів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в режимах функціонування об'єктивної ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

355.58

З-41

   Збірник документів із питань підготовки і проведення соціальних об'єктових тренувань з органами управління, силами цивільного захисту і структурними підрозділами університету [Текст] / уклад. О. Г. Зима, Д. О. Фадєєв ; за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 164 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Збірник документів із питань.pdf.

     Систематизовано позитивний досвід і документи з питань підготовки і проведення спеціальних об'єктових тренувань з органами управління, силами цивільного захисту і структурними підрозділами університету протягом 2010-2018 років.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

5

005(075.8)

М50

   Менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. І. І. Смачило. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 63 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33268/1/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9DI_%D0%92%D0%9A%D0%90%D0%97I%D0%92%D0%9A%D0%98_.PDF.

6

З-12

   Забезпечення здійснення фінансових розслідувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. О. Ю. Ніпіаліді. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 30 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33273/1/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90.pdf.

7

М54

   Методичні рекомендації з написання міждисциплінарної курсової роботи [Електронний ресурс] : ОКР : магісрт; магістерської прогр. "Інформаційні технології обліку та контролю в державному секторі економіки", "Міжнародний облік" / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, Н. Г. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 26 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33276/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%202017%20%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA.PDF.

8

351

Л65

   Лицарі духа : військове капеланство УГКЦ ХІХ - ХХ століть у біографіях [Текст] / упоряд. М. Забанджала. – Львів : Свічадо, 2018. – 312 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Лицарі духа.pdf.

     "Лицарі духа" - чимала збірка, яка містить інформацію про українських капеланів двох останніх століть, їхні здебільшого трагічні долі і часто мученицькі смерті. У різні часи з українськими воїнами, які боролися за свободу і державність України, пліч-о-пліч ішли їхні духовні атланти - капелани.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

9

314.1(477)

Л93

   Людський розвиток в Україні : інституційне підгрунтя соціальної відповідальності [Текст] : кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової ; від. за вип. О. В. Макарова, О. М. Хмелевська. – К. : [б. в.], 2017. – 368 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Людський розвиток в Україні.pdf.

     Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. У контексті розбудови української держави на засадах соціальної відповідальності важливого значення набуває формування її цілісної концепції як соціоекономічного феномену, заснованої на об'єктивній взаємопов'язаності соціофілософської та соціоекономічної наукової традиції.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

10

339.9(477)

М58

   Міжнародний бізнес і туризм в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених [м. Тернопіль 12-13 трав. 2016 р.] / редкол. : А. М. Тибінь, В. Я. Брич, А. А. Шевченко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 226 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародний бізнес і туризм.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Міжнародної наукво-практичної конференції студентів та молодих учених "Міжнародний бізнес і туризм в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку", яка відбулася в ТНЕУ 12-13 травня 2016 року.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

11

81

Л59

   Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. студ. конф.[м. Тернопіль, 20 квіт. 2018 р.] / редкол. : Л. К. Крайняк, С. М. Рибачок, Л. Ф. Борсук ; відп. за вип. Л. К. Крайняк. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 280 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Лінгвокультурні коди.pdf.

     До збірника увійшли тези учасників Міжнародної науково-практичної студентської конференції "Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах", в яких обговорюються актуальні питання сучасності іноземними мовами, як важливого засобу міжкультурного спілкування у глобалізованому світі, аналізуються результати студентської науково-дослідної роботи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

12

339.9(477)

С91

   Сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу та туризму в Україні [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ. молодих учених [м. Тернопіль, 2-3 квіт. 2015 р.] / редкол. : А. М. Тибінь, В. Я. Брич, Б. А. Камінський [ та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 207 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасні тенденції розвитку.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу та туризщму в Україні", яка відбулася в ТНЕУ 2-3 квітня 2015 р.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

13

342.7(477)

У45

   Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ; тези наук. доп. [м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2018. – 408 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Україна в умовах реформування правової системи.pdf.

     До збірника увійшли тези наукових доповідей з проблем піднятих на конференції. Збірник стане у пригоді науковим, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантам,аспірантам, студентам юридичного та соціально-психологічного спрямування, юристам, адвокатам, правозахисникам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, іншим особам, яких цікавлять актуальні проблеми юриспруденції.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

14

657

С76

   Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : В. А. Дерій, М. Р. Лучко, Н. В. Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 355 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Стан і перспективи розвитку.pdf.

     Розглянуті сучасні тенденції розвитку обліку в Україні та за кордоном, відображені проблеми облікової інформації як засобу забезпечення захисту інтересів власника, обліково-аналітичної інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, розкриті актуальні проблеми розвитку аудиту та його інформаційного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

15

330.341.1

І-66

   Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] = Innovational Processes of Economic, Social and Cultural Development : Domestic and Foreign Experiences : тези доп. VIII Міжнар. наук. конф. молодих учених і студентів / редкол. : Л. І. Вергун, Ю. В. Мельник, О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 170 c. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

16

82(477.84)

О-72

   Освітянська скриня [Текст] : літ. альм. Вип. 7 / редкол. : Л. Мокей, В. Барна, О. Піхурко [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 184 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Освітянська скриня.pdf.

     У сьомому спеціальному випуску літературного альманаху педагогів Тернопілля "Освітянська скриня" зібрано творчий доробок у різних жанрах майже 60 учителів краю.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

17

330.34

С69

   Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 18 квіт. 2018 р.] : у 2-х т. Т. І / орг. ком. А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2018. – 250 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціально-економічні та гуманітарні.pdf.

     До збірника включено статті та матеріали доповідей учасників конференції. Розглядаються актуальні теоретичні і практичні питання соціально-економічних та гуманітарних аспектів розвитку суспільства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

336.22(075.8)

П44

   Податкові розрахунки і звітність [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. В. Бречко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 78 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33590/1/%D0%9F%D0%A0%D0%86%D0%97.pdf.

19

330.34

А43

   Актуальні проблеми економічного розвитку у глобалізованому світі [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. [м. івано-Франківськ, 31 трав. 2018 р.] / редкол. : Г. І. Ляхович, І. В. Пилипів, І. М. Білецька [та ін.] ; відп. за вип. Г. І. Ляхович. – Івано-Франківськ : ІФННІМ ТНЕУ, 2018. – 308 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Збірник тез доповідей науково-практичної.pdf.

     До збірника увійшли матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економічного розвитку у глобалізованому світі", яка відбулася 31 травня 2018 року в ІФННІМ ТНЕУ

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

20

013

П19

   Пасєка Станіслава Раймондівна [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 35 / уклад. В. А. Красномовець ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 58 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Пасєка Станіслава.pdf.

     У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомої вченої-економіста, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького С. Р. Пасєки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

21

82-84

Д23

   2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання [Текст] / упоряд. Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 296 с.

     Збірник містить 2300 афоризмів та мудрих думок про книгу, читання, читача, бібліотеку. Подана й стисла інформація про авторів наведених сентенцій. Додатки містять усілякі цікавинки та деякі гумористичні матеріали з книжкового всесвіту.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

22

013

Г74

   Гоцуляк Віктор Володимирович : доктор історичних наук, професор [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 25 / уклад. Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 152 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гуцуляк Віктор.pdf.

     У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомого українського вченого-історика, доктора історичних наук, професора кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького В. В. Гуцуляка.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

23

013

С79

   Стеценко Анатолій Іванович [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 24 / уклад. П. М. Гунько ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 31 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Стеценко Анатолій.pdf.

     У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомого вченого, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, професора кафедри спортивних дисциплін Інституту фізичної культури, спорту і здоров'я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

24

013

С16

   Салапатов Володимир Іванович [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. Ю. Є. Гребенович, М. М. Чемерис ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 32 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Салатов Володимир.pdf.

     У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність та наукові праці вченого і освітянина, кандидата технічних наук, доцента, декана факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем В. І. Салапатова.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

25

347.9

П71

   Precedent UA - 2017 [Текст]. – К. : КВІЦ, 2018. – 412 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Precedent ua.pdf.

     У цій збірці представлені результати дослідження "Precedent UA - 2017", проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини щодо застосування українськими суддями 517 рішень Європейського суду з прав людини проти України за статтею 6 (право на справедливий суд в кримінальному провадженні) Конвенції про захист прав людини.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

26

81`36(091)

Г76

   Грамматіки, или Писменница языка Словенскаго, видана в Кременці 1638 року [Текст] / редкол. : В. Є. Бенера, Н. П. Бондар, П. Ю. Гриценко [та ін.] ; відп. за вип. А. М. Ломакович. – Львів : Місіонєр, 2018. – 222 с.

     Пропонована книга - це фототипічне видання пам'ятки української культури й освіти XVII ст. Йдеться про посібник для студентів-слухачів британської школи "Грамматіки, или Писменница языка Словен(ъ)скагw", надрукований 1638 року в місті Кременці (нині районий центр Тернопільської області в Україні).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

27

314.1(477)

Н31

   Населення України : демографічні складові людського розвитку [Текст] : монографія / за ред. О. М. Гладуна. – Умань : Сочінський, 2015. – 179 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Населення України.pdf.

     Монографія підготовлена колективом фахівців демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Мета роботи - всебічно розглянути демографічні складові такого багатогранного поняття як людський розвиток. Демографічні, соціальні та економічні процеси є взаємопов'язаними та взаємообумовленими.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

908

Г15

   Галич [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / за ред. М. Волощука ; редком. : В. Іваночко, Б. Томенчук, І. Коваль [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Галич.pdf. – До 650-ї річниці магдебурзького права в Галичі.

     У збірнику наукових праць вміщено статті і матеріали, присвячені різноманітним питанням історії міста Галича. Авторський колектив становлять українські і зарубіжні дослідники.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

097(477)

У45

   Український книжковий знак ХІХ - ХХ століть : каталог колекції Степана Давимуки [Текст] = Ukrainian bookplates of the ХІХ-ХХ centuries : у 3-х т. Т. 2 : Е-О / упоряд. Л. Купчинська ; наук. ред. Л. Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017. – 597 с.

     Каталог містить вступ, у якому розглянуто особливості розвитку українського книжкового знаку ХІХ - ХХ ст., його символічно-алегоричну образність, визначені суспільно-політичними обставинами і національно-визвольними змаганнями часу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

30

097(477)

У45

   Український книжковий знак ХІХ - ХХ століть : каталог колекції Степана Давимуки [Текст] = Ukrainian bookplates of the ХІХ-ХХ centuries : у 3-х т. Т. 3 : П-Я дод. / упоряд. Л. Купчинська ; наук. ред. Л. Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017. – 672 с.

     Каталог містить вступ, у якому розглянуто особливості розвитку українського книжкового знаку ХІХ - ХХ ст., його символічно-алегоричну образність, визначені суспільно-політичними обставинами і національно-визвольними змаганнями часу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

31

339.138(075.8)

П42

   Поведінка споживача [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. Р. Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

32

097(477)

У45

   Український книжковий знак ХІХ - ХХ століть : каталог колекції Степана Давимуки [Текст] = Ukrainian bookplates of the ХІХ-ХХ centuries : у 3-х т. Т. 1 : А-Д / упоряд. Л. Купчинська ; наук. ред. Л. Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017. – 672 с. – 70 - річчю від народження С. Давимуки.

     Каталог містить вступ, у якому розглянуто особливості розвитку українського книжкового знаку ХІХ - ХХ ст., його символічно-алегоричну образність, визначені суспільно-політичними обставинами і національно-визвольними змаганнями часу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

33

330.1(075.8)

А64

   Аналіз бізнес-моделей та ринкової поведінки [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. І. М. Карп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

34

34(075.8)

Т66

   Тренінг зі спеціальності [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Зигрій, Н. В. Майка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

35

342.9(075.8)

П68

   Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Н. В, Майка, О. В. Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

36

339.138(075.8)

М27

   Маркетинг [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б, Окрепкий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 72 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

37

339.138(075.8)

М27

   Маркетингові комунікації [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. Р. Іванечко, Т. Л. Чубак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 27 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

38

339.138(075.8)

М74

   Моделювання та прогнозування маркетингу [Текст] : консп. лекцій / уклад. С. Є. Хрупович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

39

004.7(075.8)

В26

   WEB-маркетинг : SEO [Текст] : консп. лекцій / уклад. С. М. Дробчук, Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

40

657.37(075.8)

З-43

   Звітність підприємств [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. П. Михайлишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 41 с.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 4)

41

81

Л59

   Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. студ. конф.[м. Тернопіль, 19 квіт. 2019 р.] / редкол. : Л. К. Крайняк, С. М. Рибачок, Л. Ф. Морозовська ; відп. за вип. Л. К. Крайняк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 436 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах.pdf.

     До збірника увійшли тези учасників Міжнародної науково-практичної студентської конференції "Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах", в яких обговорюються актуальні питання сучасності іноземними мовами, як важливого засобу міжкультурного спілкування у глобалізованому світі, аналізуються результати студентської науково-дослідної роботи.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

811.111(075.8)

Б83

Borova, T.

   English for business analysts [Текст] : textbook in 3 parts. Part 1 : Mathematical fundamentals / T. Borova, O. Milov. – Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2016. – 168 p. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/English for business analysts.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

43

658.5(075.8)=111

Я-85

Iastremska, O.

   Controlling [Текст] : textbook / O. Iastremska, K. Iakovenko. – Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2016. – 127 p. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Controlling.pdf.

     Наведено теоретичні аспекти використання контролінгу на підприємстві : розкрито його значення в управлінні підприємством, описано об'єкти контролінгу (витрат, центри відповідальності), аспекти управлінського обліку як основи контролінгу, особливості бюджетування, питання щодо прийняття управлінських рішень в контролінгу.

                                1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

44

94(439)(477)

M13

Magyar, A. I.

   Magyarok Kijevben. Fejezetek a magyar-ukran kapcsolatok tortenetebol a IX. szazadtol napjainkig [Текст] / A. I. Magyar. – Kijev : MODUS COLORIS, 2018. – 396 c. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Magyarok Kijevben.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

45

378

Т35

   Тернопільський національний економічний університет : професіоналізм, престиж, поступ [Текст] / Б. П. Адамик, Л. М. Алексеєнко, І. С. Андрушків [та ін.] ; редкол. : М. І. Шинкарик, З.-М. В. Задорожний, В. Я. Брич [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 496 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/ТНЕУ.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ (1966-2016).

     Книга присвячена 50-річчю Тернопільського національного економічного університету. За роки своєї діяльності вищий навчальний заклад став невіддільною складовою історії України. Пройшовши непростий шлях становлення, зберіг і примножив найкращі традиції університетської освіти, не втратив духу творчості, вільнодумства та патріотизму.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

46

332.1(477)

С69

   Соціально-економічний розвиток регіону : сучасні реалії та перспективи [Текст] : монографія / В. В. Адамик, В. М. Бабінець, І. Ф. Баланюк [та ін.] ; за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна. – Івано-Франківсь : ТАЛЯ, 2017. – 436 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціально-економічний розвиток регіону січасні реалії та перспективи.pdf.

     У монографії висвітлюються проблеми, що потребують нагального вирішення, як у теоретичному, так і практичному аспектах у напрямку визначення сучасних реалій та перспектив соціально-економічного розвитку України в контексті регіональних особливостей функціонування різних галузей економіки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

47

332.135[330.322+330.1]

Б12

Бабій, Григорій Ярославович

   Механізм активації інвестиційно-інноваційних процесів в українсько-польському транскордонному регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Григорій Ярославович Бабій. – Львів : ІРД НАН України, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів активації інвестиційно-інноваційних процесів в українсько-польському транскордонному регіоні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

821(477)

Б20

Баліцька, М. Й.

   Журавлина пісня [Текст] / М. Й. Баліцька. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 128 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літж/Журавлина пісня.pdf. – На світлу пам'ять брата - бійця АТО Володимира Шаваровського.

     Сповіддю душі і серця є нова книжка "Журавлина пісня" лауреата численних літературних премій, члена національної спілки журналістів України, члена Національної спілки письменників України Марії Баліцької.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

49

2(075.8)(03)

Б20

Балух, В. О.

   Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця ХVI-початку ХІХ ст. у постаттях : словник [Текст] / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 280 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Руська унійна (греко-католицька).pdf.

     У словнику проаналізовано життєвий та творчий шлях 100 творців, захисників і прихильників Руської Унійної (Греко-Католицької) церквивід Берестейської унії 1596 р. до утворення Галицької митрополії на Правобережній Україні (1807 р.) та ліквідації Церкви Полоцьким собором 1839 р. на Лівобережжі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

50

338.45:664(477)]043.3

Б48

Бердар, Маргарита Михайлівна

   Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Маргарита Михайлівна Бердар. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтувано теоретико-методолічні засади розроблено практичні рекомендації з формування домінантних складових розвитку харчової промисловості України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

004.9

М54

   Методи, алгоритми і програмні засоби опрацювання біомедичних зображень [Текст] : монографія / О. М. Березький, Ю. М. Батько, К. М. Березька [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 331 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методи, алгоритми і програмні засоби.pdf.

     У монографії розглянуті питання, пов'язані з опрацюванням біомедичних зображень. Проаналізовано цитологічні і гістологічні зображення диспластичних процесів і злоякісних пухлин молочної залози.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

52

(330.43+334.722)338.49

Б81

Бондаренко, Олена Володимирівна

   Основи державного регулювання розвитку технологічного підприємництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Володимирівна Бондаренко. – Одеса : ІПРЕЕД, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико-методичних засад та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування основ державного регулювання розвитку технологічного підприємництва в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

339.37:631

Б86

Бочко, Олена Юріївна

   Деконструкція регіональних ринків молочної продукці на засадах концепцій маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Юріївна Бочко. – Луцьк : ЛНТУ, 2018. – 37 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито концептуальні основи деконструкція регіональних ринків молочної продукції в Україні на засадах концепцій маркетингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

338.48(477.84)

С83

   Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 164 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33660/1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF%202017.pdf.

     У колективній монографії висвітлено проблематику формування та розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини, здійснено аналіз ресурсного забезпечення та сформовано стратегічні вектори їх розвитку.

55

Б87

Брич, В. Я.

   Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, В. І. Охота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33672/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf.

     У монографії розкриваються питання формування міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації. Розглянуто теоретикометодичні засади міжнародної конкурентоспроможності, розкрито та проаналізовано сучасні тенденції в сфері міжнародної конкурентоспроможності. Значна увага приділена пріоритетам підвищення міжнародної конкурентоспроможності з огляду на регіональні проблеми.

Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей, практиків з даної проблематики.

56

У67

   Управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, Х. А. Снігур, М. М. Тисько, Я. О. Шпак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 216 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33671/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80.pdf.

     У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти

управління інноваційним розвитком, поглиблено та вдосконалено

теоретичні положення і надано практичні рекомендації з удосконалення управління інноваційним розвитком молокопереробних

підприємств.

У роботі запропоновано стратегію розвитку підприємств залежно від горизонту планування, в основу якого закладено обґрунтований теоретико-методичний підхід через комбінацію послідовних етапів інноваційного розвитку.

57

336.025.13

Б91

Бура, Віталіна Ігорівна

   Регулювання та нагляд за системно важливими банками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталіна Ігорівна Бура. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність системно важливих банків з огляду на причини, передумови і наслідки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

658:005.336.4:330.341.1

В19

Васильєва, Валентина Юліївна

   Формування інтелектуального потенціалу інноваційно-орієнтованого промислового підприємства на засадах бізнес-партнерства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валентина Юліївна Васильєва. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено сутність інтелектуального потенціалу підприємства як умови його інноваційного розвитку, визначено його складові.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

338.2:330.1

В68

Волошенко, Антоніна Віталіївна

   Державні регуляторні імперативи протидії системній корупції в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Антоніна Віталіївна Волошенко. – К. : НАУ, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науковому обґрунтуванню та розробці теоретичних, методологічних та практичних аспектів використання державних регуляторних імперативів протидії системній корупції в національній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

32(477)

Г14

Гайдуцький, П. І.

   Я завжди з Україною! Л. Кучма [Текст] = I am alwayswith Ukraine! L. Kuchma / П. І. Гайдуцький. – К. : ДКС Центр, 2018. – 608 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літя/Я завжди з Україною.pdf.

     У книзі розкрито політичну та державницьку діяльність Л. Кучми за 1990-2018 рр. як народного депутата, прем'єр-міністра та президента України, а також його громадсько-благодійну справу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

61

Г57

Гобдич, М. М.

   Фах. Фах (диригування). Фах (диригування/спів) [Електронний ресурс] : метод. вказівки з виконання практ. занять / М. М. Гобдич, О. І. Дондик, Д. В. Виноградча. – К. : Ліра-К, 2017. – 64 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/382-fah-fah-diriguvannya-fah-diriguvannya-spv-metod-vkazvki-z-vikonannya-prakt-zanyat.html.

     Наведено методичні вказівки з виконання практичних занять з дисципліни "Фах (диригування)", подано теми та методичні рекомендації до виконання практичних занять та орієнтовний репертуар. Наведено перелік літературних джерел.

62

Г57

Гобдич, М. М.

   Фах (диригування) [Електронний ресурс] : метод. рек. з орг. самостійної роботи студентів / М. М. Гобдич, Н. М. Комаренко, Т. І. Горобець. – К. : Ліра-К, 2017. – 44 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/385-fah-diriguvannya-metod-rek-z-org-samost-roboti-studentv.html.

     У методичних рекомендаціях з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Фах (диригування)", подано теми занять та методичні рекомендації до організації самостійної роботи; надані плани анотацій та аналізу хорових творів, завдання для самостійної роботи студентів та до самоконтролю м'зової пам'яті. Наведено перелік літературних джерел.

63

Г57

Гобдич, М. М.

   Хоровий клас (творчий колектив) [Електронний ресурс] : метод. вказівки з виконання практ. занять / М. М. Гобдич, Н. О. Якобенчук, І. Є. Лебедкіна. – К. : Ліра-К, 2017. – 44 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/380-horoviy-klas-tvorchiy-kolektiv-metod-vkazvki-z-vikonannya-prakt-zanyat.html.

     Наведено методичні рекомендації з виконання практичних занять до кожного розділу дисципліни "Хоровий клас" (творчий колектив). Надано орієнтовний репертуар та наведено перелік літературних джерел.

64

32-027.21(075.8)

П50

   Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, О. М. Рудакевич, М. І. Гурик [та ін.] ; за ред. Т. В. Гончарук-Чолач. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. – с.

65

383.8:621.396.96

Г75

Грабовська, Наталія Романівна

   Інформаційні технології тривимірної реконструкції зображень поверхневих дефектів для ламбертівської моделі відбиття світла [Текст] : дис. ... канд. тех. наук : 05.13.06 / Наталія Романівна Грабовська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 159 с.

     Дисертація присвячена розробці та удосконаленню методів, алгоритмів і інформаційних технологій тривимірної реконструкції, яка базована на ламбертівській моделі відбиття світла.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

383.8:621.396.96

Г75

Грабовська, Наталія Романівна

   Інформаційні технології тривимірної реконструкції зображень поверхневих дефектів для ламбертівської моделі відбиття світла [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Романівна Грабовська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці та удосконаленню методів, алгоритмів і інформаційних технологій тривимірної реконструкції, яка базована на ламбертівській моделі відбиття світла.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

67

342.924:341

Г93

Гуд, Анна Миколаївна

   Адміністративний договір як форма договірного регулювання адміністративно - правових відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Анна Миколаївна Гуд. – К. : НУБПУ, 2019. – 19 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено дослідження адміністративного договору як форми договірного регулювання адміністративно - правових відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

342(477)(075.8)

Г94

Гультай, М. М.

   Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя [Текст] : курс лекцій / М. М. Гультай. – К. : ЦУЛ, 2019. – 270 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Конституційна скарга.pdf.

     Курс лекцій грунтується на Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах у галузі конституційного права України з урахуванням останніх законодавчих змін.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

69

Д33

Денисенков, Н.

   The True Self [Електронний ресурс] : практ. руководство / Н. Денисенков. – К. : Ліра-К, 2018. – 108 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/370-the-true-self-prakticheskoe-rukovodstvo.html.

     Технология подбора характера актера под характер персонажа. В данной практической методике определения характера актера по психодиагностике и типологии Юнга есть возможность идентификации 96 психотипов.

70

336.71

Т65

   Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Відень : Premier Publishing, 2018. – 354 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33270/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D0%91%D0%A1.pdf.

71

303.7(075.8)

Д56

Добротвор, І. Г.

   Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 170 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33682/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%90%2018.pdf.

     У навчальному посібнику приведено основні означення, аксіоми та положення загальної теорії систем, описано алгоритми функціонування методів основ системного аналізу. Матеріал супроводжується великою кількістю прикладів станів систем та їх схем, лістингів обробки характеристик еволюції систем з метою виявлення особливостей і оптимальних параметрів прийняття рішень.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

72

Д64

Долбенко, Т. О.

   Національні бібліотеки світу [Електронний ресурс] : практикум / Т. О. Долбенко. – К. : Ліра-К, 2018. – 48 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/379-naconaln-bbloteki-svtu-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Національні бібліотеки світу" та основні теми для вивчення.

73

Д64

Долбенко, Т. О.

   Державна інформаційна політика [Електронний ресурс] : практикум / Т. О. Долбенко. – К. : Ліра-К, 2017. – 52 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/381-derzhavna-nformacyna-poltika-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Державна інформаційна політика" та основні теми для вивчення.

74

005.95/.96(075.8)

Д99

Дяків, О. П.

   Управління персоналом [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов ; 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018%20%D0%A3%D0%9F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_1%20%281%29.pdf.

     Навчально-методичний посібник дає можливість студентам набути знання та вміння самостійно вирішувати практичні питання управління персоналом. Розроблені завдання у посібнику мають сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх професійно аналізувати діючі питання формування, рощзвитку, мотивації та стимулювання персоналу в сучасних умовах.

75

316.46:005.95:621(477.64)

Ж34

Жарик, Євгеній Анатолійович

   Формування та розвиток лідерських компетенцій персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євгеній Анатолійович Жарик. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений узагальненню науково-методичних засад і прикладних інструментів та засобів формування й розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

349.6(477)

Ж69

Жидан, Орест Степанович

   Правовий режим боліт в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Орест Степанович Жидан. – К. : НУБПКУ, 2019. – 19 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження проведено комплексне дослідження правового режиму боліт в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

349.41

З-32

Заплітна, Ірина Анатоліївна

   Правове забазпечення паювання земель в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Ірина Анатоліївна Заплітна. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений з'ясуванню сутності наукових та законодавчих основ паювання земель, розроблено власні рекомендації щодо вдосконалення цього процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

330.342.146:[316.334.2:005.35]

З-43

Звонар, Віктор Павлович

   Формування та реалізація соціальної відповідальності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Віктор Павлович Звонар. – К. : ІДСД ім.М.В.Птухи, 2018. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений створенню теоретичних і практичних засад соціальної відповідальності як багатосуб'єктного соціоекономічного феномену.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

57.087.1

З-98

Зюбіна, Руслана Віталіївна

   Інформаційна технологія ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Руслана Віталіївна Зюбіна. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений створенню інформаційної технології ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

331.108.26

К14

Казакова, Тетяна Сергіївна

   Формування професійної кар'єри персоналу у закладах вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Сергіївна Казакова. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню теоретико-методичних і прикладних проблем удосконалення управління формуванням професійної кар'єри персоналу у закладах вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

332.1:338.12

К17

Калініна, Ганна Геннадіївна

   Комплексний розвиток регіону на основі управління його стратегічним потенціалом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ганна Геннадіївна Калініна. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вивченню теоретичних, методологічних і практичних засад комплексного розвитку регіону на основі управління його стратегічним потенціалом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

К21

Каракоз, О. О.

   Історія книги [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. О. Каракоз. – К. : Ліра-К, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/378-storya-knigi.html.

     У навчальному посібнику на основі великого масиву фактичного матеріалу та з урахуванням досліджень відомих дослідників з історії книжкової та видавничої справи розкрито основні етапи еволюційного розвитку вітчизняної і світової книги з давніх часів до початку XIX ст.

83

К26

Карпінець, А. М.

   Робота з самодіяльним хором [Електронний ресурс] : метод. рек. / А. М. Карпінець, Д. В. Виноградча, І. Є. Лебедкіна. – К. : Ліра-К, 2017. – 32 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/384-robota-z-samodyalnim-horom-metod-rek.html.

     У методичних рекомендаціях для роботи з самодіяльним хором запропоновані поради які допоможуть хормейстерам-початківцям у створені та розвитку сомодіяльного хорового колективу.

84

К26

Карпінець, А. М.

   Робота з дитячим хором [Електронний ресурс] : метод. рек. / А. М. Карпінець, Д. В. Виноградча, І. Є. Лебедкіна. – К. : Ліра-К, 2018. – 36 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/387-robota-z-dityachim-horom-metod-rek.html.

     У методичних рекомендаціях для роботи з дитячим хором запропоновані поради, які допоможуть хормейстерам-початківцям у створені та розвитку дитячого хорового колективу.

85

К56

Ковешніков, В. С.

   Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, О. В. Ковешнікова. – К. : Ліра-К, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/368-osnovi-proektuvannya-turistichno-rekreacynih-kompleksv.html.

     У навчальному посібнику у системній формі приводяться основні поняття про проектування, дизайн та будівництво сучасних досить різноманітних об'єктів розміщення і харчування туристів - найважливіших елементів бурхливо зростаючого туристичного бізнесу.

86

336.77(075.8)

К61

Колодізєв, О. М.

   Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. М. Колодізєв, О. В. Хмеленко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 164 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кредитний менеджмент.pdf.

     Розкрито найважливіші проблеми сучасного кредитного менеджменту, грунтовно висвітлено методики управління кредитними ресурсами банківських установ. Посібник базується на чинних в Україні законодавчих і нормативних актах, методичних та інструктивних документах із питань банківської діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

87

001.89(075.8)

К70

Корягін, М. В.

   Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корягін, М. Ю. Чік ; відп. за вип. О. В. Діордійчук. – 2-ге, доповн. і переробл. – К. : Алерта, 2019. – 491 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи наукових досліджень Корягін.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито основні елементи методики проведення досліджень у різних галузях науки. Висвіфтлено сутність науки та історію її розвитку, класифікацію наук і регулювання наукової діяльності як в Україні, так і за кордоном, питання підготовки та кваліфікації наукових кадрів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

88

811.111(075.8)

К77

Крайняк, Л. К.

   Англійська мова для соціальних працівників [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Крайняк, Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 230 с.

     Навчальний посібник передусім розрахований на осіб, що здобувають вищу освіту і працюють над удосконаленням рівня володіння англійською мовою фахового спрямування, володіють знаннями англійської мови на рівні В1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

                               12 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 12)

89

К80

Кречко, Н. М.

   Сучасний вокально-хоровий концертний репертуар [Електронний ресурс] : практикум / Н. М. Кречко, О. Ю. Грицюк, Н. М. Комаренко. – К. : Ліра-К, 2017. – 44 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/383-suchasniy-vokalno-horoviy-koncertniy-repertuar-praktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Сучасний вокально-хоровий концертний репертуар" та основні теми теми для вивчення.

90

Ч-52

   Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 480 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33661/1/МОНОГРАФІЯ_ЧЕТВЕРТА%20ПРОМИСЛОВА%20РЕВОЛЮЦІЯ.pdf.

     У колективній монографії комплексно досліджені теоретико-методологічні та

прикладні аспекти трансформації міжнародних інвестиційних процесів під впливом

Індустрії 4.0. Окреслено передумови появи та основні компоненти Четвертої промислової революції, шляхи трансформації інвестиційних процесів та державного регулювання в нових умовах, розкрито вплив Індустрії 4.0 на окремі складові світового господарства.

Особлива увага приділена таким актуальним проблемам, як циркулярність економіки, віртуалізація міжнародних інвестиційних потоків, трансформація світових енергетичних ринків, маркетинг 4.0, інвестиційна привабливість сучасних ТНК, світовий ринок фінансових послуг у інноваційній економіці, зміна ролі міжнародних валютних резервів, військові витрати країн світу, феномен альтернативних інвестицій у твори мистецтва, соціально-економічна стратифікація, формування універсальних компетентностей людини

в епоху Четвертої промислової революції.

91

351.745:3.08

К82

Крищенко, Андрій Євгенович

   Адміністративно-правовий статус керівника територіального органу національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Євгенович Крищенко. – К. : НАВС, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового статусу керівника органу поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

К84

Крупка, Я. Д.

   Облік і контроль у видобувних галузях [Електронний ресурс] : монографія / Я. Д. Крупка, Я. А. Порохнавець. – Тернопіль : Крок, 2019. – 254 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33686/1/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%2c%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B2.pdf.

     У монографії викладені результати дослідження особливостей функціонування господарського механізму у видобувних галузях і їх впливу на методику та організацію обліку і контролю використання природних ресурсів.

Розглядаються проблеми визнання та оцінки природних ресурсів в системі

обліку, структура витрат на використання природних ресурсів і порядок їх

формування в окремих галузях. Процеси розвідки, видобування та переробки

корисних копалин прирівнюються до реалізації цілісного інвестиційного проекту з відображенням в системі обліку величини капіталізованих витрат, формуванням поточних витрат в процесі операційної діяльності, обліку та фінансового забезпечення витрат, пов’язаних із закриттям (консервацією) родовищ і приведенням земельних ділянок до природного стану.

На прикладі підприємств з видобування та випуску мінеральної води визначено етапи природокористування, структуру витрат на кожному із них, методи та аналітичний інструментарій, який доцільно використовувати при здійсненні контролю використанням природних ресурсів.

93

005.35:631.11

К84

Крушельницький, Микола Володимирович

   Регулювання соціально-економічної відповідальності в аграрній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Микола Володимирович Крушельницький. – К. : ННЦ ІАЕ, 2018. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретичних. концептуальних та організаційних засад регулювання соціально-економічної відповідальності в аграрній сфері.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

657.1

К95

Куцик, П. О.

   Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні [Текст] : монографія / П. О. Куцик. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 408 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Концепція уніфікованої системи обліку.pdf.

     У монографії висвітлено концептуальні основи корпоративних систем обліку і звітності. Визначено недоліки та переваги сучасного обліку, напрями реформування і гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

338.246:332.12

К95

Кучінка, Тетяна Василівна

   Антикризове управління соціально-економічним розвитком регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Тетяна Василівна Кучінка. – Мукачево : МДУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню теоретичних, методичних і практичних питань антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

004.9+621.317+543

Л63

Лиса, Наталія Корнелівна

Інформаційні технології створення систем екологічного моніторингу техногенного середовища з використання розроблених лазерних сенсорів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Корнелівна Лиса. – Львів : УАД, 2018. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми розробки інформаційної технології для підвищення ефективності процедури рішень щодо мінімізації шкідливих викидів в екосередовище.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

657.37(075.8)

Л87

Лучко, М. Р.

   Звітність установ державного сектору економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33271/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%97%D0%94%D0%A1.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено організаційні та методичні аспекти

формування й подання фінансової і бюджетної звітності установ державного сектору економіки з врахуванням змін вітчизняної нормативно-правової бази в умовах євроінтеграційних процесів.

Навчальний матеріал поданий у вигляді схем і таблиць, із ключовими словами за

темами, запитаннями для обговорення, тестовими завданнями, глосарієм термінів, що підсилює засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навиків з організації, методики й техніки формування і подання звітності установ державного сектору економіки.

Викладений у посібнику матеріал може бути корисним для викладачів, студентів,

аспірантів, працівників державного сектору економіки.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

98

94(439)(477)

М13

Мадяр, С.-А.

   Угорці в Києві. Глави історії угорсько-українських відносин з ІХ століття до наших днів [Текст] / С.-А. Мадяр ; пер.з угор. Я. Карабелаш, М. Опаленик, І. Рудник. – К. : MODUS COLORIS, 2018. – 396 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Угорці в Києві..pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

99

М33

Матвієнко, М. П.

   Проектування цифрових пристроїв [Електронний ресурс] : підручник / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2018. – 346 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/374-proektuvannya-cifrovih-pristroyiv.html.

     У підручнику викладено логічні, алгоритмічні, автоматичні та схемотехнічні основи проектування цифрових пристриїв (ЦП).

100

М42

Медведєва, В. М.

   Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 100 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/363-mzhnarodne-spvrobtnictvo-u-bblotechno-nformacyny-sfer-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері" та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання наукових доповідей, рефератів. Наведено перелік літературних джерел.

101

М42

Медведєва, В. М.

   Робоча програма практики [Електронний ресурс] : освітньо-кваліфікац. рівень "Магістр" : спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 48 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/388-robocha-programa-praktiki-osvtno-kvalfkacyniy-rven-magstr-specalnst-029-nformacyna-bblotechna-ta-arhvna-sprava.html.

     Програма є навчально-методичним документом, який визначає мету, зміст і порядок проходження практики в бібліотечно-інформаційних, книгознавчих установах студентами спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

102

М43

Меженський, В. М.

   Основи наукових досліджень у садівництві. Розрахунки в Microsoft Excel [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Меженський. – К. : Ліра-К, 2017. – 212 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/367-osnovi-naukovih-dosldzhen-u-sadvnictv-rozrahunki-v-microsoft-excel.html.

     Навчальний посібник для надання практичних навичок у статистичному аналізі даних за допомогою програми Microsoft Excel.

103

М43

Меженський, В. М.

   Систематика і класифікація плодових рослин [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Меженський, Л. О. Меженська. – К. : Ліра-К, 2018. – 636 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/364-sistematika-klasifkacya-plodovih-roslin.html.

     У монографії викладено історію систематики рослин від прадавніх часів до сучасності. Розглянуто основні класифікаційні системи вищих рослин та родів плодових рослин представники яких занесені до Державного реєстру сортів придатних для поширення в Україні.

104

338.45.01

М60

Мілютін, Глеб Володимирович

   Визначення напрямів модернізації електроенергетики України в умовах структурних змін в економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Глеб Володимирович Мілютін. – Х. : НДЦ ІПР, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню наукового завдання - удосконаленню теоретико-методичного забезпечення обґрунтування напрямів модернізації електроенергетики України в умовах структурних змін в економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

796/798(075.8)

М71

Міщанчук, Р. М.

   Рухливі ігри [Текст] : метод. рек. / Р. М. Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 56 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

106

332.142.2(043.3)

Н34

Науменко, Жанна Георгіївна

   Теоретико-методичні засади зменшення диспропорційності розвитку регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Жанна Георгіївна Науменко. – Одеса : ІПРЕЕД, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретичні, практичні і науково-методичні положення та пропозиції щодо засобів зменшення диспропорційності розвитку регіонів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

658.15:338.2:330.322

Н56

Нестеренко, Ольга Володимирівна

   Залучення інвестицій інноваційно-активним підприємством на засадах управління ризиками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Нестеренко. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджнно теоретичний базис та методичні підходи щодо залучення інвестицій інноваційно-активним підприємством на засадах управління ризиками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

Н56

Нестерович, В. Ф.

   Практикум з Конституційного права України [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович. – К. : Ліра-К, 2018. – 640 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/369-praktikum-z-konstitucynogo-prava-ukrayini.html.

     У практикумі викладено різної форми, змісту та ступеня складності задачі, вправи та творчі завдання з Конституційного права України, які можуть бути використани під час аудиторної та самостійної роботи для закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань.

Практикум містить методичні поради, правила та рекомендації, які дозволяють вірно підійти до розв'язання того чи іншого виду завдання самостійної роботи з конституційного права.

109

681.51:621.316.79

О-45

Оженко, Євген Михайлович

   Методи. моделі та засоби покращення системи подачі палива суднового дизеля на базі п'єзоелектричних перетворювачів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Євген Михайлович Оженко. – Миколаїв : ЧНУ, 2018. – 20с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вирішенню актуальної науково-практичної задачі покращення системи подачі палива суднових дизелів, обладнаних гідроприводом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

П14

Палеха, Ю. І.

   Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко. – К. : Ліра-К, 2018. – 220 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/375-standartizacya-v-dokumentalno-nformacyny-bblotechny-arhvny-ta-vidavnichy-sprav.html.

     У посібнику викладено наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

111

378

П33

Пірус, В. О.

   Теоретико-прикладні аспекти управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти [Текст] / В. О. Пірус ; заг. ред. Б. М. Андрушків, О. І. Павликівська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 329 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теоретико-прикладні аспекти.pdf.

     У книзі розглянуто теоретико-прикладні аспекти управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти. Вирішено питання методико-прикладних засад щодо формування економічного механізму інноваційної діяльності, дослідження сучасного стану інноваційної діяльності та оцінювання розвитку закладів вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

338.46

П82

Проскуріна, Марія Олегівна

   Державна політика економічного розвитку культурної індустрії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Олегівна Проскуріна. – К. : НАУ, 2018. – 39 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкривається сутьність та зміст взаємодії економіки та культури, проаналізвано розвиток існуючих концепцій економіки культури та культурної індустрії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

339.9(075.8)

Р59

Рогач, О. І.

   Теорії міжнародного бізнесу [Текст] : підручник / О. І. Рогач. – К. : Київський університет, 2018. – 688 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорії міжнародного бізнесу.pdf.

     Вперше в Україні висвітлюються фундаментальні теорії міжнародного бізнесу, в центрі яких - багатонаціональні підприємства. Мета підручника - дати глибокі знання сутності міжнародних фірм та причин їх виникнення, стратегії, організації та сучасних тенденцій їх діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

114

339.7(075.8)

Р59

Рогач, О. І.

   Міжнародні портфельні інвестиції [Текст] : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. – К. : Київський університет, 2016. – 951 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародні портфельні інвестиції.pdf.

     Розглянуто сутність міжнародних портфельних інвестицій, методи й інструменти їхнього здійснення, способи оцінювання та управління. Визначено їхнє місце у глобальній фінансовій архітектурі, значення у процесі виникнення та розгортання сучасної глобальної фінансово-економічної кризи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

115

323.1

Р65

Розумний, М. М.

   Виклики національного самовизначення [Текст] = Challenges of the national self-determination : монографія / М. М. Розумний. – К. : НІСД, 2016. – 196 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Виклики національного.pdf.

     Національне самовизначення тлумачиться як складний процес самоорганізації спільноти, що стала на шлях модернізації.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

116

С13

Савчин, Я.

   Вічні рути [Електронний ресурс] : проза / Я. Савчин. – К. : Ліра-К, 2018. – 244 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/365-vchn-ruti-proza.html.

     До книги увійшла коротка проза автора, в якій сюжети для оповідань, новел, нарисів знаходились в розмаї нашого життя, в спілкуванні з цікавими особистостями, глибшому осмисленні фактів і явищ історії та сьогодення.

117

332.142.2

С30

Семигуліна, Ірина Борисівна

   Оцінювання проблем сталого розвитку регіонів України та вибір інструментів їх подолання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Борисівна Семигуліна. – Х. : НДЦ ІПР, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вдосконаленню теоретичного та методичного забезпечення оцінювання проблем сталого розвитку регіонів і вибору інструментів для їх подолання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

С31

Сенченко, Н. И.

   Судьба Украины в мире управляемого хаоса [Електронний ресурс] / Н. И. Сенченко. – К. : Ліра-К, 2018. – 208 с. – (Реванш истории: креативная революция). – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/366-sudba-ukrainy-v-mire-upravlyaemogo-haosa.html.

     Книга описывает реалии и перспективы Украины в XXI веке.

119

С31

Сенченко, Н. И.

   Финансовый вампиризм англосаксов [Електронний ресурс] / Н. И. Сенченко. – К. : Ліра-К, 2018. – 240 с. – (Реванш истории: креативная революция). – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/376-finansovyy-vampirizm-anglosaksov.html.

     В книге рассматривается проблема порабащения стран англосаксонами с помощью мировой валюты - доллара, который бесконтрольно печатается частной компанией - Федеральной резервной системой.

120

338.436:635.07

С28

Сєвідова, Ірина Олександрівна

   Формування стратегії інтеграції аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олександрівна Сєвідова. – Дніпро : ДДАЕУ, 2018. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методологічну сутність формування стратегії інтеграційних аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

351.82:339.5.02](477:4-6ЄС)

С34

Сібекіна, Анна Юріївна

   Державне регулювання інтеграцією зовнішньоторговельного сектору України до ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анна Юріївна Сібекіна. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці концептуальної моделі державного регулювання зовнішньоторговельним сектором національної економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

657.424:658.871/.879

С48

Сломчинська, Світлана Олександрівна

   Облік та аналіз інвестиційної нерухомості підприємств торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Світлана Олександрівна Сломчинська. – К. : КНТЕУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів обліку та аналізу операцій з інвестиційною нерухомістю підприємств торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

349.6+349.41+349.42

С51

Смолярчук, Роман Федорович

   Правовий режим лісів колишніх колективних сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Роман Федорович Смолярчук. – К. : НУБПУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений з'ясування особливостей правового положення лісів реформованих колективних сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

С89

Сукач, М. К.

   Практикум з визначення навантажень машин [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навч. за спеціальністю "Прикладна механіка" / М. К. Сукач. – К. : Ліра-К, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/371-praktikum-z-viznachennya-navantazhen-mashin.html.

     Навчальний посібник містить практичні вправи з визначення навантажень будівельних машин, методику проведення лабораторних робіт на відкритому полігоні, а також виконання курсової роботи з дисципліни "Система навантаження для дослідження машин".

125

С89

Сукач, М. К.

   Суднова гравітаційна кран-балка [Електронний ресурс] : монографія / М. К. Сукач, І. М. Литвиненко. – К. : Ліра-К, 2016. – 72 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/373-sudnova-gravtacyna-kran-balka.html.

     Запропоновано конструкцію модернізованої кран-балки з гравітаційним механізмом повороту стріли і переміщення вантажу під дією його ваги в обидва боки та може бути застосована для спуску рятувальних засобів з борта плавзасобу.

126

005.91:621:005.511(043.5)

Т35

Терент'єва, Наталія Валеріївна

   Удосконалення управління збутовою діяльністю машинобудівних піприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Валеріївна Терент'єва. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню та розробці теоретичних, методичних і практичних засад щодо підвищення ефективності управління збутовою діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

Т36

Теслюк, В. М.

   Технології соціально-педагогічної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Теслюк, Т. І. Ковальчук. – К. : Ліра-К, 2019. – 360 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/372-tehnologyi-socalno-pedagogchnoyi-dyalnost.html.

     У навчальному посібнику висвітлено основні положення про найгостріші проблеми соціально-педагогічної допомоги і підтримки дітей та молоді.

128

330.131.5:620.91:633.584.3(477)

Т48

Ткаченко, Антон Миколайович

   Економічна ефективність вирощування енергетичної верби в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Антон Миколайович Ткаченко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню науково-методичних засад і практичних пропозицій щодо формування організаційно- економічного механізму виробництва твердопаливної біоенергетичної сировини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

347.45/.47

Т48

Ткаченко, Максим Володимирович

   Договір довічного утримання (догляду) в цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Максим Володимирович Ткаченко. – К. : НАВС, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним науковим дослідженням договору довічного утримання (догляду) в цивільному праві України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

32-027.21(075.8)

Т56

Томахів, В. Я.

   Політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Я. Томахів. – 3-тє вид., доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 224 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33282/1/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.PDF.

     Навчальний посібник з дисципліни «Політологія» для вищих навчальних закладів

написано відповідно до нових вимог МОН України щодо викладу обов’язкового обсягу змісту матеріалу при підготовці бакалаврів економічного профілю. Він включає в себе доступно подану тематику курсу лекцій, плани семінарських занять із тестовими завданнями та проблемними питаннями для самоконтролю, список обов’язкової та рекомендованої літератури, глосарій, перелік орієнтовних питань для іспиту.

Розглядаються основні поняття та категорії політичної науки. Аналізуються головні проблеми становлення та функціонування політичної влади в Україні.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання та всіх тих, хто цікавиться теоретичними засадами політики та політичного життя.

131

657:334.012.631-043.86

Т65

Трачова, Дар'я Миколаївна

   Обліково-інформаційне забезпечення формування амортизаційної політики: теорія, методологія, організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Дар'я Миколаївна Трачова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 38 с.

     Автореферат дисертаційної роботи спрямований на вирішення наукової проблеми формування наукового забезпечення розробки концептуальних засад амортизаційної політики в інформаційно-інноваційну епоху розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

132

330.341.1:338.49:332.1(477)

Ф34

Федулова, Світлана Олександрівна

   Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Світлана Олександрівна Федулова. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2018. – 30 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної наукової проблеми щодо формування теоретичних і науково-методологічних положень розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

657.6:339.6

Ф44

Фесенко, Валерія Валеріївна

   Методологія аудиту та аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валерія Валеріївна Фесенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 495 c.

     Дисертаційна робота присвячена розвитку методології аудиту та аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних підприємств в умовах глобалізації міжнародного бізнесу та інтеграції України в європейський простір.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

657.6:339.6

Ф44

Фесенко, Валерія Валеріївна

   Методологія аудиту та аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валерія Валеріївна Фесенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 c.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку методології аудиту та аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних підприємств в умовах глобалізації міжнародного бізнесу та інтеграції України в європейський простір.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

135

821(477)

Ф48

Фіалко, Н. І.

   Дві обручки [Текст] : роман / Н. І. Фіалко. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 288 с.

     У романі тернопільської авторки Ніни Фіалко "Дві обручки" йдеться про схрещення поглядів двох поколінь на події, які відбувалися на теренах західних областей України у сорокових роках.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

136

821(477)

Ф48

Фіалко, Н. І.

   Коли брати стають ворогами... [Текст] : повість-есей / Н. І. Фіалко. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 368 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Коли брати стають ворогами.pdf.

     Нова книга Ніни Фіалко дає змогу читачам оцінити події 2013-2014 років поглядом "майданутої". Авторка твору змушує нас осмислити багато подій, які відбувалися на українській землі.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

137

821(477)

Ф48

Фіалко, Н. І.

   Повертайтесь, журавлі, додому [Текст] / Н. І. Фіалко. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 240 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

138

51(075.8)

Х86

Хохлова, Л. Г.

   Ірраціональні рівняння і нерівності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська. – Тернопіль : Тайп, 2018. – 51 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33269/1/ХОХЛОВА%20Л.Г.%20ІРРАЦІОНАЛЬНІ%20РІВНЯННЯ%20І%20НЕРІВНОСТІ.pdf.

     Посібник написано відповідно до вимог програми дисципліни "Методика навчання

математики" для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Містить матеріали з тем "Розв‘язування ірраціональних рівнянь" та Розв‘язування

ірраціональних нерівностей". Викладено основні принципи і методичні особливості вивчення поданих тем у шкільному курсі математики. Демонструються різні підходи до розв‘язання ірраціональниж рівнянь і нерівностей. Наведено приклади детального розв‘язання типових задач, вправи для самостійної роботи учнів.

139

Ч-49

Чернеженко, О. М.

   Конституційно-правова модель місцевого самоврядування в Швейцарії [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Чернеженко. – К. : Ліра-К, 2017. – 192 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/362-konstitucyno-pravova-model-mscevogo-samovryaduvannya-v-shveycaryi.html.

     Монографія присвячена вивченню елементів системи місцевого управління та специфіки правового регулювання місцевої організації влади у Швейцарії, а також актуальним проблемам конституційно-правового регулювання місцевого самоврядування у Швейцарії на сучасному етапі.

140

338.242.2

Ш12

Шабельник, Людмила Юріївна

   Удосконалення регулювання стандартизації та сертифікації промислової продукції в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Людмила Юріївна Шабельник. – К. : ІЗВРУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено комплексний аналіз сутності системи технічного регулювання в Україні та її трансформаційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

004.02,004.428

Ш25

Шарипанов, Антон Веніамінович

   Структурний метод обробки зображень і сигналів при змінній роздільній здатності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Антон Веніамінович Шарипанов. – К. : ІПММС, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи викладено нове розв'язання актуального наукового завдання визначення меж об'єктів на півтоновому зображенні.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

013

Ш38

Шевчук, Б. М.

   Григорій Башнянин : внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць [Текст] = Grygoriy Bashnynyn : contribution to the development of economic sceeience and the bibliograhic of works / Б. М. Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 1565 с. – 65-річчю з дня народження, 40-річчю науково-педагогічної діяльності Г. І. Башнянина та 200-річчю з часу заснування ЛТЕУ.

     Подається науково-популярна характеристика всіх наукових досягнень Г. І. Башнянина й оцінюється його внесок у розвиток економічної науки, зроблений ним упродовж останніх сорока років.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

143

159.9

Ш92

Штокалюк, Д. З.

   Рукопис розкаже про людину багато [Текст] / Д. З. Штокалюк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 476 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Рукопис розкаже.pdf.

     Графологія, завдяки простоті та ефективності у застосуванні психології у повсякденні користується популярністю в розвинених країнах світу - США, Франції, ФРН, Ізраїлі та ін., засібна і в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

144

 

Якобенчук, Н. О.

   Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор) [Електронний ресурс] : практикум / Н. О. Якобенчук, А. М. Карпінець, Н. М. Комаренко. – К. : Ліра-К, 2017. – 56 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/386-dirigentsko-horoviy-praktikum-akademchniy-horpraktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор)" та основні теми для вивчення.

145

336.761:334.7

Я77

Ярошевська, Оксана Володимирівна

   Фондові механізми формування капіталу суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Володимирівна Ярошевська. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 41 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено закономірності еволюції економічних теорій фінансового ринку та формалізовано зміст фондових механізмів формування капіталу   суб'єктів господарування.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2019

Опубліковано: 01 квітня 2019

1

657(075.8)

О-17

   Облік в галузях економіки [Текст] : метод. вказівки / уклад. Я. Д. Крупка, Н. Я. Зарудна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 57 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

2

311.3(477.84)(083.41)"2017"

Т35

   Тернопіль у цифрах. 2017 [Текст] : стат. зб. / за ред. А. А. Чорного ; відп. за вип. Н. Я. Навроцька. – Тернопіль : ГУСТО, 2018. – 137 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Тернопіль у цифрах.pdf.

     Статистичний збірник "Тернопіль у цифрах 2017" містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища міста в 2017 році в порівнянні з 2000-2016 роками.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

3

330.101.541(075.8)

М16

   Макроекономіка [Текст] : метод. рек. / уклад. О. В. Длугопольський, М. М. Фаріон, О. І. Заклекта [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 52 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

4

330.101(075.8)

А64

   Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Текст] : метод. рек. / уклад. І. М. Чирак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

5

330.101(075.8)

І-71

   Інституціональна економіка ІІ [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. Шиманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 12 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

6

336.7

Р56

   Річний звіт 2017. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Текст]. – [б. в.], 2017. – 122 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Річний звіт.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

7

33

А43

   Актуальні проблеми вітчизняної економіки, підприємства та управління на сучасному етапі [Текст] : матеріали доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчен. [Тернопіль, 15 лист. 2018] / ред. кол. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ю. А. Богач, Г. А. Заячковська ; відп. за вип. В. М. Островерхов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 409 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Актуальні проблеми вітчизняної економіки.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

8

34

Д70

   Studia sieci uniwersytetow pogranicza [Текст]. T. 1 / pod redakcja J. Matwiejuka. – Bialystok : UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS, 2017. – 137 c. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Studia sieci uniwersytetow pogranicza.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

9

013(477.84)

Н34

   Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873-1940). Історично-філософська секція : дійсні члени [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Оленич. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукове товариство.pdf.

     Даний бібліографічний покажчик допоможе осягнути й дослідити внесок дійсних членів Історично-філософської секції НТШ - наших земляків - у становлення Української держави, розвиток науки та культури.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

10

013

Н17

   Надія Бабич [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. Н. М. Загородна ; наук. ред. О. О. Жук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 120 с. – (Вчені Чернівецького університету). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Надія Бабич.pdf.

     Бібліографічний покажчик із серії "Вчені Чернівецького університету" висвітлює життєвий шлях, наукову та науково-педагогічну діяльність Надії Денисівни Бабич - професора кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

11

П83

   Протоколи Правління Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) (1922-1930 рр.) [Електронний ресурс] / упоряд. Р. В. Росляк. – К. : Ліра-К, 2018. – 952 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/340-protokoli-pravlnnya-vufku-19221930-rr.html.

     Основу збірника склали протоколи засідань Правління ВУФКУ.

12

З-43

   Звитяжці [Електронний ресурс] : книга пам'яті України. Т. 9 : Київська область : м. Переяслав-Хмельницький, Переяслав-Хмельницький р-н, м. Ржищів, Ставищенський р-н / головна редкол. : В. Д. Конашевич, В. Ю. Король, О. Є. Лисенко, Р. Г. Вишневський, М. П. Зяблюк, В. Й. Клічак, І. В. Ковба, Р. Я. Пиріг, В. П. Прокопенко, О. П. Реєнт. – К. : Ліра-К, 2017. – 776 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/345-kniga-pamyat-ukrayini-kiyivska-oblast-zvityazhc-tom-9-m-pereyaslavhmelnickiy-pereyaslavhmelnickiy-r-on-m-rzhischv-stavischenskiy-r-on.html.

     У даному томі опубліковані імена і короткі біогафічні дані 7770 осіб, зокрема по м. Переяслав-Хмельницький - 1546, Переяслав-Хмельницькому р-ну - 3061, м. Ржищів - 41, Ставищенському р-ну - 3122 осіб.

13

З-43

   Звитяжці [Електронний ресурс] : книга пам'яті України. Т. 10 : Київська область : Поліський р-н, Рокитнянський р-н, Сквирський р-н / головна редкол. : В. Д. Конашевич, В. Ю. Король, О. Є. Лисенко, Р. Г. Вишневський, М. П. Зяблюк, В. Й. Клічак, І. В. Ковба, Р. Я. Пиріг, В. П. Прокопенко, О. П. Реєнт. – К. : Ліра-К, 2017. – 800 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/346-kniga-pamyat-ukrayini-kiyivska-oblast-zvityazhc-tom-10-polskiy-r-on-rokitnyanskiy-r-on-skvirskiy-r-on.html.

     У даному десятому томі опубліковані короткі біогафічні дані учасників бойових дій на фронтах Другої світової війни - уроженців Поліського, Рокитнянського, Сквирського р-нів.

14

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : роб. зошит / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 86 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33267/1/2018%20%D0%91%D0%A3%D0%A5%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf.

15

К17

   Кальміюс [Електронний ресурс] : східноукраїнська антологія літературного конкурсу. Доросла частина. Дитяча частина / упоряд. В. Вакуленко. – К. : Ліра-К, 2017. – 300 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/360-kalmyus-shdnoukrayinska-antologya-lteraturnogo-konkursu.html.

     Розраховано на велике коло читачів, критиків та просто тих хто любить відпочивати з книгою...

16

355.58(03)

З-41

   Збірник нормативно-оперативних документів із питань цивільного захисту [Текст] / уклад. О. Г. Зима, Д. О. Фадєєв ; за заг. ред. В. С. Пономаренко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 167 с.

     Систематизовано нормативно-оперативні документи стосовно дій органів управління, сил цивільного захисту і структурних підрозділів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в режимах функціонування об'єктивної ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту.

17

Polo

Polonska, Iryna

   Extra Reading Practice in Business English (Language Focus) [Електронний ресурс] : практикум з англ. мови для самост. роб. студ. магістри ек. факультету / Iryna Polonska. – К. : Ліра-К, 2017. – 112 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/327-extra-reading-practice-in-business-english-language-focus.html.

     Практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів економічного факультету Extra Reading Practice in Business English (Language Focus) складається із сіми розділів, включає статті з газети The Financial Times, розроблені до них вправи на розширення словникового запасу.

18

338.24

Т65

   Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки : теорія, методологія та моделювання [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, О. І. Барановський, В. Г. Барановська [та ін.] ; за заг. ред. О. І. О. І. Барановського. – К. : Університет банківської справи, 2017. – 488 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Трансформаційні процеси.pdf.

     У монографії розглянуто сутність фінансового сектору національної економіки, його роль у національній економіці, напрями взаємодії фінансового і реального сектору економіки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

19

512(075.8)

А50

Алілуйко, А. М.

   Алгебра і початки аналізу [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 134 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Алгебра і початки аналізу.pdf.

     Навчальний посібник містить матеріал в обсязі курсу алгебра і початків аналізу, що вивчається студентами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, а також розв'язування типових вправ. В кінці кожного параграфу подано вправи для самостійного розв'язування.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

20

А94

Афанасьєв, Д. В.

   Завтра переможе кожен [Електронний ресурс] / Д. В. Афанасьєв. – К. : Ліра-К, 2017. – 152 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/343-zavtra-peremozhe-kozhen.html.

     Сімдесятирічний Влас Алорін пробігає свій 50-тий марафон у житті. Щоб привітати його з цією подією збирається вся родина, але за святковим столом їх чекає новина про смертельну хворобу чоловіка.

21

339.138

Б19

Бакалінський, О. В.

   Маркетингові дослідження при тотальному управлінні споживчою цінністю перевезень пасажирів залізницями [Текст] : монографія / О. В. Бакалінський, Т. С. Мельник. – К. : НТУ, 2018. – 286 с.

     Стрибкоподібне подолання розриву між сучасними потребами пасажирів та сервісом, який сьогодні пропонує вітчизняний залізничний транспорт, є нагальним завданням державної ваги.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

22

330.341.1

Б87

Брич, В. Я.

   Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Дерманська, Я. О. Шпак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32878/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-maket.pdf.

     Монографія присвячена проблемі розробки теоретико-концептуальних і методичних положень формування економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості.

                               33 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 30)

23

005.3(075.8)

Б87

Брич, В. Я.

   Креативний менеджмент [Текст] : підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 220 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32877/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf.

     У підручнику наведено різні види завдань для теоретичної та практичної підготовки студентів з дисципліни "Креативний менеджмент": теоретичний матеріал для освоєння питань робочої програми, питання для обговорення, тести для самоперевірки знань, кейси та список рекомендованих джерел літератури.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 57)

24

Б89

Бруханський, Р. Ф.

   Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 110 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32923/1/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0.%20%D0%A4.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf.

25

Б89

Бруханський, Р. Ф.

   Вступ до спеціальності [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 134 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32919/3/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf.

26

Б94

Буценко, Л. М.

   Біотехнологічні методи захисту рослин [Електронний ресурс] : підручник / Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. – К. : Ліра-К, 2018. – 346 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/347-botehnologchn-metodi-zahistu-roslin.html.

     У підручнику висвітлено питання щодо виробництва та застосування біотехнологічних препаратів для захисту рослин від збудників хвороб та шкидників і підвищення врожайності рослин, а також використання методів біотехнології рослин для оздоровлення посадкового матеріалу та створення сортів. стійких до збудників хвороб, шкідників та абіотичних стресів.

27

В12

Важна, К. А.

   Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві [Електронний ресурс] : монографія / К. А. Важна. – К. : Ліра-К, 2017. – 292 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/342-koncepcya-krimnalnoyi-vdpovdalnost-derzhavi-mozhlivst-realzacyi-v-suchasnomu-mzhnarodnomu-prav.html.

     Монографія присвячена дослідженню змісту наукових ідей розробників та прихільників концепції кримінальної відповідальності держави, аналізу відповідальності таких ідей чинному міжнародному праву, а також доцільності втілення таких ідей у сучасному міжнародному праві. Аргументується необхідність встановлення у позитивному міжнародному праві відмінного режиму міжнародно-правової відповідальності держави за міжнародні злорчини.

28

347.73(075.8)

В41

Вівчар, О. І.

   Безпека бізнесу [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 278 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Безпека бізнесу.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито зміст, сутність та найважливіші складові системи управління безпекою бізнесу в сучасних трансформаційних умовах. Наведено визначення основних понять та категорій.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

29

В53

Вісловух, А. М.

   Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини [Електронний ресурс] : навч.-практ. розробка з курсу "Безпека життєдіяльності" / А. М. Вісловух. – К. : Ліра-К, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/338-bezpeka-harchuvannya-yak-osnova-bezpechnoyi-zhittyedyalnost-lyudini.html.

     Розкрито роль харчуванння в життєдіяльності людини, питання раціонального та збалансованого харчування, види та класифікація забруднювачив харчових продуктів, заходи щодо зменшення їх вмісту, сучасний погляд на генетично модефіковані продукти, особливості хачування на радіаційно забруднених територіях і державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

30

341.63:341.981

В75

Воронов, Кирило Маркович

   Принцип "компетенції-компетенції" в міжнародному комерційному арбітражі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кирило Маркович Воронов. – Х. : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2018. – 17 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено історико-правовий аналіз розвитку принципу "компетентності-компетентності" в міжнародному комерційному арбітражі, висвітлено його взаємодію з принципом автономності арбітражної угоди.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

32(477)

Г17

Гальчинський, А.

   Кучма - Президент. Десять років системних перетворень [Текст] / А. Гальчинський. – К. : Либідь, 2018. – 416 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кучма - Президент. Десять років системних перетворень.pdf.

     Книга колишнього радника Президента України, директора Національного інституту стратегічних досліджень професора Анатолія Гальчинського є спробою узагальнення логіки системних перетворень, здійснюваних на основі внутрішньої і зовнішньої політики Президента Л. Кучми в особливо складний період становлення української держави - у 1994-2004 рр.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

32

339.972

Г51

Гіренко, Анна Тимофіївна

   Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анна Тимофіївна Гіренко. – К. : КНУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи сформульовано авторське визначення сутнсті глобальної інноваційної мережі як різнорівнево, динамічної інституціонально-функціональної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

101(075.8)

Г56

Гнасевич, Н. В.

   Філософія [Текст] : навч.-метод. комплекс / Н. В. Гнасевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 98 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32924/1/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%97%20%D0%A4%D0%86%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%86%D0%87.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

34

М89

Музичне мистецтво України (питання історії, питання педагогіки, питання виконавства, музичне мистецтво в творчих персоналіях) [Електронний ресурс] : кол. монографія / М. М. Гобдич, Е. Ю. Афанасьєва, А. І. Бондаренко [та ін.] ; редкл. : П. Л. Богоніс, В. В. Сінельнікова, Л. В Остапенко, Н. М. Кречко, Н. І. Нарожна, О. М. Лігус. – К. : Ліра-К, 2017. – 204 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/359-muzichne-mistectvo-ukrayini-pitannya-storyi-pitannya-pedagogki-pitannya-vikonavstva-muzichne-mistectvo-v-tvorchih-personalyah.html.

     Монографія орієнтована на різнобічні проблеми українського музичного простору.

35

004.3(075.8)

Г57

Говорущенко, Т. О.

   Комп'ютерна логіка : практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 295 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Комп'ютерна логіка.pdf.

     Розглянуті основні поняття комп'ютерної логіки та комп'ютерної арифметики. Подана значна кількість прикладів і задач для набуття читачем практичного досвіду.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

36

004.4

Г57

Говорущенко, Т. О.

   Методологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення [Текст] : монографія / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 311 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методологія оцінювання достатності.pdf.

     Запропонована методологія оцінювання достатності інформації специфікації вимог щодо визначення якості програмного забезпечення (ПЗ), яка на основі порівняльного аналізу онтологій дає можливості підвищити як достовірність оцінок якості, так і саму якість ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

37

Г93

Гудков, І. М.

   Сільськогосподарська радіоекологія [Електронний ресурс] : підручник / І. М. Гудков, В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров. – К. : Ліра-К, 2017. – 268 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/348-slskogospodarska-radoekologya.html.

     Викладено основні положення сучасної загальної та сільскогосподарської радіоекології.

38

339.543(075.8)

Г97

Гуцул, І. А.

   Митна політика зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. А. Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 198 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33183/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB.pdf.

     Навчальний посібник "Митна політика зарубіжних країн" орієнтований на засвоєння студентами основ реалізації митної політики у різних країнах та охоплює систематичне вивчення теоретичних основ реалізації митної політики, визначення її принципів, основних тенденцій розвитку в розрізі країн, інтеграційних угрупувань, глобальних організацій і прикладних аспектів використання здобутих теоретичних знань.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

39

342.9

Д30

Демків, Денис Миколайович

   Адміністративно-правове забезпечення взаємодії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Денис Миколайович Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи зроблено ряд концептуальних висновків, висунуто та обґрунтовано низку нових, важливих наукових положень, які можуть бути використані для удосконалення сучасноїконцепції взаємодії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

40

342.9

Д30

Демків, Денис Миколайович

   Адміністративно-правове забезпечення взаємодії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Денис Миколайович Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 258 с.

     У дисертаційній роботі зроблено ряд концептуальних висновків, висунуто та обґрунтовано низку нових, важливих наукових положень, які можуть бути використані для удосконалення сучасноїконцепції взаємодії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

657.6(075.8)

Д45

Дікань, Л. В.

   Державний аудит [Текст] : підручник / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 412 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державний аудит.pdf.

     Розглянуто становлення та розвиток державного аудиту, висвітлено світовий досвід його організації. Визначено необхідність здійснення державного аудиту, розкрито його сутність, зміст, організацію та методи.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

42

339.944.071.2

Д80

Дугінець, Ганна Володимирівна

   Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ганна Володимирівна Дугінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 547 с.

     У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні засади глобальних імперативів розвитку міжнародних виробничих мереж. Доведено. що утворюючим елементом будь-якої міжнародної виробничої мережі є глобальні ланцюги вартості.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

339.944.071.2

Д80

Дугінець, Ганна Володимирівна

   Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ганна Володимирівна Дугінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано теоретико-методологічні засади глобальних імперативів розвитку міжнародних виробничих мереж. Доведено. що утворюючим елементом будь-якої міжнародної виробничої мережі є глобальні ланцюги вартості.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

44

З-66

Зихлинская, Л. Р.

   Вторая ступенька [Електронний ресурс] : практ. пособие по метод. преподавания класического танца / Л. Р. Зихлинская. – К. : Ліра-К, 2017. – 380 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/323-vtoraya-stupenka-prakticheskoe-posobie-po-metodike-prepodavaniya-klassicheskogo-tanca.html.

     Пособие, в котором собраны 70 уроков классического танца, адресовано преподавателям для роботы с учащимися второго года обучения классическому танцу в хореографических училищах, школах искусств и детских танцевальных коллективах. В пособии раскрывается процесс воспитания профессиональных навыков в классе.

45

[005.332.4:339.9]:621(477)

З-87

Зосімова, Анастасія Володимирівна

   Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання зовнішньоекономічної діяльності з позицій конкурентоспроможності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Володимирівна Зосімова. – Х. : ХНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку й удосконалення теоретичних положень, методичних підходів та розробленню методичних рекомендацій щодо процесу інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання зовнішньоекономічної діяльності з позицій конкурентоспроможності підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

57.087.1

З-98

Зюбіна, Руслана Віталіївна

   Інформаційна технологія ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Руслана Віталіївна Зюбіна. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений створенню інформаційної технології ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

К17

Калініченко, Л. М.

   Формування творчого мислення молодших школярів: ґенеза ідей українських психологів і педагогів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Калініченко. – К. : Ліра-К, 2017. – 96 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/353-formuvannya-tvorchogo-mislennya-molodshih-shkolyarv-eneza-dey-ukrayinskih-psihologv-pedagogv.html.

   У посібнику розкрито ключові ідеї українських учених Костюка Г., Скрипченка О. і вчителів Василенка І., Сухомлинського В. щодо формування творчого мислення у молодших школярів.

48

657.4

К30

Кафка, С. М.

   Облік необоротних матеріальних активів : методологія та організація [Текст] : монографія / С. М. Кафка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 504 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік необоротних матеріальних активів.pdf.

     У монографії викладено теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації з формування обліково-інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємств, спрямованих на підвищення якісних характеристик та аналітичних можливостей інформації про необоротні активи, що сприяє стійкому та ефективному їх функціонуванню.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

49

330.342:334.758(477)(043.3)

К61

Колодяжна, Тетяна Вікторівна

   Вплив процесів злиттів та поглинань компаній на конкурентоспроможність економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Вікторівна Колодяжна. – Х. : НДЦ ІПР, 2018. – 25 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи уточнено сутність понять "конкурентоспроможність країни" та " концентрація економіки", обґрунтовано логіко-аналітичну схему взаємозалежності процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

К72

Костенко, В. І.

   Технологія виробництва молока і яловичини [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Костенко. – К. : Ліра-К, 2018. – 672 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/352-tehnologya-virobnictva-moloka-yalovichini.html.

     Подано біологічні особливості великої рогатої худоби, основи селекційно-племенної роботи та відтворення стада, викладено технології виробництва молока та яловичини, особливості моделювання технологічних процесів у скотарстві, технологію спеціалізованого м'ясного скотарства, виробництво продукції за умов радіоактивного забруднення та енергозберігаючі технології у скотарстві.

51

347.23(043.3)

Кравців, Ярослав Васильович

   Продукти харчування як об"єкти цивільних прав [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Ярослав Васильович Кравців. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 228 с.

     У дисертації вперше у вітчизняній цивілістичній науці на основі цілісного аналізу доктрини об"єктів цивільних прав та позитивного права проведена позитивістка концепція останніх як речей та благ.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

347.23(043.3)

Кравців, Ярослав Васильович

   Продукти харчування як об"єкти цивільних прав [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярослав Васильович Кравців. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вперше у вітчизняній цивілістичній науці на основі цілісного аналізу доктрини об"єктів цивільних прав та позитивного права проведена позитивістка концепція останніх як речей та благ.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

53

338.01:[658.1:621]-026/564

К77

Кравченко, Марина Олегівна

   Системно-структурний підхід до формування економічної стійкості машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Олегівна Кравченко. – К. : КПІ, 2018. – 44 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи представлено концептуально нове вирішення наукової проблеми формування економічної стійкості підприємств з позицій системно-структурного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

005.336.3(075.8)

К89

Кузнецова, І. О.

   Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / І. О. Кузнецова, Ю. В. Карпенко. – Х. : ПромАрт, 2018. – 263 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління якістю.pdf.

   У навчальному посібнику розглянуто основні етапи розвитку Загального Менеджменту Якості, Принципи і методи формування та функціонування системи управління якістю.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

55

004.9+621.317+543

Л63

Лиса, Наталія Корнелівна

   Інформаційні технології створення систем екологічного моніторингу техногенного середовища з використання розроблених лазерних сенсорів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Корнелівна Лиса. – Львів : УАД, 2018. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми розробки інформаційної технології для підвищення ефективності процедури рішень щодо мінімізації шкідливих викидів в екосередовище.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

330.313:338.43(477)

Л64

Литвинов, Анатолій Іванович

   Ефективність механізмів відтворення в аграрному секторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анатолій Іванович Литвинов. – Дніпро : ДДАЕУ, 2018. – 37 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинуто наукові підходи до тлумачення сутності, детермінантних факторів та логіки еволюції процесу інноваційного відтворення в агропомисловому комплексі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

Л55

Лігус, О. М.

   Українська фортепіанна музика ХІХ – початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Лігус. – К. : Ліра-К, 2017. – 224 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/319-konstitucyne-pravo-ukrayini.html.

     Монографія присвячена феномену українського романтизму як національного різновиду європейського романтичного стилю, який особливо яскраво проявився у фортепіанній музиці   XIX - початку XX ст.

58

339.7

Л64

Ліфанова, Мар"яна Ігорівна

   Трансформація міжнародних фінансових центрів у глобальній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Мар"яна Ігорівна Ліфанова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню сутності та особливостей процесу трансформації міжнародних фінансових центрів під впливом структурних глобалізаційних зрушень з виокремленням системних детермінант та врахуанням тенденцій їх розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

59

339.7

Л64

Ліфанова, Мар"яна Ігорівна

   Трансформація міжнародних фінансових центрів у глобальній економіці [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мар"яна Ігорівна Ліфанова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 228 с.

     Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню сутності та особливостей процесу трансформації міжнародних фінансових центрів під впливом структурних глобалізаційних зрушень з виокремленням системних детермінант та врахуанням тенденцій їх розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

657.1

Л98

Ляхович, Г. І.

   Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу : теорія та методологія [Текст] : монографія / Г. І. Ляхович. – Брошнів-Осада : ТАЛЯ, 2018. – 300 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Розвиток організації бухгалтерського обліку.pdf.

     В монографії представлено результати дослідження розвитку організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу. Охарактеризовано бухгалтерський аутсорсинг як одну з основних тенденцій розвитку організації обліку.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

61

657.1

Г20

   Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС [Текст] : монографія / О. І. Малишкін, К. В. Безверхий, І. С. Ковова [та ін.]. – К. : Видавничий дім "АртЕк", 2018. – 418 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гармонізація бухгалтерського обліку.pdf.

     У монографії розглянуто сучасні аспекти гармонізації українського законодавства і практики бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, окремі аспекти аудиту у відповідності до Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом від 2014 року.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

62

342.951

М22

Мамчур, Лідія Олександрівна

   Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Лідія Олександрівна Мамчур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 220 с.

     Дисертація є комплексним дослідженням адміністративно-правових основ організації та здійснення взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

342.951

М22

Мамчур, Лідія Олександрівна

   Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Лідія Олександрівна Мамчур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням адміністративно-правових основ організації та здійснення взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

64

М42

Медведєва, В. М.

   Книга в культурі України: сучасний дискурс [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 76 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/329-kniga-v-kultur-ukrayini-suchasniy-diskurspraktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Книга в культурі України (сучасний дискурс)" та основні теми для вивчення.

65

М42

Медведєва, В. М.

   Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 100 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/363-mzhnarodne-spvrobtnictvo-u-bblotechno-nformacyny-sfer-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері" та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання наукових доповідей, рефератів. Наведено перелік літературних джерел.

66

М42

Медведєва, В. М.

   Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 84 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/354-osnovi-naukovih-dosldzhen-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Основи наукових досліджень" та основні теми для вивчення.

67

М43

Меженський, В. М.

   Систематика і класифікація плодових рослин [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Меженський, Л. О. Меженська. – К. : Ліра-К, 2018. – 636 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/364-sistematika-klasifkacya-plodovih-roslin.html.

     У монографії викладено історію систематики рослин від прадавніх часів до сучасності. Розглянуто основні класифікаційні системи вищих рослин та родів плодових рослин представники яких занесені до Державного реєстру сортів придатних для поширення в Україні.

68

657

М91

Муравський, В. В.

   Комп'ютерно-комунікаційна форма обліку [Текст] : монографія / В. В. Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 486 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33170/1/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9___.pdf.

     У монографії досліджено теоретичні та прикладні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерно-комунікаційних технологій. Визначено місце та роль комунікаційних процесів в еволюції облікових форм, новітнім етапом розвитку яких є становлення комп'ютерно-комунікаційної форми обліку.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

69

657(075.8)

Н19

Назарова, І. Я.

   Інформаційні системи та автоматизоване робоче місце бухгалтера [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Назарова, В. В. Муравський. – Тернопіль : Крок, 2016. – 302 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформатиційні системи та автоматизоване робоче.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Навчальний посібник присвячений питанням обробки облікової інформації з використанням інформаційних систем і технологій та основам організації автоматизованого робочого місця бухгалтера.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

70

336.572:576

О-36

Огінська, Анастасія Юріївна

   Оптимізація видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забазпечення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Анастасія Юріївна Огінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 220 с.

     Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забазпечення населення, їх оптимізації з метою забезпечення зростання суспільного добробуту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

336.572:576

О-36

Огінська, Анастасія Юріївна

   Оптимізація видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забазпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анастасія Юріївна Огінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забазпечення населення, їх оптимізації з метою забезпечення зростання суспільного добробуту.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

72

681.51:621.316.79

О-45

Оженко, Євген Михайлович

   Методи. моделі та засоби покращення системи подачі палива суднового дизеля на базі п'єзоелектричних перетворювачів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Євген Михайлович Оженко. – Миколаїв : ЧНУ, 2018. – 20с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вирішенню актуальної науково-практичної задачі покращення системи подачі палива суднових дизелів, обладнаних гідроприводом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

О-76

Остапенко, Л. В.

   Методологія мистецької освіти [Електронний ресурс] : практикум для студ. факультету муз. мистецтва / Л. В. Остапенко. – К. : Лібра, 2017. – 144 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/331-metodologya-misteckoyi-osvti-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Методологія мистецької освіти" та основні теми. Подано нормативні докумени (навчальна програма та робоча), а також навчально-методичні матеріали.

74

658.14/.17(075.8)

О-82

Отенко, І. П.

   Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки [Текст] : навч. посіб. / І. П. Отенко, Н. О. Москаленко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 224 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Організація та управління системою.pdf.

     Розглянуто роль та місце фінансово-економічної безпеки в управлінні організацією і систему фінансово-економічною безпекою, координації та планування, кадрової безпеки, а також моніторингу та контролю в системі фінансово-економічної безпеки організації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

75

П18

Партико, З. В.

   Основи видавничої справи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Партико. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/333-osnovi-vidavnichoyi-spravi.html.

     Описано складові теорії видавничої справи, роль книги й періодики в житті суспільства, типометрію, будову оригіналів та видавничої продукції, її типологію. Подано детальний опис видавничої діяльності. Розглянута організація видавничої справи у світі та в Україні, описано основні нормативні документи видавничої справи, основи її комп'ютерізації.

76

П18

Партико, З. В.

   Основи наукових досліджень: підготовка дисертації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Партико. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 232 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/336-osnovi-naukovih-dosldzhen-pdgotovka-disertacyi.html.

     Описано науку, псевдонауку, паранауку та їх відмінності. Подано універсальні вимоги до науки, а також специфічні вимоги до природничих, суспільно-гуманітарних, формальних, мистецтвознавчих, філософських і теологічних наук.

77

336.717.111:331.556.46

П33

Пірникоза, Павло Віталійович

   Фіскальні імперативи детінізації економіки України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Павло Віталійович Пірникоза. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 281 с.

     У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні основи й здійснено розробку практичних рекомендацій щодо формування фіскальних імперативів детінізації української економіки .

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

336.717.111:331.556.46

П33

Пірникоза, Павло Віталійович

   Фіскальні імперативи детінізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Павло Віталійович Пірникоза. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретичні основи й здійснено розробку практичних рекомендацій щодо формування фіскальних імперативів детінізації української економіки .

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

79

Е65

   Енергоефективний панельний житловий будинок. Архітектура будівель та споруд [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, М. В. Тимофєєв, В. О. Запривода ; за заг. ред. Г. В. Гетун. – К. : Ліра-К, 2017. – 190 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/325-energoefektivniy-panelniy-zhitloviy-budinok-arhtektura-budvel-ta-sporud.html.

     Розглянуто та подано кресленнями об'ємно-планувальні та конструктивні рішення багатоповерхових панельних житлових будинків. Наведені принципи розрахунку енергетичних потреб на опалення будинків з визначенням класу енергетичної ефективності за діючим в Україні ДБН і ДСТУ.

80

А43

   Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва [Електронний ресурс] : кол. монографія / А. Б. Остапенко Л. В. Попова, Н. В. Ковмір, Н. Л. Регеша [та ін.] ; редкол. : А. Б. Попова, В. В Сінельнікова, О. О. Сіненко, В. П. Скоромний, Н. Б. Жайворонок. – К. : Ліра-К, 2017. – 2012 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/357-aktualn-aspekti-suchasnogo-ukrayinskogo-muzichnogo-mistectva.html.

     Монографія орієнтована на розгляд проблем розвитку сучасного українського музичного мистецтва. До збірки ввійшли як нові, так і опубліковані раніше і значно доопрацьовані і розширені наукові й публіцистичні статті, яки і дотепер є актуальними.

81

33

Р35

Рейнольдс, Д. Л.

   Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика [Текст] / Д. Л. Рейнольдс ; пер.з англ. М. М. Сороки. – Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2018. – 304 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Залишаючи рідний дім.pdf.

     Книга розповідає про життя видатного українця Петра Яцика, якого воєнне лихоліття, складні життєві обставини змусили покинути батьківську хату, рідну Україну і вирушити за океан, до Канади, де він важкою працею, постійним самовдосконаленням, мудрими рішеннями і високоморальними вчинками здобув широке суспільне визнання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

82

Р41

Репало, В.

   Вспышка [Електронний ресурс] : роман / В. Репало. – К. : Ліра-К, 2017. – 304 с. – (НЛО. Мифы и реальности). – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/349-vspyshka-roman.html.

     Два шикарных автомобиля остановились под светофором в Западном Берлине. Прекрасные синие глаза золотоволосой англо-саксонки, пилота секретного самолета-разведчика, и украинского авиаинженера встретились, произошла вспишка чувств, но они не смогли обменяться хотя бы словом.

Повествование основано на реальных событиях и фактах.

83

Р41

Репало, В. П.

   Диски мира тьмы [Електронний ресурс] / В. П. Репало. – К. : Ліра-К, 2017. – 52 с. – (НЛО. Мифы и реальности). – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/335-diski-mira-tmy-rasskaz.html.

     Журнальная стаття с рассказом о бомбардировщике, ударном самолете и двух истребителях с дисковидным крылом должна была увидеть свет еще в 1967 г. Последовал запрет, и правдивый рассказ был переведен в разряд сомнительных повествований людей с воспаленным воображением о призрачных тайнах природы...

84

347.642:347.633.5

Р69

Романюк, Уляна Василівна

   Патронат як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Уляна Василівна Романюк. – хмельницький : ХУУП, 2018. – 18 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження розроблено науково-теоретичну концепцію сучасного розуміння інституту патронату як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

С13

Савйовський, В. В.

   Реконструкція будівель і споруд [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Савйовський. – К. : Ліра-К, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/341-rekonstrukcya-budvel-sporud.html.

     У навчальному посібнику висвітлено технології та організації будівельних робіт, виконуваних під час реконструкції будівель і споруд.

86

[336.1:339.7]+341.1

С16

Салій, Соломія Володимирівна

   Правове регулювання публічної фінансової діяльності в Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Соломія Володимирівна Салій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 249 с.

     У дисертації комплексно досліджено та проведено аналіз правового регулювання публічної фінансової діяльності в Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями у сфері бюджетних правовідновин, системі оподаткування, банківських послуг та банківського нагляду.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

[336.1:339.7]+341.1

С16

Салій, Соломія Володимирівна

   Правове регулювання публічної фінансової діяльності в Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Соломія Володимирівна Салій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи комплексно досліджено та проведено аналіз правового регулювання публічної фінансової діяльності в Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями у сфері бюджетних правовідновин, системі оподаткування, банківських послуг та банківського нагляду.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

88

338.436:635.07

С28

Сєвідова, Ірина Олександрівна

   Формування стратегії інтеграції аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олександрівна Сєвідова. – Дніпро : ДДАЕУ, 2018. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методологічну сутність формування стратегії інтеграційних аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

338.43:339.137.2

С46

Скупейко, Василь Васильович

   Теоретико-методологічні основи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Василь Васильович Скупейко. – Львів : ЛУБП, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено науково-прикладну проблему обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробки практичних рекомендацій зі забезпечення конкурентоспроможністі сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

С48

Слободянюк, Б. К.

   Розслідування умисного знищення або пошкодження чужого майна [Електронний ресурс] : монографія / Б. К. Слободянюк. – К. : Ліра-К, 2018. – 172 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/356-rozslduvannya-umisnogo-znischennya-abo-poshkodzhennya-chuzhogo-mayna.html.

   Монографія присвячена дослідженню особливості розслідування умисного знищення або пошкодження чужого майна. Розроблено основи криміналістичної характеристики вказаних злочинів; встановлено типові сліди вивчення злочину; розкрито характеристику особи злочинця та потерпілого; висвітлено способи та обстановку вчиненя злочину, передбаченого ст. 194 КК України.

91

С79

Степанов, П.

   То, лучшее время [Електронний ресурс] : воспоминания / П. Степанов. – К. : Ліра-К, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/344-o-luchshee-vremya-vospominaniya.html.

     Память - наш дар и наше проклятие. Детство - наше бесценное время и наш контраст. Эта книга - попытка вернуться в сказку. Мои воспминания, чтобы оживить ваши. Все ответы, все тепло и вся неизбежность - здесь. Разожгите в себе ребенка.

92

С79

Стеценко, М. С.

   Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності [Електронний ресурс] : навч.-практ. посіб. / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – К. : Ліра-К, 2018. – 208 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/355-osnovi-naukovo-dosldnoyi-roboti-konkurentospromozhne-podannya-rezultatv-naukovoyi-ta-tvorchoyi-dyalnost.html.

     Особливу увагу у посібнику надано якості подання результатів наувої і творчої роботи та підвищенню попиту на них.

93

Т36

Теслюк, В. М.

   Формування педагогічної майстерності майбутнього викладача: теоретико-методичний аспект [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Теслюк. – К. : Ліра-К, 2018. – 260 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/350-formuvannya-pedagogchnoyi-maysternost-maybutnogo-vikladacha-teoretiko-metodichniy-aspekt.html.

     У монографії висвітлено теоретичні основи дослідження педагогічної майстерності викладача вищої школи; визначено рівні сформованості педагогічної майстерності майбутніх педагогів; досліджено шляхи формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів вищого навчального закладу.

94

Р23

   Раритетний фітоценофонд Лісостепу в контексті формування екомережі [Електронний ресурс] : монографія / П. М. Устименко, Д. В. Дубина, Я. І. Мовчан [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2018. – 524 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/358-raritetniy-ftocenofond-lsostepu-v-kontekst-formuvannya-ekomerezh.html.

     У контексті розбудови екомережі Лісостепу України виявлено 52 ключові теріторії національного і 78 регіонального рівнів, проаналізовано їхній сучасний стан рослинного покриву і ступінь природності ланшафтів, узагальнено матріали щодо представленості раритетних синтаксонів на виділених ключових теріторіях екомережі та рівня забезпеченості їх охороною, проведено созологічний аналіз фітоценофонду, встановлено ступень його трансформації, з'ясовано основні загрози для раритетних угруповань.

95

Ф33

Федоренко, В. Л.

   Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні [Електронний ресурс] : монографія / В. Л. Федоренко, О. М. Чернеженко. – К. : Ліра-К, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/321-konstitucyn-model-mscevogo-samovryaduvannya-u-derzhavah-uchasnicyah-yes-shveycaryi-ta-ukrayin-monografya.html.

     У монографії висвітлено проблеми теорії та історії місцевого самоврядування в Європі, обґрунтовано типологію його основних моделей.

Окремий розділ присвячено конституційним основам місцевого самоврядування та управління в Україні.

96

Ч-49

Чернеженко, О. М.

   Конституційно-правова модель місцевого самоврядування в Швейцарії [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Чернеженко. – К. : Ліра-К, 2017. – 192 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/362-konstitucyno-pravova-model-mscevogo-samovryaduvannya-v-shveycaryi.html.

     Монографія присвячена вивченню елементів системи місцевого управління та специфіки правового регулювання місцевої організації влади у Швейцарії, а також актуальним проблемам конституціонно-правового регулювання місцевого самоврядування у Швейцарії на сучасному етапі.

97

339.92

Ч-83

Чугаєв, О. А.

   Глобальні виміри економічної сили країни [Текст] : монографія / О. А. Чугаєв. – К. : Київський університет, 2017. – 496 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Глобальні виміри.pdf.

     Розглянуто методи оцінки економічної потужності, стан та тенденції розподілу силового потенціалу між країнами світу. Акцентовано увагу на факторах національного економічного бренда.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

98

314/316

Ш98

Шушпанов, Д. Г.

Соціально-економічні детермінанти здоров'я населення [Текст] : монографія / Д. Г. Шушпанов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 877 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32909/1/%d0%a8%d1%83%d1%88%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2.pdf.

   Монографія присвячена одній із найбільш актуальних для сучасної України проблем - пошуку ефективних напрямів збереження та зміцнення здоров'я населення.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

99

Б86

   Ботаніка [Електронний ресурс] : підручник / Б. Є. Якубенко, І. М. Алейніков, С. І. Шабарова, С. П. Машковська ; за ред. Б. Є. Якубенка. – К. : Ліра-К, 2018. – 439 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/339-botanka.html.

     У підручнику наведено походження і будову рослинної клітини та продукти її життєдіяльності, різноманітність рослинних тканин, морфологія й анотомія вегетативних і генеративних органів рослин, розмноження рослин. Друга й треття частини підручника присвячени системам органічного світу та розгляду царства рослин.

100

Г35

   Геоботаніка: методичні аспекти досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко [та ін.] ; за ред. Б. Є. Якубенка. – К. : Ліра-К, 2017. – 316 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/351-geobotanka-metodichn-aspekti-dosldzhen.html.

     У навчальному посібнику описано основні формації рослинності України, на прикладі Лісостепу наведено класифікаційні схеми рослинності.

101

Р36

   Рекомендації щодо загального залуження та відновлення лучної рослинності в Лісостепу України [Електронний ресурс] / Б. Є. Якубенко, А. М. Чурілов, А. П. Тертишний [та ін.] ; за ред. Б. Є. Якубенка. – К. : Ліра-К, 2017. – 76 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/330-rekomendacyi-schodo-zagalnogo-zaluzhennya-ta-vdnovlennya-luchnoyi-roslinnost-v-lsostepu-ukrayini.html.

     Висвітлено роль фіторізноманіття у відновленні лучної рослинності і шляхи оптимізації агроландшафтів, а також основні моменти охорони й раціонального використання раритетного фіторізноманіття у Лісостепу України.

 

Нові надходження ЛЮТИЙ 2019

Опубліковано: 12 березня 2019

1

340(075.8)

П68

   Право [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад, Н. С. Бутрин-Бока, Л. Г. Паращук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

2

005.95/.96(075.8)

М54

   Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Менеджмент персоналу" [Текст] / уклад. В. М. Островерхов, І. Д. Ілляш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

3

811.111(075.8)

К20

Capel, A.

   Prepare! Level 5 [Текст] : student's book and online workbook / A. Capel, N. Joseph ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 167 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 5.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

4

811.111(075.8)

П32

Chilton, H.

   Exam booster without answer key [Текст] : for first and first for schools / H. Chilton, S. Dignen, M. and Treloar F. Fountain. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – 116 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Exam booster without answer key.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

5

811.111(075.8)

П32

Chilton, H.

   Exam booster with answer key [Текст] : for first and first for schools / H. Chilton, S. Dignen, M. and Treloar F. Fountain. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – 150 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Exam booster with answer key.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

6

811.111(075.8)

К72

Kosta, J.

   Prepare! Level 3 [Текст] : student's book / J. Kosta, M. Williams ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 169 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 3.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

7

811.111(075.8)

К72

Kosta, J.

   Prepare! Level 2 [Текст] : student's book / J. Kosta, M. Williams ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 164 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 2.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

8

811.111(075.8)

М15

McKeegan, D.

   Prepare! Level 6 [Текст] : workbook / D. McKeegan ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 84 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 6. McKeegan D..pdf.

                               6 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 6)

9

811.111(075.8)

М29

Murphy, R.

   Essential Grammar in Use. With answers [Текст] : a self-study reference and practice book / R. Murphy. – 4th edition. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 320 р.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

10

811.111(075.8)

М29

Murphy, R.

   Essential Grammar in Use. Without answers [Текст] : a reference and practice book / R. Murphy. – 4th edition. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 288 р.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

11

811.111(075.8)

П84

Protsenko, K.

   Exam booster B1-B2. Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання [Текст] : підручник / K. Protsenko, C. Reese. – К. : Лінгвіст, 2017. – 90 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Exam booster B1-B2.pdf.

     У підручнику вміщено практичний матеріал для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

                               62 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 62)

12

811.111(075.8)

C75

Styring, J.

   Prepare! Level 4 [Текст] : student's book / J. Styring, N. Tims ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 160 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 4.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

13

811.111(075.8)

C75

Styring, J.

   Prepare! Level 7 [Текст] : student's book / J. Styring, N. Tims ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 169 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 7.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

14

811.111(075.8)

C75

Styring, J.

   Prepare! Level 6 [Текст] : student's book / J. Styring, N. Tims ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 159 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 6.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

15

811.161.2(075)

А21

Авраменко, О. М.

   Українська мова. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. М. Авраменко. – К. : Грамота, 2018. – 208 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська мова. 10 кл.pdf.

     Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української мови для 10 класу (2017, рівень стандарту). У виданні подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями лексичних, орфоепічних, орфографічних і морфологічних помилок.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

16

821.161.2(075)

А21

Авраменко, О. М.

   Українська література. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко. – К. : Грамота, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська література.pdf.

     Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української літератури. Він містить відомості з теорії літератури; біографічні матеріали про письменників; огляд літературної спадщини майстрів слова; багатий ілюстрований матеріал та ін.

                                20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

17

512(075)

Б36

Бевз, Г. П.

   Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія [Текст] : підруч. для 10 кл. : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Освіта, 2018. – 288 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Математика. Алгебра.pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

18

330.341.1

Б87

Брич, В. Я.

   Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Дерманська, Я. О. Шпак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32878/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-maket.pdf.

     Монографія присвячена проблемі розробки теоретико-концептуальних і методичних положень формування економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості.

                               33 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 30)

19

005.3(075.8)

Б87

Брич, В. Я.

   Креативний менеджмент [Текст] : підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 220 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32877/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf.

     У підручнику наведено різні види завдань для теоретичної та практичної підготовки студентів з дисципліни "Креативний менеджмент": теоретичний матеріал для освоєння питань робочої програми, питання для обговорення, тести для самоперевірки знань, кейси та список рекомендованих джерел літератури.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 57)

20

005.3

Б87

Брич, В. Я.

   Компетентність менеджерів в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Ліштаба, П. П. Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 192 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32866/1/menedzery_ohorony_zdorovja.pdf.

     Монографія присвячена узагальненню теоретико-методичних положень та надані практичних рекомендацій щодо формування механізму компетентності менеджерів у закладах охорони здоров'я.

                               33 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 30)

21

339.9:331.101.262

Б94

Бучинська, Тетяна Володимирівна

   Формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / тетяна Володимирівна Бучинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 230 с.

     В дисертаційній роботі знайдено науково-теоретичне обґрунтування, проведено оцінювання практики та запропоновано напрями формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

339.9:331.101.262

Б94

Бучинська, Тетяна Володимирівна

   Формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / тетяна Володимирівна Бучинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи знайдено науково-теоретичне обґрунтування, проведено оцінювання практики та запропоновано напрями формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

23

004.7

В64

Возна, Н. Я.

   Структуризація поліфункціональних даних : теорія, методи та засоби [Текст] : монографія / Н. Я. Возна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 378 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32910/1/Vozna-monogr.pdf.

     У монографії викладено функціональні основи теорії структуризації поліфункціональних (ПФД) та проблемно-орієнтованих даних (ПОД) у комп'ютеризованих системах.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

24

53(075)

Ф50

   Фізика. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / М. В. Головко, Ю. С. Мельник, Л. В. Непорожня, В. В. Сіпій. – К. : Педагогічна думка, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фізика 10 кл.pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

25

911(075)

Д58

Довгань, Г. Д.

   Географія. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник. – Х. : Ранок, 2018. – 240 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Географія. 10 кл.pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

26

347.778

Д95

Дюкарєва-Бержаніна, Катерина Юріївна

   Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Катерина Юріївна Дюкарєва-Бержаніна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 225 с.

     У дисертації здійснено комплексне дослідження охорони прав інтелектуальної власності співавторів творів науки. Досліджено становлення та розвиток законодавчого регулювання питань співавторства на твори науки у світі та в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

347.778

Д95

Дюкарєва-Бержаніна, Катерина Юріївна

   Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Катерина Юріївна Дюкарєва-Бержаніна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексне дослідження охорони прав інтелектуальної власності співавторів творів науки. Досліджено становлення та розвиток законодавчого регулювання питань співавторства на твори науки у світі та в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

28

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 460 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32864/1/Byh_Oblik-2018%20%281%29.pdf.

     Підручник відповідає програмі курсу "Бухгалтерський облік" з підготовки бакалаврів за спеціальністю "Облік і оподаткування". Його структура побудована згідно з освітньо-професійною програмою та діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов'язань.

                              30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

29

330.1(075)

К84

Крупська, Л. П.

   Економіка. 10 клас [Текст] : підручник : профільний рівень / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. – Х. : Ранок, 2018. – 240 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіка. Профільний рівень.pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

30

336.143;330.34

Л68

Лободіна, Зоряна Миколаївна

   Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Зоряна Миколаївна Лободіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 533 с.

     Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування і функціонування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави та розробленню пропозицій щодо векторів його модернізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

336.143;330.34

Л68

Лободіна, Зоряна Миколаївна

   Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Зоряна Миколаївна Лободіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування і функціонування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави та розробленню пропозицій щодо векторів його модернізації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

32

330.341.1:658.5(043.3)

П18

Паранюк, Ярослав Дмитрович

   Оцінка ефективності інноваційних проектів на підприємствах в умовах ризику та невизначеності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ярослав Дмитрович Паранюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 216 с.

     У дисертації узагальнено наукові підходи до визначення понять невизначеності, ризику та ефективності інноваційних проектів.Досліджено принципи та методи оцінки ефективності інноваційного проекту.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

330.341.1:658.5(043.3)

П18

Паранюк, Ярослав Дмитрович

   Оцінка ефективності інноваційних проектів на підприємствах в умовах ризику та невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярослав Дмитрович Паранюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові підходи до визначення понять невизначеності, ризику та ефективності інноваційних проектів.Досліджено принципи та методи оцінки ефективності інноваційного проекту.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

34

82(100)(075)

П18

Паращич, В. В.

   Зарубіжна література. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. В. Паращич, Г. Є. Фефілова, М. В. Коновалова. – Х. : Ранок, 2018. – 161 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зарубіжна література.pdf.

                                20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

35

336.14

П35

Письменний, В. В.

   Теоретико-методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Текст] : монографія / В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 468 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32865/1/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf.

     У монографії досліджено зміст і види бюджетних доходів крізь призму фінансової думки минулого, виявлено законодавчі колізії в системі доходів місцевих бюджетів України та запропоновано шляхи їх усунення, визначено вихідні домінанти формування бюджетних доходів у механізмі фінансового забезпечення територій.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

36

94(100)(075)

П54

Полянський, П. Б.

   Всесвітня історія. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень / П. Б. Полянський. – К. : Грамота, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Всесвітня історія 10 кл.pdf.

     Підручник відповідає Державному стандарту та новій програмі з всесвітньої історії (2017). Містить навчальний матеріал на засадах компетентнісного підходу, у якому подано події всесвітньої історії (2014-2045).

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

37

347.77(78)

П56

Пономарьова, Олена Олександрівна

   Цивільно-правові аспекти реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Олена Олександрівна Пономарьова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 217 с.

     Дисертаційне дослідження присвячено системному аналізу цивільно-правових аспектів реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

347.77(78)

П56

Пономарьова, Олена Олександрівна

   Цивільно-правові аспекти реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Олена Олександрівна Пономарьова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений системному аналізу цивільно-правових аспектів реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

39

341.9(075.8)

С12

Саванець, Л. М.

   Міжнародне приватне право (особлива частина) [Текст] : навч.-метод. матеріали / Л. М. Саванець, Г. М. Стахира. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 60 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

40

339.9(075.8)

С12

Савельєв, Є. В.

   Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв, І. Я. Зварич. – 4-те вид., переробл. та доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 424 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32863/1/C%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%94%d0%b2-%d0%97%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87____.pdf.

     Підручник становить науковий інтерес як з наукової, так і з практичної точки зору, і є ваговим внеском у вирішення важливого завдання - формування цілісного комплексного бачення та розуміння економічних процесів зі знанням англійської мови. Зокрема, поданий глосарій англійською мовою дасть змогу студентам чітко розмежовувати дефініції з економіки, а стислий виклад основного матеріалу, в тому числі, англійською мовою, - оволодіти необхідною термінологією.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 57)

41

352.1:338.24

С13

Савчук, Дмитро Михайлович

   Управління економічним і соціальним розвитком громади на засадах синергізму [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Дмитро Михайлович Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 289 с.

     В дисертації досліджено теоретико-методичні та практичні засади побудови механізму управління економічним і соціальним розвитком громад з урахуванням ефекту синергії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

352.1:338.24

С13

Савчук, Дмитро Михайлович

   Управління економічним і соціальним розвитком громади на засадах синергізму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Дмитро Михайлович Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні та практичні засади побудови механізму управління економічним і соціальним розвитком громад з урахуванням ефекту синергії.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

43

314/316

Ш98

Шушпанов, Д. Г.

   Соціально-економічні детермінанти здоров'я населення [Текст] : монографія / Д. Г. Шушпанов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 877 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32909/1/%d0%a8%d1%83%d1%88%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2.pdf.

     Монографія присвячена одній із найбільш актуальних для сучасної України проблем - пошуку ефективних напрямів збереження та зміцнення здоров'я населення.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

 

Нові надходження СІЧЕНЬ 2019

Опубліковано: 12 березня 2019

1

330.101.542(075.8)=111

Chyrak, Iryna

   Microeconomics [Електронний ресурс] : textbook / Iryna Chyrak. – Ternopil : TNEU, 2018. – 223 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32264/1/Textbook%20Microeconomics-maket.pdf.

     The textbook provides an integrated statement of the theoretical and methodological

foundations of microeconomics as a science about the basic laws of the market economy

functioning at the level of producer and consumer, which reveals the mechanism of

decision-making by business entities who seek to achieve maximum needs satisfaction due to limited resources.

 

Сторінка 1 із 11